» » Система віршування

Система віршування

Система віршування — це сукупність віршів, побудованих на основі ритмічного принципу; спосіб організації звукового простору вірша. Системи віршування (версифікації) розмежовують за принципом співмірності елементів на квантитативну (кількісну) та квалітативну (якісну). Квантитативним, тобто таким, що ґрунтується на чергуванні довгих та коротких складів, є метричне (античне) віршування. Квалітативним, тобто таким, що будується на чергуванні наголошених і ненаголошених складів, є силабічне, тонічне і силабо-тонічне віршування.

  1. Метрична (антична) система віршування
  2. Силабічна система віршування
  3. Тонічна система віршування
  4. Силабо-тонічна система віршування
  5. Двоскладові стопи
  6. Трискладові стопи
  7. Народнопісенне віршування
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря