» » Народнопісенне віршування

Народнопісенне віршування

Народнопісенне віршування з'явилось на основі народних пісень. Його розмір визначається кількістю наголосів і складів у рядку. Поширеними є двонаголошені восьмискладники (шумки).

У них дві ритмічні групи по чотири склади (4+4):

І — дуть — тур — ки / на — три — шнур — ки

Двонаголошені десятискладники (дві ритмічні групи по п'ять складів (5+5):

Ой — там — у — по — лі / близь — ко — до — ро — ги.

Тринаголошений 14-складник називають коломийкою (4 + 4 + 6):

Спі — ва — ноч — ки / скла — да — ноч — ки / я — вас — не — скла — да — ла.

Спі — ва — ли — вас /па — ру — боч — ки, / а — я — пе — рей — ма — ла.

Куплет коломийки може складатися з двох чотирнадцяти-складових рядків або з чотирьох, де в першому рядку, поділеному цезурою надвоє, — 8 складів (4+4), а в другому — 6 (повто-рюються двічі) (4+4)+6. Наприклад:

Заг — рай ме — ні, І — ва — ноч — ку, (4+4)

Я бу — ду спі — ва — ти, (6)

Що — би лег — ше дів — чи — нонь — ці (4+4)

Мо — їй тан — цю — ва — ти. (6)

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря