» » » «Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі

«Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі

«Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі

ТЕМА: Як стати професіоналом (вивчення ділових паперів в 11 класі).

МЕТА: Повторити вивчений матеріал за темою «Ділові папери». Систематизувати та поглибити знання теоретичних понять, розуміння важливості ділових паперів; шукати шляхи удосконалення ділових стосунків у сучасному світі. Розвивати логічне мислення, пам'ять, компетентність діловода. Виховувати відповідальність, впевненість у власних силах.

ЗАВДАННЯ: Обґрунтувати необхідність знання й використання в сучасному світі ділових паперів як важливого засобу врегулювання партнерських стосунків. Ознайомити учнів з таким видом подачі інформації, як комп'ютерна презентація.

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ: комп'ютер, принтер, додатки (методичні й дидактичні матеріали, комп'ютерна презентація).

ТИП УРОКУ: Урок повторення та систематизації вивченого.

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: урок з використанням комп'ютерних технологій

( презентації).

ХІД УРОКУ:

І. Актуалізація знань учнів ( вступна бесіда) – 5 хв.

Вчитель: Ми з вами живемо на одному відрізку часу, але ви молоді, тому швидше відчуваєте нові віяння, легше сприймаєте все нове. Воно входить в наше життя і стає звичним явищем. Скажіть, чи можемо ми назвати життя в сучасному світі легким?

Учні: Ні, не можемо.

Чому?

Тому що сам темп життя пришвидшився, з'явилися нові терміни й поняття, і в технічному плані світ удосконалився. Життя ставить нові вимоги перед людьми.

Як же у такому складному і суперечливому світі вижити звичайній пересічній людині? (учні висловлюють власні думки й приходять до висновку, що потрібно старатися йти в ногу з часом, пристосовуватись до нових вимог, але водночас залишатися собою)

ІІ. Повторення та поглиблення вивченого 

( використання комп'ютерної презентації «Як вижити у сучасному світі ділових стосунків?» (див. Додатки). Розглядається за окремими слайдами із коментарями вчителя та учнів) – 30 хв.

1-2 слайди.

Вчитель: Тож поставмо перед собою проблемне питання «Чи можна вижити у сучасному світі ділових стосунків» і спробуймо дати на нього відповідь. Запишіть у зошит тему уроку й план ( слайд 2). Залиште місце на 5 пункт плану, ви в нього внесете власне запитання в кінці уроку.

- Як ви розумієте словосполучення «ділова людина»? ( усне малювання)

- Чи тотожні поняття «ділова людина» й «професіонал»?

- Які основні риси професіонала ви б виділили? ( знання, принциповість, тактовність, точність, вимогливість…)

- Яким епітетом ще наділяють людину-професіонала? (компетентна людина)

- Чи хотіли б ви стати сучасною діловою компетентною людиною, професіоналом? (так)

- Що, на вашу думку, повинно стати першим кроком для досягнення цієї мети? ( вивчення ділових паперів, діловодства)

3-4 слайди.

- Чи потрібно нам вивчати ділові папери? Прочитайте тести на слайдах 3-4. Виберіть правильну відповідь, обґрунтуйте її («Написати заяву про дострокову здачу іспиту й отримати атестат», «Напишу короткий звіт про виконану роботу»)

Рольова гра: спробуйте уявити життєву ситуацію, у якій виникла б необхідність у створенні документа. Розіграйте діалог у парах ( заява про вступ до навчного закладу, доручення на водіння автомобіля, розписка про отримання посилки тощо). Зробіть висновки.

То навіщо нам потрібні знання ділових паперів? ( саме життя створює ситуації, у яких без них не обійтися).

5 слайд.

- Пригадайте, які ділові папери ви вивчили в попередніх класах?

(оголошення, віза, субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка…)

- У яких конкретно випадках вони використовуються?

Уведіть 2-3 поняття в речення, запишіть у зошит.

Які документи зображено на моніторі?

Дайте визначення кожному з них (своїми словами)

Порівняйте власні визначення з офіційним визначенням ділових паперів (див. додаток «Методичні матеріали»).

Прийом передбачення: Спробуйте передбачити матеріал наступного слайду. Що, на вашу думку, ми повинні зробити для того, щоб знати ділові папери, вміти їх створювати й використовувати за призначенням?

( учні відповідають, і лише після цього переходять до розгляду 6 слайду).

6 слайд.

- Прочитайте тези, позначте ті з них, з якими ви згодні і які вважаєте необхідними. Які, на вашу думку, зайві?

- Чи можемо ми після дотримання всіх вимог вважати себе діловою людиною? (ні, але це перший крок до того, щоб відчувати себе в сучасному світі комфортно й упевнено)

Якщо у вас виникли запитання до цієї теми, які ми не розглядали, впишіть їх п'ятим пунктом плану уроку (учні зачитують окремі запитання і колективно дають на них відповіді)

7 слайд.

Якщо у вас виникли труднощі, скористайтесь інтернет-сайтами для отримання додаткової інформації

ІІІ. Узагальнення й висновки. – 5 хв.

Тож повернімося до нашого головного питання й спробуймо дати на нього вичерпну відповідь.

Вижити в сучасному світі пересічній людині важко, але можна. Для цього потрібно працювати над собою, поглиблювати, удосконалювати та постійно оновлювати знання ділових паперів. Тоді можна бути впевненим, що вирішення будь-якої проблеми буде вдалим. Я бажаю вам професійних успіхів у тій справі, яку ви оберете як майбутню професію!

ІV. Оцінювання. Пояснення домашнього завдання. – 5 хв. 

Домашнє завдання:

Виконати завдання (див. «Дидактичні матеріали»)

Створити (надрукувати) словничок ділової людини (опорні слова: циркуляр, параграф, формуляр, резолюція, резюме, інструкція та ін), користуючись словником термінів чи комп'ютерною програмою «Словники».

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

Доповніть визначення документів матеріалами довідки

Звіт – це документ, у якому повідомляється про…

Заява – документ, який містить…

Автобіографія – це…

Доручення – документ. Який дає право..

Розписка – це письмове підтвердження факту…

Протокол – це офіційний документ, у якому фіксується…

Акт – це…

Лист – вид документації…

ДОВІДКА:

Виконання певної роботи, завдання, доручення, плану; життєпис якої-небудь особи; хід і результати роботи нарад, засідань тощо; один із способів обміну інформацією; документ правової чинності; одержання чогось від іншої особи чи організації; діяти від імені іншої особи; пропозицію або прохання до керівної особи.

Прочитайте зразок звіту про виконану роботу. Виділіть реквізити цього документа.

ЗВІТ

фізорга Кулинина Віктора про участь учнів 11 класу в шкільній спартакіаді

Протягом 10-13 жовтня 2005 року в школі проходила спартакіада, у якій брав участь 11 клас ( 31особа).

У цілому клас виступив на спартакіаді добре: команда виборола почесне ІІ місце серед інших класів. Особливо відзначилися Король М., Сидорчук Н., Мовчан Г. Однак частина класу ( Мироненко К., Кіндрат Г) була слабо підготовлена до змагань. Цим учням слід ретельніше займатися фізичною підготовкою, відповідальніше ставитись до занять у відвідуваній ними секції.

14 жовтня 2005 року Фізорг класу – Кулинич Віктор

Складіть одну із таких заяв: про зарахування до 10 класу середньої школи; про зарахування на підготовчі курси в один із вищих навчальних закладів; про допущення до вступних екзаменів у вибраному вами навчальному закладі.

Прочитайте уривок гуморески Остапа Вишні «Моя автобіографія». Чим цей текст відрізняється від офіційної автобіографії?

У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий і потім – років, мабуть, із десять підряд – мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилась ця подія 1 листопада ( ст. стилю) 1889 року, в містечку Груні, Зіньківського повіту на Полтавщині.

Прочитайте документ, відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

ДОРУЧЕННЯ

Я доручаю Петренко Оксані Петрівні отримати мою стипендію за грудень.

20 листопада 2005 року ( підпис) І.В. Музиченко

Підпис студентки Музиченко

Засвідчую:

Декан філологічного факультету

Прочитайте зразок розписки, з'ясуйте, з яких частин складається цей документ.

РОЗПИСКА

Мною, учнем 11 класу середньої школи № 20 м.Луцька Саливоненком Д.П. , одержано від завідувача шкільною бібліотекою В.Л.Харитоненка для тимчасового користування на час весняних канікул 4 (чотири) географічні карти, 2 (два) підручники географії.

20 вересня 2005 року Д. Саливоненко

Відредагуйте поданий документ, напишіть його за всіма правилами складання актів.

АКТ

19 березня 2004 року складено цей акт комісією в складі вчителя трудового навчання С.І.Кондратьєвої, старости 11 класу В.В.Руденка та учня 11 класу П.Р.Чистяка в тому, що цього числа одержано від завгоспа загальноосвітньої школи № 12 Ю.Р.Міщенко 0,5 м2 дошок та 500 г цвяхів на виготовлення ящиків для теплиці, 5 молотків і 10 лопат.

Комісія ( підписи)

Ознайомтесь із зразком офіційного листа. Напишіть офіційного листа-подяку уявному чи реальному спонсорові.

Шановний Максиме Григоровичу!

Щиро вдячні Вам за запрошеня нашого інституту стати спів організатором науково-практичної конференції «Актуальні проблеми профорієнтації та професійного навчання».

Зі свого боку передбачаємо запросити до участі в конференції викладачів інституту.

Із повагою

Ректор ІПКМ ( підпис) К.Г.Федорика

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

Документ – ( від лат documentum - повчальний приклад, взірець, доказ ) – це діловий папір, що закріплює інформацію про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людей.

ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТІВ

Стислість документа забезпечується відсутністю в ньому зайвої інформації, зайвих слів тощо. Всі частини тексту мають стосуватися суті справи, що викладається.

Нейтральність викладу є нормою ділового етикету й означає, що мовні засоби, що використовуються в документах, не повинні вказувати на почуття та емоції автора.

Достовірність документа означає, що викладені у ньому факти є дійсними.

Повним є документ, зміст якого викладає всі обставини справи.

Точним є такий документ, у якому будь-яка фраза, слово чи речення тлумачаться однозначно.

Переконливим є документ, здатний вплинути певним чином на адресата – привести до прийняття пропозиції чи запрошення, виконання прохання тощо.

Стереотипність документа – це використання стандартних форм висловлювання.

ВИЗНАЧЕННЯ:

Звіт – це документ, у якому повідомляється про виконання певної роботи, завдання, доручення, плану, підготовку чи проведення заходів.

Заява – документ, який містить пропозицію або прохання однієї чи кількох осібдо керівної особи.

Автобіографія – життєпис якої-небудь особи, складений нею самою.

Доручення – документ, який дає право кому-небудь діяти від імені особи, що видала цей документ.

Розписка – це письмове підтвердження факту одержання чогось від іншої особи чи організації, передачі та отримання документів, товарів, грошей.

Протокол – це офіційний документ, в якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань тощо.

Акт – це документ правової чинності, містить рішення щодо законів, указів, постанов.

Лист – вид документа. Один із способів обміну інформацією.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря