» » » Урок: Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

Урок: Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

Мета: виявити культурні й політичні чинники щодо написання програмового твору, з'ясувати його ідейно-тематичну спрямованість, пов'язуючи з національною історією; розвивати пам'ять, увагу, критичне мислення, вміння виразно й усвідомлено читати твори Т. Шевченка; робити виважені висновки і обґрунтований коментар; виховувати повагу до національних цінностей, здобутків українського народу; шану до історичного минулого рідного краю.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, текст твору, ілюстрації до нього, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Літературна вікторина «Всіма визнаний Т. Шевченко».

Спростуйте або підтвердить думку:

1. Є. Левінсон — архітектор пам'ятника Т. Шевченку в Києві. (Так)

2. Поезія «Гоголю» присвячено видатному українському письменникові, якого Т. Шевченко називає «другом», «батьком». (Ні)

3. З грецької мови ім'я Тарас означає «талановитий». (Ні)

4. В. Штенберг, художник, товариш Т. Шевченка, проілюстрував перше видання «Кобзаря» 1840 р. (Так)

5. «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине» — це афористичний вислів вилучений із твору Т. Шевченка «Кавказ». (Ні)

6. За жанром «Кавказ» — це твір-інвектива, який викриває хижість і облудність колоніальної політики Росії. (Так)

7. «Сон» Т. Шевченка — це балада. (Ні)

8. Тараса Григоровича іноді називали українським Рембрандтом. (Так)

9. За картину «Циганка-ворожка» Академія мистецтв надала Кобзарю звання академіка. (Ні)

10. Т. Шевченко мав намір перекласти українською в повному обсязі «Слово про похід Ігорів», але встиг відтворити рідною мовою лише два уривка з нього. (Так)

11. У 1961 році побачив світ п'ятитомний «Словник мови Шевченка». (Ні)

12. У XX ст. знято три біографічні фільми про Т. Шевченка: «Тарас Шевченко» (1926), «Тарас Шевченко» (1951), «Сон» (1964). (Так)

Ключ: «Так» — 6, «Ні» — 6.

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

ІV. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

V. Основний зміст уроку

1. Вступне слово вчителя про життєву основу твору

2. Опрацювання твору Т. Шевченка «І мертвим, і живим…»

2.1. Виразне й усвідомлене читання поезії.

2.2. Тема: показ змодельованого образу національної еліти, якою вона повинна бути, визначення її політичних та морально-етичних поглядів.

2.3. Ідея: утвердження віри народу в перемогу над класовим ворогом; різке засудження схиляння співвітчизників перед буржуазною культурою Заходу; заклик до вивчення кращих здобутків світової науки, культури й літератури.

2.4. Основна думка:

а) Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь…


б) правду треба шукати на власній землі, силу слід черпати, спираючись на свій народ, справжню волю можна здобути в єднанні з ним;

в) інтелігенція України повинна бути разом із народом, просвітити його, написати українську історію і зберегти культуру.

2.5. Жанр: послання-звернення до представників панівного класу. (Послання — віршований або прозовий твір, написаний у формі листа чи звернення до однієї або багатьох осіб.)

2.6. Особливість назви твору.

Мертві — українські поміщики — кріпосники, живі — інтелігенція, про яку поет найбільше говорить у творі, ненароджені — простий народ, поневолений, не готовий до участі в боротьбі.

У заголовку цього твору автор звертається не тільки до своїх сучасників, а й до «ненароджених земляків», тобто до наступних поколінь українців — отже, й до нас. Він учить, що наш порятунок — в єдності всіх сил нації.

2.7. Значення епіграфу до твору.

2.8. Композиція.

Композиційно послання оформлене суцільним ліричним монологом, худож-ній прийом діалогізації надає драматизму та емоційної напруженості деяким рядкам твору. Поет зіставляє сучасне з минулим, заглядаючи і в майбутнє. Перші чотири строфоїди цього твору стосуються дворян-реакціонерів.

У другій частині послання Т. Шевченко звертається до української інтелігенції і розкриває негативні сторони її світогляду та діяльності. Найперше він вказує на те, що освічені люди самі не вивчають вітчизняну історію,

а лише повторюють псевдонаукові теорії іноземних дослідників. Захоплюючись ідеями слов'янофільства, не усвідомлюють їх основну суть — боротьбу за визволення всіх слов'ян з-під чужоземного поневолювання. Вивчивши кілька іноземних мов, нехтують своєю рідною.

У заключному строфоїді поет закликає всіх освічених людей об'єднатися з простим людом, бо тільки згуртування всіх сил нації може привести до визволення України з-під ярма російського самодержавства.

2.9. Ліричний герой і автор у творі.

Ліричний герой послання звинувачує у байдужості до розвитку освіти і національної свідомості свого народу. Він засуджує соціальні верхи за їх глухість до проблем свого народу, навпаки, «гуманісти» за кордоном, удома вони перетворюються на гнобителів свого народу. Їх справжня злодійська сутність спонукає їх до злочинів проти співвітчизників. Саме за таких господ використовує автор метафоричні вирази такі, як «людей запрягають у тяжкі ярма», «орють лихо». Головними їх характеристиками стають епітети «недолюдки», «діти юродиві».

Автор критикує дворян, що шукають правди й волі за кордоном, замість того щоб створювати її у себе на батьківщині. Наче першооснову патріотизму сподівається автор розповісти українським господам. Бо без національного самоусвідомлення та власних високих моральних якостей «великих слов велика сила» не буде дієвою, залишиться тільки словами.

Послання до прогресивних інтелігентів завершується з патетикою і оптимізмом: поверніться до України і вона зрадіє і оживе.

2.10. Обговорення змісту твору.

2.11. Рубрика «Дослідження, коментарі». Робота в малих групах (1 — «Бібліографи», 2 — «Історики».

VII. Підсумок уроку

VIII. Оголошення результатів навчальної діяльності

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати зміст твору Т. Шевченка «Катерина», підготувати питання до поеми, малюнки.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря