» » » Урок: Розвиток мовлення. Порівняльна характеристика Петра й Миколи (І. Котляревський «Наталка Полтавка»)

Урок: Розвиток мовлення. Порівняльна характеристика Петра й Миколи (І. Котляревський «Наталка Полтавка»)

Мета: вдосконалювати вміння школярів складати порівняльну характеристику героїв твору на прикладі Петра й Миколи, виявляти особливості їх рис поведінки, поглядів; ставлення до інших персонажів п'єси; розвивати увагу, творчі здібності, логічне мислення, пам'ять, спостережливість; вміння виділяти головне, суттєве; робити ґрунтовні висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати інтерес до літера-тури, наслідків власної праці; прищеплювати почуття доброти, щирості, взаємоповаги.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання: портрети Петра, Миколи — героїв п'єси І. Котляревського, учнівські малюнки до змісту твору, музичне оформлення.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Міні-круглий стіл «Обговорення питань»

 • Що означає поняття «характер»? За яких умов він формується і може через деякий час зазнати змін.

 • Визначіть власні позитивні й негативні риси характеру. Чи важко вам було це робити? Відповідь умотивуйте.

 • Які параметри слід врахувати під час характеристики літературного героя? Наведіть приклади.

2. Бліцопитування

Риса характеру, яка мені подобається і та, що викликає неприємні відчуття.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Основний зміст уроку

Не проминіть ніколи людину,
не привітавши її, і добре слово їй мовте
«Повчання Володимира Мономаха дітям»

1. Шановні друзі!

Сьогодні ми спробуємо не тільки вмотивувати вдачі, вчинків і поведінки літературних героїв, а й продемонструвати вміння протиставити характери двох дійових осіб (Петра і Миколи), однакових за соціальним станом. Нам необхідно дослідити взаємодію цих героїв за допомогою порівняння, зіставлення, виявити як сам письменник ставиться до своїх персонажів.

2. Літературна гра «Четвертий зайвий»

Заповнити таблицю, зазначаючи риси характеру героїв.

Петро

Микола

Спільні риси

Ті, які не притаманні обом героям


Довідковий матеріал: гумористичність, хвалькуватість, бездушність, недбайливість, грубість, чуйність, великодушність, відвертість, здатність до самопожертви, шляхетність, скупість, поетичність, природна освіченість, м'якохарактерність, примхливість, безтурботність, безталанність, прихильність, здатність до співчуття, оптимістичність, волелюбність, працьовитість, сумлінність, нерішучість.

3. Рубрика «Дослідити. Обґрунтуй»

Визначити прислів'я, приказки, які влучно характеризують Петра і Ми-колу. Власний вибір стисло вмотивуйте.

 • Не одяг красить чоловіка, а добрі справи.

 • Учився читать та писать, а вчився співать і танцювать.

 • Чоловіка по одежі стрічають, а по уму випроводжають.

 • Праці не боюся, в праці я горджуся!

 • З ким поведешся, од того й наберешся.

 • Не шукай правди в інших, коли в тебе її немає!

 • Хто багато бажає, той щасливим не буває.

 • Хто по морю плава, тому калюжа не страшна.

4. Рубрика «Юні психологи-спостерігачі». Робота у малих групах

Скласти схему відповідно до образу Петра і Миколи, окреслити в ній умови, за яких формувалися риси характеру героїв.


5. Складання плану до порівняльної характеристики Петра і Миколи, героїв твору І. Котляревського «Наталка Полтавка»

1. Духовна краса, благородність, волелюбність представників із народу — ментальні ознаки українців.

2. Петро й Микола — герої-побратими, сироти без роду; вияв високих моральних якостей співвітчизників.

3. Риси характеру персонажів.

1) Спільні: зневага до багатіїв; безталанність і здатність до співчуття; чесність і працьовитість; доброзичливість і щирість; важке дитинство й юність; дружня взаємопідтримка і допомога.

2) Різні: Петро — сентиментальна натура; лірична виваженість, слабовільність, здатність до самопожертви; Микола — дотепний, гуморист, життєрадісність, рішучість, здатність протистояти труднощам.

4. Мова, вчинки і поведінка героїв — матеріал для виявлення рис їх характеру.

5. Петро — ідельний образ бідняка, Микола — втілення патріотизму українського народу.

6. Найулюбленіші герої І. Коляревського.

VII. Підсумок уроку

1. Рефлексія

 • Висловіть стисло свої враження про Петра й Миколу.

 • Яким чином ці герої вчать нас допомагати в біді одне одному.

 • Чи хотіли б ви мати собі такого друга як Петро й Микола?

2. «Мікрофон»: «Мій ідеал друга (товариша)»

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності

IX. Домашнє завдання

«Написати міні-твір на тему «Герой п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка», якого я поважаю і шаную».

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря