» » » Урок: Контрольна робота № 2. «Нова українська література: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, література українського романтизму»

Урок: Контрольна робота № 2. «Нова українська література: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, література українського романтизму»

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контролю, корекцію знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи

ІV. Завдання до контрольної роботи

Варіант І

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь:
1. Укажіть автора твору «Веснівка»:
а) В. Забіла; б) П. Гулак-Артемовський; в) М. Шашкевич; г) М. Костомаров.

2. Матір'ю для Енея була (І. Котляревський «Енеїда»):
а) Сівілла; б) Венера; в) Юнона; г) Амата.

3. Хто з митців слова так охарактеризував Г. Квітку-Основ'яненка: Тебе люде поважають, / Добрий голос маєш, / Співай же їм, мій голубе?
а) М. Костомаров; б) Є. Гребінка; в) В. Забіла; г) Т. Шевченко.

Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4. Герої яких творів були сиротами?
а) «Хлопцюга приблудний» (М. Петренко «Небо»);
б) Василь (Г. Квітка-Основ'яненко «Маруся»);
в) Олена Йосипівна (Г. Квітка-Основ'яненко «Конотопська відьма»);
г) дівчина (Є. Гребінка «Українська мелодія»);
д) Петро (І. Котляревський «Наталка Полтавка»).

5. Визначте основні риси, характерні для сентименталізму як літературного напряму:
а) збереження класицистичної тенденції поділу героїв на позитивнихі негативних;
б) збереження виняткових людей у незвичайних обставинах;
в) намагання показати особистість у рухах, думах, почуттях, прагненнях; г) культ почуття, культ природи;
д) утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів.

6. Укажіть характеристики героїв твору Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся»:
а) «Вона дівка-козир, чи одежею, чи на виду собі, так зовсім дівка, а худоби і грошей до ката…» (Г. Квітка-Основ'яненко «Конотопська відьма»);
б) «Був парень на усе село, де жив. Батькові і матері слухняний, старшим себе покірний, між товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не вживавсь» (Наум Дрот);
в) «Хлопець гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, усикозацькі, очі веселенькі, як зірочки; на виду рум'яний, моторний, зви-чайний» (Василь);
г) «Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, брівоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте» (Маруся);
д) «…Дванадцять год учився у дяка в школі; у год вчистив граматику, два годи вчив часословець, півчварта года сидів над Псалтирем і з молит-вами зовсім вивчив, та півп'ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах» (Прокіп Пістряк);
е) «Їх турбувало лише те, що не було дітей, і не знали вони, кому дістанеться їх добро після смерті. А в них було й воликів пар з п'ять, була й шкапа, були й батраки» (Наум і Настя).

Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між жанром пісень та їх назвами, які використав І. Котляревський у творі «Наталка Полтавка»:
1) Сатирична;
2) Гумористична;
3) Лірична;
4) Бурлацька.

а) «Де згода в сімействі»;
б) «Та йшов козак з Дону»;
в) «Дід рудий, баба руда»;
г) «Всякому городу нрав і права»;
д) «Чого вода каламутна».
Ключ: 1 — г, 2 — в, 3 — д, 4 — б.

8. Установіть відповідність між назвою пісні та її виконавцем (І. Котляревський «Наталка Полтавка»):
1) «Всякому городу нрав і права»;
2) «Що за того Петруся била мене матуся»;
3) «Ой під вишнею, під черешнею»;
4) Видно шляхи полтавськії».

а) Терпилиха;
б) Возний Тетерваковський;
в) Наталка;
г) Микола;
д) Виборний Макогоненко.
Ключ: 1 — б, 2 — г, 3 — д, 4 — в.

9. Установіть відповідність між героєм поеми «Енеїда» І. Котляревського і його характеристикою:
1. Нептун;
2. Евріал;
3. Турн;
4. Цірцея.

а) Він іздавна був дряпічка, / Почув Енеїв голосок, / Шатнувся зараз із запічка. (Нептун)
б) Був молоденький, / Так годів з дев'ятнадцять мав; / Та був Одвага і завзятий. (Евріал)
в) Бабище старая, / Крива, горбатая, сухая, / Запліснявіла, вся в шрамах; / І як в намисті, вся в жовнах. (Сівіла)
г) Не в шутку молодець був жвавий, / Товстий, високий, кучерявий, / Обточений, як огірок. (Турн)
д) Люта чарівниця / І дуже злая на людей, / Які лиш не остережуться, / Тих переверне на звірей. (Цірцея)
Ключ: 1 — а, 2 — б, 3 — г, 4 — д.

Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «У нас хоть трохи хто тямущий, / Уміє жить по правді сущій, / То той, хто з батька, та здере» (за творами І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка);
б) «Кохання, яке змушує людину страждати» (за творами поетів-романтиків);
в) «Щастя в розумінні героїв твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського»;
г) «Всяка сатира, яка кусається, багата на мораль» (за твором Г. Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма».


Варіант ІІ

Початковий рівень (3 б.)
Визначте одну правильну відповідь:
1. Герой якого твору вирішив продовжити власне життя у водах морських?
а) Сирота (М. Петренко «Небо»);
б) Нелюб (Є. Гребінка «Українська мелодія»);
в) Рибалка (П. Гулак-Артемовський «Рибалка»);
г) Еней (І. Котляревський «Енеїда»).

2. Кого із зазначених нижче письменників названо батьком української прози:
а) Г. Квітку-Основ'яненка;
б) П. Гулака-Артемовського;
в) М. Петренка;
г) І. Котляревського.

3. Кому із письменників належать поетичні рядки, адресовані І. Котляревському: «Ті вічні пісні, ті єдинії спадки / Взяли собі друзі поети-нащадки / І батьківським шляхом пішли?»
а) Лесі Українці; б) Панасу Мирному; в) Т. Шевченку; г) Г. Сковороді.

Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4. Вилучіть імена героїв, які не діють у творі Г. Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма»:
а) Левко Цьомкало; б) Горпина Терпилиха; в) Талимін Левурда; г) Олена Кубраківна; д) Наум Дрот.

5. Укажіть основні риси, характерні для романтизму як літературного напряму:
а) ідеалізація патріархальних відносин;
б) наявність фантастики;
в) прагнення не відтворити, а перетворити дійсність;
г) домінування чіткої ієрархії морально-етичних цінностей;
д) показ непересічних подій, найчастіше трагічних.

6. Укажіть, які з наведених нижче висловлювань належать Наталці, героїні п'єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського:
а) «Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствогохліба смачніший од м'якої булки, неправдою нажитої»;
б) «В городі вистроєний великий будинок. Туда ввечері з'їжджаються пани і сходяться всякі люди, хто заплатити може, і дивляться на комедію»;
в) «Ніхто не віда, хто як обіда»;
г) «Ат, живемо і маємося, як горох при дорозі: хто не схоче, той не вскубне»;
д) «Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха»;
е) «Знайся кінь з конем, а віл з волом».

Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між особливостями походження пісень та їх назвою, які використав І. Котляревський у творі «Наталка Полтака»:
1) Авторські;
2) Фольклорні в обробці письменника;
3) Літературні в обробці письменника;
4) Народні.

а) «Ой я дівчина полтавка»;
в) «Чого являєшся мені у сні?»;
б) «Ой під вишнею, під черешнею»;
г) «Ворскла, річка невеличка»;
д) «От юних літ».
Ключ: 1 — а, 2 — г, 3 — д, 4 — б.

8. Установіть відповідність між назвою пісні та її виконавцем (за п'єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»).
1) «Віють вітри, віють буйні»;
2) «Гомін, гомін по діброві»;
3) «У сусіда хата біла»;
4) «От юних літ не знал любові».

а) Возний Тетерваковський;
б) Виборний Макогоненко;
в) Микола;
г) Наталка;
д) Петро.
Ключ: 1 — г. 2 — в, 3 — д, 4 — а.

9. Установіть відповідність між героєм «Енеїди» І. Котляревського і його характеристикою:
1) Тібр;
2) Венера;
3) Латин;
4) Тезіфона.

а) «Без того ж завжди був тихенький, / Як всякий дід старий слабенький, / В чужеє діло не мішавсь». (Латин)
б) «Старий дідище, / Обшитий ввесь очеретом; / Він був собі ковтуновантий, / Сідий, в космах і пелехатий». (Тібр)
в) «Прибігла фурія із пекла, / Єхидніша од всіх відьом, / Зла, хитра, злобная, запекла, / Робила з себе скрізь содом». (Тезіфона)
г) «Білолика, красна, / Курносенька, очима ясна / І вся, як з кров’ю молоко; / Духи од себе іспускала. (Венера)
д) «Що матір'ю була богів; / Ізмолоду була не промах, / Коли ж як стала без зубів, / То тілько на печі сиділа. (Цібелла)
Ключ: 1 — б, 2 — г, 3 — а, 4 — в.

Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть» (за твором І. Котляревського «Енеїда»);
б) «Нев'януча краса дівчини Полтавки» (за п'єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»);
в) «“Конотопська відьма” Г. Квітки-Основ'яненка — казка чи життєва реалія?»;
г) «Кохання — це насолода чи страждання?» (за творчістю поетів-роман-тиків).

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Підготувати інформацію на тему «М. Гоголь — український письменник», знати ідейний зміст його оповідання «Вечір проти Івана Купала».
3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря