» » » Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос. Українська мова, 8 клас

Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос. Українська мова, 8 клас

Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос. Українська мова, 8 клас

Мета: поглибити знання учнів про види речень за структурою граматичної основи; дати поняття про синтаксичну та стилістичну функцію порядку слів у реченні; допомогти учням засвоїти норми дотримання логічного наголосу при інтонуванні речень у тексті; розвивати вміння виразно читати речення з прямим і зворотним порядком слів; пояснити про роль інверсії; виховувати патріотичні почуття, національну гідність, людяність.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку.

«Асоціативний кущ» («Коло ідей»)

Учитель. Речення є одиницею спілкування. У реченні формується й виражається думка, передаються повідомлення, питання, прохання. Граматична основа формує найважливішу ознаку речення – предикативність, тобто відповідність сказаного фактам реальної дійсності. Від порядку слів і логічного наголосу залежать змістові відтінки мовлення.

На дошці ви бачите ключове поняття нашого уроку «Речення».

Записати слова та фрази, які спадають на думку з обраної теми. Вставити, де потрібно зв'язки між поняттями.

«Мозкова атака» в парах.

Спираючись на свої знання, учні за 2 хвилини записують все, що вони знають про речення. Обговоривши в парах, розкривають тему уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Робота з текстом

Завдання. Проаналізувати текст: стиль, тип мовлення, визначити види речень за метою повідомлення, за емоційним забарвленням, за наявністю головних членів речення, за наявністю другорядних членів речення, за наявністю головних і другорядних членів речення.

Коли залишився один, закривавлений Віктор упав на коліна, здійняв до неба руки й гукнув: «Вставайте, всі живі, хто мене чує!» Перед лицем смерті світ здригається. А тут кругом вигоріло, летів попіл і сажа. І ніщо ніде не ворухнулося. Тоді він з останніх сил у розпачі гукнув: «Вставайте, вбиті, мертві й ненароджені!» Рвонув вітер, поніс траву й гілки. Тріскалася земля, немов її рвали вулкани. Загриміло, заревло, і стали виходити із землі солдати. Воїнів було багато, батальйони, армія. Я відчув, як ломить моє тіло, як його викручує, виламує й піднімає. Розпростався і теж вийшов. Віктор помирав біля моїх ніг. Це була його остання воля: прошепотів адресу і попросив знайти тебе (Любов Пономаренко «Ненароджені»).

Пунктуаційний практикум

Пояснити правила вживання розділових знаків у реченнях з прямою мовою.

ІV. Виконання практичних завдань на закріплення теоретичного матеріалу.

Робота із підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу про порядок слів у реченні, логічний наголос.

Порядок слів у реченні вільний, тобто члени речення не мають свого постійного, фіксованого місця. Але один порядок слів ми сприймаємо як звичайний, природний, інший – незвичайний. Природний порядок слів називається прямим, інший непрямим, або інверсією.

При прямому порядку кожне слово має своє місце відповідно до ролі в реченні.

Як правило:

підмет стоїть перед присудком;

додаток – після того слова, яке ним керує;

узгоджене означення – перед означуваним словом, неузгоджене означення – після означуваного слова;

місце обставини залежить від морфологічного способу їх вираження.

При зворотному порядку слів члени речення займають не властиві для них місця. Інверсія використовується переважно в художніх текстах.

Найважливіше слово в повідомленні можна виділити не тільки зміною порядку слів, а й логічним наголосом. Від місця логічного наголосу в реченні залежить зміст висловленої думки.

Наприклад. Я не народився, а отже, і вбити мене неможливо. Я вічний солдат. (Прямий порядок слів).

Не народився я, а отже, і неможливо мене вбити. (Інверсія).
Завдання.

Виділити логічним наголосом слова в реченнях тексту.

- І ти … тепер… куди? – зненацька запитую.

- На фронт, на схід. Свою обіцянку я виконав: побачив, сказав. Живи!

-А якщо і тебе…вбʼють?

- Я не народився, а отже, і вбити мене неможливо. Я вічний солдат, от і все. Вічний (Любов Пономаренко «Ненароджені»).

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Мовленнєвий практикум

Позначити партитуру тексту, указавши паузи, мовленнєві такти, логічний наголос.

Він вийшов, я істерично розреготалася. Розіграш, звісно, це просто фронтовий розіграш. Ротація, солдати вирішили порозважатися. Мабуть, стоять десь за рогом і регочуть. Я почула, як зарипів сніг, уявила, як він пішов, ніби чорна скеля з автоматом.

Відкинула штору. Хлопець плавно ступив із ґанку й рушив до траси. Його нові берці не торкалися молодого снігу і ніякого сліду не залишили (Любов Пономаренко «Ненароджені»).

VІ. Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів.

«П'ятихвилинне есе»

Розкрити одне поняття, про яке дізналися з уроку, поставити запитання, на яке не можете знайти відповідь.

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал.

Прочитати оповідання Л. Пономаренко «Ненароджені» з дотриманням необхідних пауз і логічних наголосів.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря