» » » Урок: П. Куліш «Чорна рада» — перший український історичний роман

Урок: П. Куліш «Чорна рада» — перший український історичний роман

Мета: дати загальну характеристику першому україномовному історичному роману П. Куліша: з'ясувати ідейно-тематичну спрямованість, жанр, композицію та сюжет, історичні передумови створення хроніки; опрацювати зміст твору з І–VІ розділами; розвивати увагу, допитливість, логічне мислення; вміння аналізувати фактичний матеріал з роману, грамотно і виважено висловлювати власну думку, робити ґрунтовні висновки; виховувати повагу до творчої спадщини П. Куліша, до історичного минулого та кращих здобутків української літератури.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет П. Куліша, В. Скотта, текст твору та ілюстрації до його змісту, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Літературна вікторина «Чи все я знаю про П. Куліша?»

Спростуйте або підтвердіть запропоновану думку:

1. «Могучий майстер української мови й творець українського правопису», — так зазначив про П. Куліша Т. Шевченко. (Ні)

2. Фольклор був для Пантелеймона Олександровича поштовхом до слова, книжки, самоосвіти. (Так)

3. «Духовна мати» для митця — «Новгород-Сіверська гімназія». (Ні)

4. Балади Є. Гребінки П. Куліш вивчив майже всі напам'ять. (Ні)

5. Справжнім відкриттям для чутливого до краси національно свідомого гімназиста Пантелеймона виявився збірник «Українські народні пісні», укладений М. Максимовичем. (Так)

6. У 1841 р. П. Куліш закінчив юридичний факультет Київського університету. (Ні)

7. Пантелеймон Олександрович вперше познайомився з М. Костомаровим, Т. Шевченком, перебуваючи на засланні у Тулі. (Ні)

8. «Кулішівка» — збірка поетичних творів митця. (Ні)

9. П. Куліш вважав, що політична боротьба шкідлива для справи національного відродження. (Так)

10. Перша поетична спроба письменника — поема «Маруся Богуславка». (Ні)

11. П. Куліш був головним редактором журналу «Основа». (Ні)

12. Псевдонім дружини письменника — Ганна Барвінок. (Так)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

ІV. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

1. Вступне слово вчителя

3. Робота над твором П. Куліша «Чорна рада»

3.1. Історія написання та джерела.

Пантелеймон Куліш працював над романом упродовж 14 років. Твір був виданий 1857 року. У центрі оповіді розповідь про «Чорну раду», що відбулася під Ніжином у 1663 році.

Матеріал для свого твору П. Куліш брав із багатьох джерел: «Истории Мало-россии» М. Маркевича, — «Истории Малой России» Д. Бантиш-Каменського, друкованих і рукописних козацьких літописів (зокрема Самовидця та Грабянки), старовинних документів, що знаходив сам у архівах монастирів і різних установ, а також з фольклору — дум, історичних пісень, переказів, легенд, казок про козаччину. З цими творами він знайомився не тільки в численних уже тоді збірниках, а й безпосередньо з уст народу. Це дало можливість створити низку правдивих, конкретно-історичних подій, ситуацій, обставин, а також характерів, відтворити інтереси й настрої представників різних соціальних груп тогочасного суспільства.

Історичною основою роману є події, що відбувалися на Україні в роки Руїни, коли після смерті Б. Хмельницького (1657) почалася боротьба за гетьманську владу. Деякі претенденти на булаву думали не про долю України та її народу, а про власну вигоду. З цією метою вони зверталися за допомогою то до польської шляхти, то до турків, татар, то до Москви. Україна була розколота.

На Правобережжі правив польсько-шляхетський ставленик Павло Тетеря. На Лівобережжі України точилася запекла боротьба між кількома претендентами на гетьманування, серед них — переяславський полковник Яким Сомко, обраний на старшинській раді в Козельці наказним гетьманом, хоч російський цар і не затвердив його, та кошовий отаман Запорозької Січі Іван Брюховецький.

27–28 червня 1663 року у Ніжині відбулася «чорна рада», за підсумками якої гетьманом було обрано Брюховецького, а Сомка скарано на горло.

3.2. Тема: зображення суспільно-політичних умов на Україні у часи Руїни після смерті Б. Хмельницького і обирання нового гетьмана на «чорній раді», що відбулася 1663 року в Ніжині.

3.3. Ідея: викриття і засудження доби Руїни, яка призвела до соціального роз-ладу між селянами і поміщиками, міщанами і шляхтою, міщанами і козаками, низовим козацтвом, «черню» і козацькою старшиною; також засудження підступності, брехні, жаги до збагачення, прагнення заволодіти гетьманською булавою будь-яким шляхом (І. Брюховецький); заклик до єднання за «цілість України», яку намагаються «розідрати надвоє».

3.4. Основна думка: а) зображуючи минуле, автор прагнув збагнути й оцінити сучасне; б) народ — рушійна сила у визначенні своєї подальшої долі; в) «усяке багатство, усяка слава — усе воно суєта суєт»; г) «нема там добра, де нема правди».

3.5. Жанр: перший історичний україномовний роман, роман-хроніка.

3.6. Особливість назви твору.

3.7. Проблематика роману:

 • історична доля України, її державний устрій, місце в історії, шляхи, якими має йти український народ;

 • взаємини між панством, старшиною і простолюдом, біднотою;

 • стосунки між Україною і Росією;

 • вірності обов'язку, козацької честі;

 • козацтва, Запорозької Січі, її місце в історії;

 • любов і ненависть;

 • вірність і зрада;

 • батьки і діти;

 • історична постать і сучасність;

 • цінність людського життя;

 • «усякому єсть своя кара і награда од бога».

3.8. Основний конфлікт роману — суперечності між козацькою старшиною, виразниками інтересів і поглядів якої є Сомко, Шрам, і широкими народ-ними масами — селянською біднотою, міщанством, козацькою голотою, очолюваними Брюховецьким.

3.9. Сюжет твору.

3.10. Композиція.

3.11. Герої твору.

VI. Підсумок уроку

VІІ. Визначення рівнів успішності школярів на уроці

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати зміст VII–ХІІ рр. роману, підготувати матеріал для характеристики образів Я. Сомка, І. Брюховецького, І. Шрама; скласти план порівняльної характеристики Я. Сомка та І. Брюховецького.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря