» » » Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»

Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»

Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»

Пояснювальна записка
Даний зошит розроблено з метою забезпечити систематизацію знань учнів 8-ого класу з кожної теми перед проведенням підсумкових тематичних контрольних робіт.
Учні мають змогу працювати над завданням вдома і, таким чином, спокійно і не поспішаючи, систематизувати вивчений матеріал, або ще раз повторити той матеріал з теми, який викликав утруднення під час ії вивчення.
Учні отримують завдання виконати домашню контрольну роботу за тиждень до проведення підсумкової тематичної контрольної роботи, а отже, мають достатньо часу для більш якісної підготовки до тематичного оцінювання. Тобто така форма роботи допомагає отримати кращі результати під час тематичного оцінювання.
Кожна із представлених контрольних домашніх робіт має у своєму складі різнорівневі завдання, виконавши які, учень отримує певну кількість балів. Оцінювання за кожне завдання є - від одного до трьох балів. У сумі учень може отримати максимально можливу оцінку – 12 балів.
Отримана оцінка переноситься до журналу і враховується під час виставлення тематичної оцінки.
Подібна форма роботи є наразі дуже корисною та ефективною, оскільки сприяє формуванню з учнів самоосвітньої, інформаційної та мотиваційної, які є дуже важливим для подальшого успішного складання учнями зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Тема № 1
Словосполучення. Синтаксичний розбір словосполучень.

1. Розподілити наведені сполуки слів за колонками: «Словосполучення» або «Сполуки, що не є словосполученням»
Синє море, зовсім недавно, згідно з законом, хліб і сіль, великий океан, Тихий океан, почати малювати, лікти кусати, вирішити негайно, одна третя площі, речі не забрані, незібрані речі.
(1 бал)
Словосполучення: Сполуки слів, що не є словосполученням:

2. Розподілити словосполучення на сурядні та підрядні:
Зелений лист, весь край, день і ніч, десь поряд, батьки і діти, надзвичайно гарно, спитав у нього, світло і тінь.
(1 бал)
Підрядні словосполучення Сурядні словосполучення

3. Визначити вид словосполучень за головними словом:
Білий сніг, три класи, широкий у плечах, дорожчий над усе, давно помітний, двоє з нас, третій за списком, вирішити негайно, звернений до всіх, пройшов відстань, став у ряд.
(1бал)

4. Визначити способи зв`язку слів у словосполученнях:
Полум`яне слово, далекий путь, зібрати підручника, хвилі моря, швидко пересуватися, снідає нашвидку, співати
( 1 бал)

5. Самостійно придумати та записати по п`ять прикладів поширених та непоширених словосполучень
( 2 бали)
Непоширені Поширені

6. Зробити синтаксичний аналіз наведених словосполучень.
Думка поїхати, попросити зайти, зустрілися потренуватись, пішов умитися, звичка запізнюватись, завжди тримати себе в руках, бити байдики на уроці, крилатий думками
( 3 бали)

7. Придумати та записати просте поширене речення, виписати з нього всі словосполучення, зробити їхній синтаксичний аналіз
( 3 бали)

Загальна оцінка:

Тема № 2
Просте речення. Головні члени речення

1. Розподілити у дві колонки наведений матеріал:
Ранок. Осінній ранок. Нескошена трава. Трава не скошена. Вийти сухим із води. Тихо. Веселий хлопець. Хлопець був веселий.
( 1 бал )
Речення Словосполучення

2. Визначити підмет у наведених реченнях та підписати його вид, а також частину мови, якою він виражений :
Семен лежав горілиць. Обоє мовчки озирались. Я з батьком оце говорили про тебе. Чумацький шлях нам в очі сипле зорі. Загриміло «ура», прокотилося рядами. Людям лихо розкидати- не плугом орати. Половина присутніх погодилася на екскурсію
( 1 бал )

3. Визначити присудок у наведених реченнях та вказати спосіб його вираження
Усе навкруги дзвеніло і мінилося барвами. Я б із задоволенням зостався у селі. Ми будемо стояти біля будинку. А де ти волієш зустрітися сьогодні? Хлопець не переставав думати про своє. Людина завжди людиною. Мені осіння ніч короткою здається.
( 1 ба л)

4. Розставити тире у наведених реченнях :
Книжка джерело знань. Шлях у лісі це кілометри тиші. Слово всіх фактів, усіх думок. Точність та лаконічність ось перші ознаки хорошої прози. Крутий народ-ост господар в цім краю.
( 1 бал )

5. Навести по одному прикладу для всіх випадків постановки тире між підметом і присудком
( 2 бали )

6. Скласти по одному реченню, в якому підмет був би виражений:
а). неозначеною формою дієслова
б). фразеологізмом
в). власною назвою
г). числівником та іменником
( 3 бали )

7. Визначити спосіб вираження присудка у таких реченнях:
1. Йому пощастило вийти сухим із води.
2. Наш клас бере участь у спортивних змаганнях з бігу.
3. Василько почувався серед цих людей білою вороною.
( 3 бали )

Загальна оцінка:

Тема № 3
Другорядні члени речення

1. У наведених реченнях визначити додаток та його вид.
Він наче дрімає, мабуть, думає про поезію. Доброму похвала не зашкодить. За битого двох небитих дають. Театр готує до ювілею «Украдене щастя» Івана Франка. Люблю пісні краю. Хто подасть його хоч шматка ? Ніколи не кидай свою Батьківщину.
( 1 бал)

2. У наведених реченнях підкреслити означення, визначити їхній вид.
Маленьке дівча приміряє віночок із стрічками. Нам дорога зараз кожна Сагайдачний подав команду починати. Це була невелика кімната з дверима на балкон. Чутно вдалині було пісню грізної краси. Жита шуміли тихо-тихо, заколискували натомлених женців.
( 1 бал )

3. У наведених реченнях визначити прикладку, розставляючи розділові знаки при ній.
У полі ще з ночі працює юнак тракторист. Вийшов роман Павла Загребельного «З погляду вічності». Був собі у господаря кіт Мурло і пес Бурко. Дунай ріка оспівана в народних піснях. Ріка Дунай тече між зелених берегів. Дівчатко семилітка вже дбає про молодшу сестричку.
( 1 бал )

4. У наведених реченнях підкреслити обставини та визначити їхній вид:
Хлопці сиділи за партою поруч. Вся споруда злегка колихалася. Копав Мирон од зорі до зорі. Олена спросоння нічого не могла розібрати. Наперекір усьому ми досягнемо успіху. Повітря тремтіло від спеки.
( 1 бал )

5. Придумати два речення з однією і тією ж самою прикладкою так, щоб в одному випадку вона відокремлювалася , а в іншому – ні.
( 2 бали )

6. Назвати всі частини мови, якими може бути виражене означення та навести по одному реченню-прикладу.
( 3 бали )

7. Зробити повний синтаксичний аналіз простого поширеного речення.
Справжній аматор суворої північної природи назавжди збереже незабутні враження від величного виду тайги-красуні.
( 3 бали )

Загальна оцінка:

Тема № 4.
Прості односкладні речення.

1. У реченнях визначити граматичну основу та тип односкладного речення.
Люблю тебе, високе наше небо! Не ходи в той бік, будь ласка. Люди, слухайте всі! Їду безкінечним зеленим степом. Починаємо їхати по берегу озера.
( 1 бал )

2. У реченнях визначити граматичну основу та тип односкладного речення.
До станції від`їжджаючих проводжали всім селом. Його поклали відпочити в затишній кімнаті. Влітку в школі зробили ремонт. Втомившись, присіли перепочити біля розлогого дерева. Цього хлопця вважали хорошим товаришем.
( 1 бал )

3. У реченнях визначити граматичну основу та тип односкладного речення.
Вік живи – вік учись. Курчат восени рахують. Брехнею світ назад не вернешся. Що посієш, те й пожнеш. Посієш вітер - пожнеш бурю.
( 1 бал )

4. У реченнях визначити граматичну основу та тип односкладного речення
Багато хочеться мені сказати про любов до рідної землі. Прісною прохолодою повіяло з лісу. Іти чи не йти в тому напрямку ? Вже нікого нема на вулиці. Лист складено, переписую та вкинуто до поштової скриньки.
( 1 бал )

5. Визначити у реченнях граматичну основу. Визначити серед представлених речень лише називні.
Вечір. Літають сизі голуби. Скрізь так святково і прозоро. Ось і дворик. Дорога. Літній ранок. На галявині - береза.
( 2 бали )

6. Розподілити наведені речення у дві колонки: «Повні» та «Неповні речення»
Заспівай мені пісню, будь ласка. У долині густішали сутінки. А в небі – райдуга. Повертався звідти втомлений, але щасливий. Ой у долині сизий туман. Любіть,люди,свою рідну землю. Ставало тихо, синьо, прохолодно.

Повні: Неповні:

( 3 бали)

7.Зробити синтаксичний аналіз поданого речення. Хіба не люблять пісню дзвінку у кожному куточку нашої великої України?

( 3 бали)


Загальна оцінка:

Тема №5.
Речення з однорідними членами

1. У реченнях визначити граматичну основу та однорідні члени речення Тут у мене і вітер, і сонце, і друзі. Сонце росло, палало і тихо спускалось додолу. Придорожній пилок осідає на косинки, на руки, на шул дівчат. І знову пливе темна, загадкова і тривожна ніч. Вранці, вдень та ввечері працюють у полі селяни
( 1 бал)

2. У реченнях виділити граматичну основу, однорідні члени та вказати тип зв`язку між ними. Човен хитнувся, піднявся та зник. У темряву лісу пірнув кінь та вершник. Ввечері завив вітер,загудів серед дерев, тривожив ліс погрозливим свистом. Місто тягнуло Степана своєю потужністю та безперервною суєтою. Я знайшов багато пожовклих листів, старих телеграм, вітальних листівок
( 1 бал)

3. У реченнях визначити граматичну основу та означення. Розставити розділові знаки, визначити, чи є ці означення однорідними. Голубі сині фіолетові пасма снувались на горами. В руках у нього важка гирлига. Довгий товарний потяг вже чекав на станції. У темні вікна стукали важкі дощові краплі. Надворі у всій своїй нелюдимій холодній красі стояла тиха морозна ніч.
( 1 бал)

4. У реченнях визначити граматичну основу, однорідні члени речення та узагальнювальне слово. Все : небо, ліс, трава – дихало весняною свіжістю. Треба було вирішити велику кількість господарських питань : зі збору врожаю, організації роботи на фермі та перевірці щотижневих звітів. Стіл, крісла, стільці – усі меблі були зроблені старанно та надійно.
( 1 бал)

5. У реченнях визначити граматичну основу, однорідні члени речення та вказати кількість рядів однорідних членів. У просторому, залитому сонцем кабінеті була пишна, урочиста, святкова атмосфера. Зелені закруглені і довгасті гори піднімаються все вище та вище. У повітрі то сюди то, то туди літали іскри сонячного світу, роблячи все навкруги добрим та веселим.

( 2 бали)

6.Скласти та записати речення, що відповідають наведеним схемам :
[ У.С. О, О і О - ], [О, О, О, - У.С. ], [ У.С.: і О, і О, і О]
( 3 бали )

7. Зробити синтаксичний аналіз речення, розставити розділові знаки, накреслити схему однорідних членів речення
Всюди і на вулицях і круг стадіону і обабіч дороги до заводу росли молоді осокори клени й каштани.
( 3 бали )

Загальна оцінка:

Тема № 6
Прості ускладнені речення з відокремленими членами речення.
Звертання. Вставні конструкції.

1. У реченнях визначити граматичну основу та відокремлені означення.
Люди, великі й малі, живуть на Землі. І раптом побачив далекі гори, залиті сонячним світлом. Без шапки, з шарфом на шиї, у занадто просторому пальті, хлопець виглядав досить кумедно. Густе, високе, воно гнуло додолу важкий колос. З перестраху і болю, кабан відчайдушно кинувся тікати.
( 1 бал )

2. У реченнях визначити граматичну основу та відокремлену прикладку.
Згадаймо гордість нашої культури – класичний «театр корифеїв». Вже сьогодні сюди мають прибути перші розвідники- . В боях за свою Україну він виріс, наш син, і . Молодий коваль, Петро Гонтар, працював завзято і весело. Квіти, особливо одразу навіяли життя у кімнати.
( 1 бал )

3. У реченнях визначити граматичну основу та відокремлені додатки.
Крім синіх прапорців, на довгій шворці маяв білий прапор. Всі, за винятком шкіпера, дивилися спантеличено. І ніхто того не знає, опріч Марка маленького. Замість роботи, вони стояли і замріяно дивились вдалину. Крім того, ми сьогодні повинні закінчити святкову стіннівку.
( 1 бал )

4. Визначити граматичну основу та відокремлені обставини у наведених реченнях.
Тихо курилися луки, переливаючись барвами. Міцнію, беручи, віддавши, багатію. Рано, разом з сонцем, прокинулася і Харитя. Там, у лісі, вранці було так чудово. Кожного ранку, о сьомій, я починаю збиратися до школи.
( 1 бал )

5. У наведених реченнях виділити граматичні основи, розставити розділові знаки та визначити порівняльні звороти.
Зранку повзли сірі наче дим хмари. Ввечері морозило сильніше ніж вранці. Він боявся як вогню контрольної роботи з алгебри. Шлях був гладкий наче водяна поверхня. Швидкими соколом літав козак поміж ворогів.
( 2 бали )

6. Розподілити у дві колонки речення зі звертанням та вставними конструкціями, розставляючи розділові знаки.
Я вас слухаю уважно шановний пане. Життя звичайно йде лише вперед. За що ж хто-небудь попитає Зозуля Півня вихваляє? Ти дав мені о краю мій життя. Орачу мій господарю великий гостило в тебе сонце за столом. До житла було за їхніми словами
кілометрів п`ять. На превелике диво він більше не пручався.
( 3 бали )
Речення зі звертанням Речення із вставними конструкціями.

7. Зробити синтаксичний аналіз речення з відокремленнями, розставити розділові знаки.
Озирнувшись я пішов як мені здалося прямо до царя зустрівши на шляху лісове болото завалене хмизом.
( 3 бали )

Загальна оцінка:

Тема № 7
Речення з прямою та непрямою мовою. Цитата. Діалог.

1. Розставити розділові знаки у реченнях з прямою мовою та накреслити схеми.
Ніщо так не красить людину як натхнення подумала Ярослава. Батько спитав Ну як твої успіхи в школі? Хто це був? стривожено спитав хлопець і додав я так злякався. Ну добре добре засміялась Валя Я нікому не скажу. А чому саме о шостій спитав Євген Адже ми вирішили зустрітися о сьомій.
( 1 бал)

2. Розставити розділові знаки при діалозі:
Дядечку капітане гукає хтось із берега
Га
З середою вас
Капітан править машину до берега ближче
Що ти гукав
З середою кажу вас
А тонув би ти Та ще й сьогодні й четвер
І знов пливе собі далі
( 1 бал)

3. Переробити речення з прямою мовою у речення з непрямою мовою.
«Тепер вона вже бабуся» - з сумом зауважила дівчина. Він скромно сказав: «Я там народився.» «Тільки ж не піди, наче рак по дріжджі», - застерігає мати. Вчителька сказала: «Завтра відбудуться батьківські збори». «Чи далеко ще додому?»- спитав він по паузі.
( 1 бал )

4. Змінити речення з непрямою мовою у речення з прямою мовою. Вони сказали, щоб я швидше вертався. Богдан спитав, чи всю дорогу гратиме музика. Приятель з надією запитував, як бути. Кайдашиха крикнула тонким голосом, щоб сини йшли полуднювать. Я завжди думав, що людина стати щасливою.
( 1 бал)

5. Розставити розділові знаки при цитатах. П.Г.Тичина писав народ наш – найталановитіший, найдотепніший мовотворець та піснетворець. За словами О.С.Мельничука одиницею мовлення в усіх мовах є речення. Для справжнього художника де життя, там і поезія зауважує один із критиків. Мова зазначав А.П.Чехов повинна бути простою та вишуканою. Ще в давнину казали, що праця – основа культури.
( 2 бали)

6. Скласти та записати відповідно до правил діалог на довільну тему ( 6-7 реплік від кожного мовця)
( 3 бали)

7. Зробити синтаксичний аналіз речення із прямою мовою,розставити всі розділові знаки, накреслити схему.
( 3 бали)
Іван ніжно погладив сивого голуба і стиха промовив до нього Не заблудиш Сивко знайдеш дорогу у темряві ?

Загальна оцінка:

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря