» » » «Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому» з української мови в 9-му класі

«Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому» з української мови в 9-му класі

«Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому» з української мови в 9-му класі

Тема. Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому.

Мета: націлити на усвідомлення, осмислення й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на задану тему, уміння ставити запитання за темою; виховувати культуру мовлення, уміння бачити перспективу, патріотизм, любов до рідного краю, гордість за свою Батьківщину.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

визначення СПР;особливості будови СПР;відмінності між СПР та іншими видами складних речень;види СПР.

Учні повинні уміти:

- визначати серед складних речень СПР; визначати його вид, засіб зв'язку; створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;ставити запитання з даної теми.

Тип уроку: повторення вивченого матеріалу.

Форми організації пізнавальної діяльності: групова, фронтальна, індивідуальна .

Методи: «гронування», маркування тексту, графічне читання, діаграма Вена робота з підручником, мовний аналіз.

Обладнання: підручники; ватман;карта Закарпаття (пазли), олівці синій та жовтий, роздатковий матеріал (тестові завдання, тексти та графічні схеми, слова для довідок за «Діаграмою Вена»: рівноправні частини, головна та залежна частини, синтаксис, дві граматичні основи, сполучники підрядності, сполучники сурядності), списки учнів для консультантів.

Хід уроку

Свою Україну любіть,

Любіть її….во время люте,

В останню тяжкую минуту,

За неї Господа моліть.

Т.Шевченко

1.Організація класу.

Розпочну із притчі.

Троє чоловіків тягнуть на собі каміння в місто. Піт застилає їм очі, мускули тремтять від напруження. Одного спитали:

- Що ти робиш?

- Тягну цей проклятущий камінь.

Другого спитали, що він робить?

Заробляю собі і своїй родині на хліб насущний, - бадьоро відповів другий.

Третій чоловік усміхнувся і сказав:

Будую дивовижний храм, котрий стоятиме вічно на радість і втіху людям.

То ж сьогодні ми будемо складати цеглинки дивовижного храму, що називається “Храму знань”, вони знадобляться вам у житті й ніколи не будуть тягарем, як двом першим чоловікам.

Та чи можна побудувати дім без фундаменту?

Тому сьогодні нашою надійною опорою стануть знання, які ви здобули на попередніх уроках при вивченні складнопідрядних речень.

А епіграфом будуть слова Т. Шевченка, оскільки мовна тема пов'язана із нашим рідним краєм. Запишіть дату та тему сьогоднішнього уроку та епіграф.

2.Мотивація навчальної діяльності.

1.Визначення учнів-консультантів через виконання тестових завдань. Двоє учнів, які швидко та правильно виконають тестові завдання , будуть учнями-консультантами. Завдання виконуємо у зошит.

10 тестових завдань мають по одній правильній відповіді, підкресліть правильну відповідь.( на виконання 5 хв)

1.Складнопідрядними називаються речення, що складається з двох…

З) нерівноправних частин, з'єднаних сполучником або сполучним словом;

И) рівноправних частин;

І) рівноправних або нерівноправних частин, з'єднаних інтонаційно.

2. Підрядна частина у СПР може стояти:

А) перед, після, у середині головної частини.

Б) лише на початку речення;

В) лише після головної частини;

3. За значенням і будовою СПР поділяються на такі види:

І) означальні, обставинні часу, наслідкові;

Ї) означальні, з'ясувальні, обставинні місця;

К) означальні, з'ясувальні, обставинні.

4. Яке з наведених речень є СПР із з'ясувальною частиною?

А) Груша стара ніяк не може збагнути, чому ж тепер така довга осінь? ( В. Китайгородська).

Б) Хто може випити Дніпро, Хто властен виплескати море, Хто наше злото-серебро Плугами кривди переоре? ( М. Рильський).

В) Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі ( Олександр Олесь).

5.Серед наведених речень визначте СПР з підрядним означальним.

П) Наука є найкращою, міцною, найсвітлішою опорою у житті, якими б не були її мінливості ( К. Тімірязєв).

Р) У роки дитинства я розкривав перед дітьми яскраві образи людей, імена яких стали для багатьох поколінь провідною зіркою ( В. Сухомлинський).

С) Чого тільки не розповість дорога, биття яких сердець не поєднає!( М. Подолян).

6.Підрядна частина у СПР:

О) не пов'язана з головною частиною ні за змістом, ні граматично;

П) пояснює всю головну частину в цілому або один якийсь її член;

Р) пояснює присудок у головній частині.

7. Сполучники від сполучних слів відрізняються тим, що:

А) лише з'єднують підрядні частини з головною, але не є членами речення і не відповідають на питання;

Б) сполучники приєднують головну частину до підрядної, а сполучні слова приєднують підрядну частину до головної;

В) сполучники вживаються у складі підрядної частини, а сполучні слова – у складі головної частини.

8. Підрядна частина від головної може відділятись:

С) комою або тире;

Т) лише комою;

У) лише двокрапкою або тире.

9. Укажіть СПР з підрядною допустовою частиною.

С) І де б я не був за далекою даллю, тебе, Україно, завжди я пізнаю…

( А. Малишко).

Т) Збоку дивитися легко, одначе не так воно просто бігти ( О. Гончар).

У) Хай у колі і справ, і пісень найсердечніше будуть в нас стрічі ( П. Усенко).

10.Знайдіть СПР з підрядним означальним.

Ь) Слався той, хто в піснях оспівати зумів джерело і вогонь – два великих начала ( Р. Гамзатов).

Ю) На землі блажен навіки той, хто не тліє, а горить ( В. Сосюра).

Я) А ця рука, що тільки не торка, дає усьому руху, льоту, росту ( В. Бичко).

Має вийти слово «Закарпаття», якщо правильно дати відповідь на тестові завдання.

Учні – консультанти будуть допомагати перевіряти роботи (мають список учнів і ставлять відповідний бал за правильну відповідь). Вони займають відповідне місце (перша парта)

Отже , ключовим словом для мовної теми буде слово «Закарпаття».

2.Формування уміння зіставляти (підписати картки)

Повторюючи вивчене про складне речення ССР та СПР, назвіть спільні та відмінні риси ССР та СПР за «Діаграмою Вена»(слова для довідок: рівноправні частини, головна та залежна частини, синтаксис, дві граматичні основи, сполучники підрядності, сполучники сурядності)ССР спільне СПР

рівноправні частини , дві головна частина

сполучники граматичні та підрядна,

сурядності основи, сполучники

підрядності

синтаксис

На виконання 2 хв. Роботи учні здають консультантам, які оцінюють правильні відповіді (по 0,5 балу за кожний розділ = 1,5 бали за правильні співвідношення)

Учень-консультант пояснює правильну відповідь.

3.Завдання.«Гронування»

Із пазлів скласти ілюстрацію, має вийти карта Закарпаття. На розрізаних шматочках карти написано назву термін, за темою СПР (види СПР).На ватмані визначення. Кожен має пазл із терміном, підходить до дошки і має поставити на потрібне визначення . Встановіть зв'язки між поняттями і навести власний приклад.(6 хв.)

СПР, де підрядна частина відповідає на питання який?яка? яке?(означальне)

СПР, де підрядна частина відповідає на питання непрямих відмінків (з'ясувальне)

СПР, де підрядна частина вказує на місце або напрям дії головної частини (місця)

СПР, де підрядна частина вказує на час здійснення того, про що говориться у головній (часу)

СПР, де підрядна частина вказує на ступінь вияву ознаки або спосіб дії головної (способу дії і ступеня)

СПР, де підрядна частина указує на умову здійснення того, про що йдеться у головній ( умови)

СПР, де підрядна частина вказує на причину здійснення того , про що йдеться у головній (причини)

СПР, де підрядна частина вказує на мету здійснення того, про що йдеться у головній частині (мети)

СПР, де підрядна частина поясню головну через порівняння (порівняльні)

СПР, де підрядна частина вказує на факт всупереч якому відбувається те,про що йдеться в головній ( допустове)

СПР, де підрядна частина вказує на наслідок дії, про яку йдеться у головній частині (наслідкові)

СПР, де підрядна частина вказує на ступінь виконання дії , про яку йдеться у головній частині (ступеня дії)

Учні-консультанти за правильну відповідь у списку зазначають один бал.

Недарма у нас вдруге звучить слово Закарпаття. Адже це наш рідний край і багато хто з вас живе в Ужгороді, Мукачеві,Чопі, Сваляві,Ужгородському районі.

4.Мовна розминка. Звернімося до «Топонімічного словника-довідника» (пояснює походження власної назви ). Один учень читає пояснення, інші мають утворити СПР(усно). За правильну відповідь 0,5 бала. Статті зачитують учні-консультанти.

Берегове – назва від слова берег «ділянка землі біля води».

Іршава - у літературних джерелах вперше згадується у 1341р. , назва походить від річки Іршави, на якій розташоване місто.

Мукачеве - розташоване на р. Латориця, дата виникнення ІХ –Х ст.. У писемних джерелах вперше згадується в угорському літописі ХІІ ст.. Походження назви точно не встановлене. Легенда свідчить, що вона походить від слова мука. Інша легенда розповідає, що під час будівництва замку населення терпіло тяжкі муки, носячи на собі землю і каміння. За це замок і було названо Мукачівським. Пізніше назва ця ніби закріпилась за поселенням. Проте вірогідніше вона походить від власного імені Мукач.

Свалява - розташоване на річці Латориці, Вперше згадується в документах ХІІ ст.. Назва від молдавського «валява» - долина.

Ужгород – одне з найдавніших слов'янських міст. Археологічні данні та документи свідчать про існування тут у 8-9 ст. слов'янського поселення навколо Замчища - центру князівства білих хорватів. Початкова назва до нас не дійшла. На рубежі 9-10 ст. Ужгород зазнав нападу кочових угорських феодалів. Це, як зазначає Стрижак.О., спричинило до мадяризації як населення міста , так і його назви: воно стало називатися Унгвар : р. Унг і вар «місто ».

Чоп - розташований між долинами річок Тиси та Латориці. В історичних документах Чоп вперше згадується під 1281 р. Назва можлива від прізвища власників села – поміщицької родини Чапі.

5.Графічне читання

Речення, хаотично розташовані, за допомогою графічної схеми розставити так, щоб утворився текст. Навпроти схеми вказати номер речення.

1.[ ], який(…..)

2.[ ],(що……)

3.[ ], (що….)

4. [ ], (де…)

5. [ ], (незважаючи на….)

6.(Коли…), [ ]

7. [ ], (яка…)

8. [ ], (який…..)

9. [ ], (що…)

10. [ ], (де…..)

1.Угорські хроніки згадують про три городища Мукачево, Борша (Боржавський замок), зараз село Вари, і власне Ужгород, де Лаборець і організував оборону проти угорців.2. Одна з найвідоміших і найтаємничіших легенд є розповідь про князя Лаборця, який заснував місто Ужгород. 3.Вони швидко його розбили, незважаючи на виснаження після переходу. 4.Його наздогнали і вбили біля річки, яка з того часу і донині носить ім'я Лаборець .5. Сьогодні можна стверджувати, що легендарний князь Лаборець - це зібраний образ кількох історичних постатей та періодів.6. Це гарний міф, який звичайно має під собою історичну основу. 7.Із писемних джерел ясно, що сутички за територію були і до угорців між Болгарським царством та Великою Моравією.8. Нестор Літописець пише, що "И жили здесь словины и влахи".9.Адже це територія , де знаходилися родовища солі. 10. Коли угорці взяли замок, князь утік.

Поки учні виконують завдання, звучить мелодія про Закарпаття. По завершенню учні здають роботи учням – консультантам, які перевіряють їх і виставляють бали відповідно до таблиці оцінювання, один із учнів - консультантів зачитує правильний варіант.(по 0,5 балів за кожну правильну відповідь)2,5,8,1,3,10,4,6,7,9.

1.Одна з найвідоміших і найтаємничіших легенд є розповідь про князя Лаборця, який заснував місто Ужгород. 2.Сьогодні можна стверджувати, що легендарний князь Лаборець - це зібраний образ кількох історичних постатей та періодів.3.Нестор Літописець пише, що "И жили здесь словины и влахи". 4.Угорські хроніки згадують про три городища Мукачево, Борша (Боржавський замок), зараз село Вари, і власне Ужгород, де Лаборець і організував оборону проти угорців. 5.Вони швидко його розбили, незважаючи на виснаження після переходу.6.Коли угорці взяли замок, князь утік. 7.Його наздогнали і вбили біля річки, яка з того часу і донині носить ім'я Лаборець .8. Це гарний міф, який звичайно має під собою історичну основу. 9.Із писемних джерел ясно, що сутички за територію були і до угорців між Болгарським царством та Великою Моравією.10.Адже це територія , де знаходилися родовища солі.

6.Диференційоване завдання(пропонується на вибір учнів)

1.Завдання . «Візітівка мого міста (села) » Перевірка навичок складати зв'язний текст (6-8 речень) з використанням СПР. У цьому допоможе вправа 198, прочитайте її і подібно до тексту про батьківський дім , складіть міні-есе у художньому стилі про свій рідний край. Уявіть, що ви знаходитесь поряд із рідною домівкою, і Ваше творче завдання: описати те місце, де ви живете, що є для вас найдорожчим та найріднішим.

Консультанти оцінюють. ( 4 бали)

або

Доповніть подані речення (2 бали)

Гори Карпати навіть на перший погляд навіюють всілякі дивовижні образи, так як ….ваблять своєю красою та чарівністю. Замки та палаци, храми та монастирі, археологічні знахідки ховають від нас чимало таємниць минулої доби, яка…… могла зруйнувати створене або відродити щось нове. Вони захоплюють нас, переносячи в різні історичні епохи, пронизують духом героїчних та легендарних часів, які ……уславили наш народ та край. Взагалі історія Закарпаття ставить більше питань ніж відповідей, бо…. до сих пір ще не вивчена. Події минулого настільки розмиті та багатозначні, що….. виникає великий простір для бурхливої уяви. Звідси випливають різноманітні версії щодо тієї чи іншої події, яка….. цікавить нас все більше та більше.

7. Маркування тексту (1 бал). У поданому тексті синім відзначити складнопідрядні означальні та з'ясувальні та жовтим складнопідрядні обставинні (один учень працює біля дошки, позначаючи кольором аналогічні речення).

Відомо, що синьо-жовтий прапор вперше в Україні з'явився на Закарпатті. У 1775 році Марія-Терезія , яка симпатизувала Австро-Угорській короні, подарувала Мукачівській греко-католицькій єпархії синьо-жовтий прапор. Більшість русинів , які жили на Закарпатті ,тоді були греко-католиками. Мукачівська греко-католицька єпархія, яка була пануючою, тоді була тут уособленням всієї влади.

Якщо говорити про вплив священиків місцеву громаду,то треба згадати отців Духновича та Волошина. Незважаючи на політичні перешкоди, вони займалися і просвітницькою діяльністю. Коли з'явився радянський прапор на Закарпатті , то це було в середині XIX століття тільки з приходом радянських військ .

Що вам нагадує ця кольорова гама – український прапор – символ України. Цим ми показуємо , що наше Закарпаття є частиною великої держави – України.

Зачитують твори.

(звернення до епіграфа)

Виходить, в історії Закарпаття є ще багато таємничого й невідомого, що потребує фундаментальних досліджень. Бажаємо успіхів у пошуках істини, яку ховають від нас гори Карпати. У пошуці вам допоможе патріотизм , любов до рідного краю .

Не забувайте, звідки ви і хто ви,

Чиїх очей лежить на вас печать.

О. Довгий

4.Оголошення оцінок учнями-консультантами.

5.Домашнє завдання.

Вправа 188, ст.. 100 (за схемами скласти речення), знайти легенду про Закарпаття, виділити складнопідрядні речення. На вищий бал: підготувати теоретичний матеріал про складнопідрядне речення з кількома підрядними.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря