» » » Урок: Підсумковий урок. Світова велич Т. Шевченка (укр. літ., 9 клас)

Урок: Підсумковий урок. Світова велич Т. Шевченка (укр. літ., 9 клас)

Мета: оглянути вивчену поетичну спадщину Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденника»; виявити той великий «духовний імпульс», який подала діяльність митця у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість; вміння узагальнювати, виділяти головне, суттєве із потоку інформації, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до Т. Шевченка за його внесок у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, картинна галерея його малярського доробку, виставка книжок митця, фото пам'ятників Кобзаря у різних кутках світу, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент.

Емоційна готовність школярів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «В гостях у Т. Шевченка»

Умови заходу: клас поділяється на дві команди, по п'ять представників кожної біля дошки розгадують кросворд упродовж 14 хв. Визначається склад журі. Виграє та команда, яка у визначений час впорається із завданням, надавши правильні відповіді. Учитель здійснює загальне керівництво за перебігом подій вікторини.

Кросворд для І команди


По вертикалі: 1. Письменниця, яка висловила думку: «Українська ворона» (Т. Шевченко «Великий льох»). — це «чорний дух національної недолі». (О. Забужко)

По горизонталі: 1. Герой твору Т. Г. Шевченка «Причинна». (Козак) 2. На підставі чиїх псалмів Тарас Григорович написав окремі власні переспіви. (Давидових) 3. Письменник-романтик, який посприяв у надрукуванні «Кобзаря» Т. Шевченка. (Є. Гребінка) 4. Місто перебування покарання Тараса Григоровича за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. (Оренбург) 5. Опис природи, будь-якого незамкненого простору зовнішнього світу. (Пейзаж) 6. Форма, яку обрав автор для відтворення різних місцевостей безкрайньої імперії у поемі «Сон». (Казкова) 7. Вид одного із прологів до поеми «Гайдамаки». (Історичний)

Кросворд для ІІ команди


По вертикалі: 1. Композитор, який на поезію Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35» написав урочисту кантату під назвою «Радуйся, ниво, неполитая!». (М. Лисенко)

По горизонталі: 1. Визначте жанр твору за поданими рядками: І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь. (Посланіє) 2. Ім'я одного з героїв твору Т. Шевченка «Наймичка». (Трохим) 3. Художній засіб, прийом, що ґрунтується на свідомому перебільшенні, контрастах трагічного й комічного, де реальне в житті переплітається з фантастичним, страшне — з незвичайно смішним. (Гротеск) 4. Назва картини Т. Шевченка, у якій він відобразив власне себе. («Автопортрет») 5. Одне з основних джерел «Кобзаря Т. Шевченка — народна…» (Пісня) 6. Страдник-гетьман, який у поемі Т. Шевченка «Сон» за наказом Петра І був ув'язнений у Петропавлівській фортеці, де й помер, катований і морений голодом. (Павло Полуботок) 7. Рух, відтворений у поемі Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». (Коліївщина)

Підбиття підсумків конкурсу.

2. Рефлексія

Установіть відповідність між жанрами і назвами творів Т. Шевченка.

1. Подражаніє;

2. Балада;

3. Посланіє;

4. Поема;

5. Містерія;

6. Поезія;

7. Повість;

8. Медитація.

а) «Музыкант»;
б) «Доля»;
в) «Гайдамаки»;
г) «Ісаія. Глава 35»;
д) «Садок вишневий коло хати»;
е) «І мертвим, і живим…»;
ж) «Великий льох».


Ключ: 1 — г; 2 — є; 3 — е; 4 — в; 5 — ж; 6 — д; 7 — а; 8 — б.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Основний зміст уроку

Не вмре повік твоє святе ім'я! Йому, як сонцю, вічно пломеніти! І буде пісня зроджена твоя, Мов океан розбурханий, гриміти!

В. Гапріндашвілі

1. Вступне слово вчителя

2. Значення творчості Т. Шевченка

2.1. Кобзар — народний поет.

2.2. Основоположник нової української літератури.

 • Родоначальник революційно-демократичного напряму нової української літератури.

 • Грізний суддя і обличитель усього самодержавно-кріпосницького ладу, непримиренний ворог поміщиків і царизму.

 • Утвердив критичний реалізм в українській літературі, розкрив народне життя в усій його повноті й багатогранності, показав суспільні відносини, класову боротьбу свого часу.

 • Вніс у вітчизняну літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучив її до кращих досягнень світової літератури.

 • Шляхом Т. Шевченка пішли найвидатніші передові українські письменники — Марко Вовчок, Панас Мирний, І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський, Леся Українка та ін.

 • Політичні, моральні, естетичні погляди Т. Шевченка, теми, сюжети, образи його творів мали й мають велике значення також для розвитку інших видів мистецтва:

 • своє вираження вони знайшли у творчості багатьох композиторів, як українських (П. Ніщинського, М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, Г. Майбороди, П. Майбороди), так і російських (М. Мусоргського, О. Сєдова, С. Рахманінова та інших);

 • сюжети й образи «Кобзаря» відбилися в численних картинах, малюнках, скульптурах українських художників і скульпторів В. Штернберга, Я. де Бальмена, К. Трутовського, М. Пимоненка, О. Сластіона, І. Їжакевича, В. Касіяна, М. Дерегуса, І. Гончара та багатьох інших;

 • численною є кількість портретів поета, картин і малюнків, що зображують різні епізоди його життя;

 • міцно ввійшли до репертуару наших театрів п'єса «Назар Стодоля», інсценізовані поеми «Катерина», «Гайдамаки», «Наймичка». За цими ж творами написані сценарії кінофільмів, які ми бачимо в кінотеатрах та на телеекранах.

2.3. Роль митця у розвитку української літературної мови.

 • Утвердив певний склад словника і граматичний лад української мови, які стали нормою і зразком для письменника, преси, театру тощо.

 • Норми української літературної мови, створені на народній основі, дала поезія Т. Шевченка. Він відібрав із загальнонародної мови все найбільш істотне і яскраве, розкрив у своїй творчості багатство, гнучкість, красу і милозвучність українського слова.

 • Сміливо ввів у свої твори для передачі філософських, політичних, літературних та інших понять книжні слова і вирази, слов'янізми. А також слова іншомовного походження для створення відповідного історичного або місцевого колориту.

 • Мова його стала зразком для наступних українських письменників.

2.4. Світове значення творчості Т. Шевченка.

 • Вивів українську літературу в ряди великих літератур.

 • Твори поета перекладені багатьма мовами світу.

 • Однією із складових частин світової науки про літературу є шевченкознавство, яке нараховує сотні досліджень різних наукових жанрів (монографії, літературні портрети, розвідки, нариси, статті, огляди) і творів художньої публіцистики (біографічні романи, повісті, оповідання).

 • Вперше в історії він порушив тисячолітню німоту соціальних низів.

 • У своїх творах митець випромінював на скривджених всю силу великої любові, цілий океан ніжності, а трагедію сироти чи вдови підносив до світового рівня.

3. Огляд творчої спадщини та міркувань із «Щоденника» Т. Шевченка

Схвильований звісткою про скоре звільнення від осоружної солдатчини, Т. Шевченко почав писати російською мовою щоденник — «Журнал», як він його назвав. З цього твору дізнаємося про життя й оточення на засланні й після нього, про творчі задуми, надії та прагнення. У «Журналі» багато замальовок казарменого побуту, що становлять невеличкі новелки — колоритні й жваві. У низці записів Тарас Григорович викладає свої роздуми, висловлює власні погляди на мистецтво як вияв людського духу, вміщує відгуки про твори О. Герцена, М. Гоголя, Марка Вовчка.

У щоденникових записах виявилися щирість і щедрість поетової душі, його чисто людські симпатії й антипатії, вміння самокритично аналізувати власні вчинки, взаємини з людьми. Ці записи дають багатий матеріал для пізнання внутрішнього світу геніального митця, мислителя, патріота, борця проти зла і неправди, високоосвіченої людини. Ніякі життєві випробування не зламали, не знівечили його душу, що відзначив і сам Тарас Григорович у запису від 20 червня 1857 року: «Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Мне кажеться, что я тот же, что был десять лет назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась».

Серед прозових творів Т. Шевченка щоденникові належить чільне місце. Цей мемуарно-публіцистичний твір літературознавці вважають одним із найвидатніших у світовій літературі.

4. Видатні діячі світової культури про Т. Шевченка

 • «Твори Шевченка роблять людей кращими, ласкавішими, людянішими». (В. Островський — російський педагог)

 • «…Шевченка голос / В країні нашій вільній не змовкає / І він шукатиме в безсмертному народі» (Антанас Венцлоу)

 • Тарас Шевченко був нашою потіхою і розрадою, нашою підпорою і натхненням… (З канадської газети «Українське життя»)

 • ŸШевченко — незвичайна постать на світовому літературному полі. Між увінчаними геніями світу важко знайти йому рівного, який би був своїм життям і творами подібний до нього… Тарас — це справжній по своїй суті будитель, вчитель, проводир і пророк народу. Коротше кажучи, жодна нація не має поета, який би був так тісно зв'язаний з народом. (Й. Абрам, Югославія)

 • Він був найбільш народним поетом з усіх великих поетів світу… Поезія Шевченка була явищем єдиним і неповторним. Немає для неї відповідника в світовій літературі. (М. Якубець, Польща)

 • Шевченко — одна з кращих пісень боротьби, яку співають у колоніальних… країнах, її співають народи… (Назим Хікмет, Туреччина)

 • Він (Шевченко) всюди… як свій, бо на Слов'янщині нема для нього чужої країни. (Чеський вчений Е.Вавра)

 • Шевченко через 100 років після своєї смерті зумів зібрати поетів усього світу і здружити їх. (Італійський письменник Гвідо Пйовене)

 • Могутність його бунтівного духу, відвага, з якою він атакує найміцніші твердині свого часу, ба, навіть нашого часу: чи це божество, чи самодержавство, теократія, нелюдяність, расове упередження, жорстокість, глупота чи невігластво. (Англійський письменник Г. Маршалла)

 • Геній Шевченка своєю творчістю зігріває серця мільйонів… і тому він схожий на сонце. А хіба сонце може належати лише одному народові»? (Вірменин Г. Севунц)

 • Шевченко могутнім закликом будить гноблених усього світу. (Француз Стебер)

5. Вшанування пам'яті поета

 • Список перекладчів-популяризаторів Шевченкового «Кобзаря» в різних країнах світу налічує понад сотню імен, серед них такі знамениті майстри слова, як Є. Войнич, Джон Вір, Флоренс Рандел, Лайвсен, Дж. Ліндсей, М. Садовяну, Дм. Методієв, М. Якубець, Андор Габор, Дьюла Ійєш, Влад. Сирокомля, Етторе Ло Гатто, Емі Сяо, Еріх Вайнерт, Альфред Курелла, Комацу Сіосуке. Чимало з них спеціально вивчали українську мову, щоб читати Шевченка в оригіналі.

 • Особливе місце, зв'язане з вшануванням пам'яті Т. Шевченка, належить всесвітньо відомій Тарасовій горі, де поховано великого Кобзаря.

 • Починаючи з 1962 року, щорічно присуджується премія імені Т. Г. Шевченка за найвидатніші досягнення літератури і мистецтва.

 • На тексти і мотиви «Кобзаря» 120 композиторів створили біля 500 хорових, сольних, оперних, хореографічних та інших творів, а весь «Кобзар» нараховує… 227 назв.

 • Ім'ям Т. Шевченка названі заводи і колгоспи, навчальні заклади, вулиці, бульвари. Могила поета оголошена державним заповідником.

 • Створено ряд музеїв поета. Мільйонними тиражами видаються його твори, на яких виховуються нові покоління молоді.

 • Ім'я Шевченка стало в наш час символом боротьби проти насильства, проти гніту, проти посягання на священні права людини — свободу і незалежність.

 • За рішенням ЮНЕСКО, ювілеї Т. Шевченка відзначалися в усіх державах світу, в багатьох із них вийшли переклади «Кобзаря».

 • Про все більшу світову славу великого Кобзаря свідчать пам'ятники, встановлені як у містах України, так і в різних країнах світу: у Палермо (Канада), Бухаресті; Вашингтоні, Нью-Йорку, Парижі тощо.

6. Прислів'я про Т. Шевченка, їх коментар

V. Підсумок уроку

Складання сенканів про Т. Шевченка

Шевченко

Вічний революціонер.

Бореться, захищає, співчуває.

Живописець, політик, поет.

Велетень.

Кобзар

Основоположник, правдолюб.

«Караюсь, мучаюсь, але не каюсь».

Мужик, митець, новатор.

Прометей.


VI. Визначення рівня успішності школярів на уроці

VII. Домашнє завдання

Знати ідейний зміст твору Т. Шевченко «Назар Стодоля», підготувати цитати до характеристики образів драми.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря