» » » Урок: І. Котляревський. «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії

Урок: І. Котляревський. «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії

Мета: виявити основні особливості першого драматургічного твору нової української літератури, його ідейно-тематичну спрямованість, композицію, конфлікт; охарактеризувати образ возного, виборного, Терпилихи; опрацювати дію І драми; розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, уміння грамотно робити висновки, належним чином їх обґрунтовуючи; аналізувати художній твір; виховувати почуття поваги до І. Котляревського, історичного минулого рідного краю, любов до рідного слова, вітчизняної культури.

Обладнання: портрет І. Котляревського, картина пам'ятника митцю в Полтаві, підручник, текст твору, аудіозапис пісень Наталки; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Літературний тест за поемою

І. Котляревського «Енеїда» «Пізнай героя»

Завдання: відповідно до цитатної характеристики з твору учням упродовж 12 хв необхідно визначити героя «Енеїди», виконавши тестові завдання.

1. Вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних зв'язках із богами:
а) Паллант; б) Турн; в) Латин; г) Анхіз.

2. …Рутульської породи, / Троюрідний був Турну сват, / Хвастун і дурень од природи, / Що не робив, то все не в лад:
а) Еол; б) Зевс; в) Ремул; г) Геленор.

3. Кому належать слова: От я так чисто сиротина, / Росту, як при шляху горох: / Без нені, без отця дитина, / Еней -- отець, а неня -- бог?
а) Низу; б) Евріалу; в) Іулу; г) Ремулу.

4. Про кого йдеться: …був молоденький, / Так годів з дев'ятнадцять мав, / Де усу буть, пушок м'якенький / Біленьку шкуру пробивав, / Та був одвага і завзятий, / Силач, козак лицаркуватий?
а) Евандра; б) Низа; в) Евріала; г) Палланта.

5. Що матір'ю була богів, / Ізмолоду була не промах, / Коли ж як стала без зубів, / То тілько на печі сиділа, / З кулешиком лемішку їла / І не мішалася в діла:
а) Сівілла; б) Юнона; в) Амата; г) Цібелла.

6. Воно хоть паруб'я, неспорно, / Уміє і склади читать, / Та дурень, молоде, одважне, / В бою як буде необачне, / То може згинуть неборак:
а) Турн; б) Геленор; в) Паллант; г) Іул.

7. …Білолика, красна, / Курносенька, очима ясна. / І вся, як з кров'ю молоко, / Духи од себе випускала / І збрую чудную держала, / Явилась так перед синком:
а) Юнона; б) Венера; в) Сівілла; г) Дідона.

8. …Старий дідище, / Обмитий ввесь очеретом, / Він був собі ковтуноватий, / Сідий, в космах і пелехатий, / Зігнувсь, підпершися ціпком:
а) Тібр; б) Латин; в) Анхіз; г) Евандр.

9. Не звір я -- людську кров пролити, / І не харциз, людей щоб бити, / Для мене гидкий всякий бой:
а) Латин; б) Турн; в) Еней; г) Зевс.

10. Без того ж завжди був тихенький / Як всякий дід старий, слабенький, / В чужеє діло не мішавсь:
а) Тібр; б) Нептун; в) Латин; г) Ретус.

11. Прибігла фурія із пекла, / Яхиднійша од всіх відьом, / Зла, хитра, злобная, запекла, / Робила з себе скрізь содом:
а) Тезіфона; б) Сівілла; в) Цібелла; г) Амата.

12. Люта чарівниця / І дуже злая до людей; / Які лиш не остережуться, / А їй на острів попадуться, / Тих переверне на звірей:
а) Цірцея; б) Дідона; в) Сівілла; г) Юнона.


Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Основний зміст уроку

1. Вступне слово вчителя

2. Інсценізація учнями улюбленого уривку з твору І. Котляревського «Наталка Полтавка»

3. Робота над твором І. Котляревського «Наталка Полтавка»

3.1. Історія написання, джерела.

Написана п'єса І. Котляревським до 1819 року, точної дати її створення не залишилось.

Ставши директором полтавського театру, І. Котляревський був невдоволений репертуаром. Тому, на відміну від «високої» класицистичної трагедії, яка за допомогою абстрактно-логічного узагальнення показувала подвиги й страждання великих людей, та комедії, де об'єктом смішного виступав народ, у п'єсах І. Котляревського представники простого народу виходять на сцену як герої, гідні поваги й наслідування.

3.2. Тема: показ життя сільської бідноти в епоху розкладу феодально-кріпосницького ладу (ХІХ ст.).

3.3. Ідея: втілення народного ідеалу української жінки, її моральної краси; засудження лицемірства, крутійства, хижацтва сільської верхівки в образах виборного і возного.

3.4. Основна думка: офіційна мораль тогочасного суспільства суперечить гуманістичним принципам.

3.5. Жанр: сам автор визначав свій твір як «малоросійську оперу». Насправді, «Наталка…» має ознаки одразу декількох жанрів драматургії: є театрально-драматична й музична форми. Музику до цієї п'єси написав М. Лисенко. Тому вважають комічну оперу І. Котляревського синтетичною (змішаність елементів) п'єсою (драматично-музичним твором, близьким до драми).

3.6. Особливості твору.

1) Якщо тогочасні політичні опери мали переважно розважальний характер, то п'єса І. Котляревського -- серйозний твір про прекрасну душу народу і його щедре серце, світлий розум і гірке безталання.

2) Письменник реалістично зобразив життя «простолюду», критично засудив тодішнє суспільство (хабарництво, обдурювання, зверхність багатих над бідними та ін.).

3) Автор змалював взаємини між простими людьми, використав невичерпні скарби народної розмовної мови і пісенної творчості.

3.7. Композиція.

Весь текст п'єси поділяється на великі частини -- дії (їх у творі дві), кожна з яких поділяється на картини, а ті у свою чергу на яви, пов'язані з входом чи виходом дійових осіб. Усі яви написані у формі діалогів між двома або більше дійовими особами, зрідка трапляються монологи.

Дія твору відбувається в одному полтавському селі.

Композиція: початок першої дії, де читач знайомиться з місцем подій (село над Ворсклою, хата Терпилихи), з головним героєм твору (Наталка). Тут ми дізнаємося, що Наталка дуже любить Петра і чекає його з далеких мандрів.

Зав'язка: подальші сцени, з яких довідуємося про намір возного одружитися з Наталкою, у цьому йому має допомогти виборний Макогоненко (ява 3 дії І).

Розвиток дії: старшина села вмовляє Наталку погодитися на шлюб з паном возним і діє через матір, а другий посередник, Микола, влаштовує побачення Наталки з Петром, який повертається із заробітків, куди погнали його лиха доля і Наталчин батько, який не погодився віддати дочку за наймита. Та й стара Терпилиха мріє про багатого зятя. Отже, на шляху до щастя закоханих -- майнова нерівність.

Кульмінація: категорична відмова Наталки стати дружиною возного (ява 9 дії ІІ).

Розв'язка: благословення матері Наталки і Петра на одруження, оскільки возний зазначив: «Я отказуюсь од Наталки і уступаю Петру во вічноє і потомственноє владєніє з тим, щоб зробив її благополучною».

Таким чином, композиція п'єси «Наталка Полтавка» досить майстерна, напруженість розвитку дії весь час тримає читачів у пильній увазі, в неослабленому інтересі до кожної сцени, до кожної дійової особи та її поведінки, хвилює її.

3.8. Дійові особи твору.

У п'єсі діє всього шість осіб, і кожна з них займає певне місце в розвитку дії. Всі вони належать до двох протилежних таборів: перший -- Наталка, Петро і Микола, другий -- решта персонажів. Щоправда, мати в ході розвитку подій потрапляє то в один табір, то в другий, що обумовлюється її великою материнською любов'ю до дочки, бажанням їй щастя в житті, а ще -- боязкістю сільського начальства, взагалі «сильних світу цього».

3.9. Вплив класицизму та сентименталізму на розвиток дії у п'єсі.

Слід звернути увагу на те, що дія у творі починається вранці (Наталка йде по воду), а завершується, коли вже «сонце низенько, вечір близенько». У цьому виявляється вплив класицизму («єдність часу»). Однак існує інша думка: возний прагнув чимшвидше одержати Наталку у своє «вічноє і потомственноє владєніє», а тому сватання й заручини було об'єднано, для цього вистачило й одного дня. Деякі літературознавці стверджують, що п'єса -- твір сентиментальний, що почуттєвість дійових осіб перебільшено. Почуттєвість, деяка сентиментальність в образах Наталки й Терпилихи, що проявляються у висловлюваннях, вчинках і поведінці, стосунках між героями, випливає з особливостей психології українців. Ця особливість є органічною частиною цільних, життєво правдивих образів-персонажів п'єси. Деякий над-мір почуттєвості, навряд чи властивий наймитові-бурлаці, можна відмітити лиш в характері Петра.

3.10. Обряди у творі.

У п'єсі яскраво відтворено народні обряди, пов'язані зі сватанням, весіллям.

Згідно з обрядом сватання в ньому повинні брати участь жених і два свати. Проте, щоб не вводити ще одного персонажа, І. Котляревський «залишив» другого свата (Бориса) в хаті Терпилихи. Той так набрався «окаянної варенухи», що й не тримався на ногах. Цим сюжетним ходом автор дотримав правдивого зображення народного обряду й уникнув ускладненості тексту п'єси, бо для Бориса (по суті зайвої дійової особи) потрібно було розробляти окрему роль.

3.11. Мова «Наталки Полтавки».

3.12. Характеристика образів твору.

3.12.1. Возний Тетерваковський.

3.12.1.1. Орієнтовний план щодо характеристики героя.

І. Тетерваковський -- тип дрібного чиновника часів кріпосництва.

ІІ. Портрет, зовнішність персонажа.

ІІІ. Риси характеру возного.

1. Позитивні: а) почуття гумору; б) сила волі; в) освіченість.

2. Негативні: а) хижацтво і насильство; б) хабарництво і жорстокість; в) пихатість і самодурство; г) зловживання службовим становищем; д) зневага до простого люду; е) пристрасть до пияцтва.

ІV. Життєва філософія героя.

V. Ставлення возного до Наталки.

VІ. Значення образу Тетерваковського -- «юриста і хапуна».

3.12.1.2. Опрацювання характеристики образу возного Тетерваковського.

3.12.2. Виборний Макогоненко.

3.12.2.1. Орієнтовний план характеристики дійової особи п'єси.

І. Виборний Макогоненко -- тип заможного українського селянина, який вибився на дрібного сільського урядовця.

ІІ. Портрет, зовнішність героя.

ІІІ. Риси характеру.

1) Позитивні: а) почуття гумору, дотепність; б) врівноваженість і благодушність.

2) Негативні: а) хитрість і підступність; б) лицемірство і самовдоволення; в) крутійство і корисливість; г) підлабузництво і бездушність; д) показна доброта.

ІV. Моє ставлення до героя поеми.

3.12.2.2. Опрацювання характеристики образу виборного Макогоненка.

  • Чим образ Макогоненка близький до трактування героя Тетерваковського?

  • У чому виявляється показна доброта виборного?

  • Як поводить себе виборний у хаті Терпилихи, виконуючи прохання возного? Що свідчить про його хитрість і підступність?

  • У чому виявляється крутійство Макогоненка у стосунках з іншими панами і чиновниками?

  • За яких обставин І. Котляревський зображує героя таким, яким він є насправді?

  • Чим добрий вчинок Петра до сліз розчулив підпилого Макогоненка?

  • Як ви вважаєте, чи є виборний щирою, доброю людиною? Чому для нього першооснова -- гроші, а не почуття?

  • Що у його розумінні щастя? Свої міркування доведіть, посилаючись на факти з твору.

3.12.3. Горпина Терпилиха.

3.12.3.1. Орієнтовний план характеристики матері Наталки.

І. Терпилиха -- типовий образ селянки-біднячки.

ІІ. Портрет, зовнішність героїні.

ІІІ. Риси характеру: а) доброта і справедливість; б) неосвіченість і пригніченість; в) любляча мати; г) двоїстість натури; д) немилосердність і жорстокість під час непокори дочки; е) працьовитість і душевність.

ІV. Значення образу героїні.

3.12.3.2. Опрацювання характеристики образу Горпини Терпилихи.

V. Підсумок уроку

Складання сенкану до образів виборного, возного, матері Наталки.

1. Тетерваковський.

Хитрий, підступний.

Вимагав, хапав, «крючкотворив».

«Юриста завзятий».

Чиновник.

2. Макогоненко.

Скритий, улесливий.

Оббріхував, догоджав начальству, підлабузничав.

Сільський начальник.

«Хитрий, як лисиця».

3. Терпилиха.

Ляклива, неосвічена.

Співчуває, уболіває за долю дочки, страждає.

Селянка-біднячка.

Любляча мати.

VІ. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів

VІІ. Домашнє завдання

Виписати цитати, скласти план, питання до характеристики образів Наталки, Петра, Миколи, підготувати міні-доповідь: «Роль і функція пісень у п'єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка».

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря