» » » Урок: Контрольна робота № 1 «Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література» (укр. літ., 9 клас)

Урок: Контрольна робота № 1 «Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література» (укр. літ., 9 клас)

Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контролю, корекції знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи

ІV. Завдання до виконання контрольної роботи

Варіант І

Початковий рівень (3 б.)
Виберіть одну правильну відповідь:
1. Герой якого твору з лободи робив хліб, а з попелу сіль?
а) Шершень (Г. Сковорода «Бджола і Шершень);
б) Нестор Літописець («Повість минулих літ»);
в) Мойсей (біблійна легенда про Мойсея);
г) Прохор чорноризець (оповідання про Прохора чорноризця).

2. Укажіть, кого з нижчезазначених майстрів слова вважають мислителем, богословом, полемістом:
а) Г. Сковороду;
б) І. Величковського;
в) Ф. Прокоповича;
г) І. Вишенського.

3. Укажіть афоризм Г. Сковороди, який за своїм значенням не є спорідненим з іншими:
а) краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний;
б) визначай смак не по шкарлупі, а по ядру;
в) чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий.
г) коли є червінець, навіщо бажати, щоб і гаманець був золотий.

Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві й більше правильних відповідей.
4. Визначте, хто з нижчезазначених осіб здійснив переклад Біблії:
а) Леся Українка;
б) П. Куліш;
в) І. Хоменко;
г) Нечуй-Левицький;
д) Пулюй;
е) Винниченко.

5. Визначте пісні, які належать до весільних:
а) «До бору дружечки, до бору»;
б) «А брат сестрицю та й розплітає»;
в) «Лугом іду, коня веду»;
г) «Світи, світи, місяченьку»;
д) «Ой матінко, та не гай мене»;
е) «Розвий, сосно, сімсот квіток».

6. Укажіть ознаки мораліте як західноєвропейської середньовічної релігійної драми:
а) розповідь про «чуда», здійснені Богородицею;
б) епізоди були пов'язані між собою лише сюжетно і довільно розміщувалися;
в) пропагування ідеї християнської моралі;
г) співвіднесеність біблійної історії з мирськими справами;
д) крізь призму звичайних подій зображувалася вся історія людства;
е) перевага опосередкованого відображення.

Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між уривком фольклорного твору і його назвою.
1) А Іванові не стало квітки, рано-рано, / А Іванові не стало квітки, та ранесенько. / У нього квітка -- Марійка-дівка, рано-рано. У нього квітка -- Марійка-дівка, та ранесенько.
2) Нехай іде, нехай іде, / Нехай не вернеться, / На дасть йому Господь щастя, / Куди повернеться.
3) Ой матінко плаче, / Поки жити буде; / А сестриця плаче, / Поки не забуде; / А миленька плаче, / Поки його бачить…
4) Не плач, мати, не журися, / Та вже ж твій син оженився, / Та взяв собі паняночку, / В чистім полі земляночку.
а) «…Козака несуть»
б) «Ой на горі вогонь горить»
в) «Ой летіла стріла»
г) «Цвіте терен, цвіте терен»
д) «Розвий, сосно, сімсот квіток»
Ключ: 1 -- д, 2 -- г, 3 -- в, 4 -- б.

8. Установіть відповідність між героєм твору і його характеристикою.
1) Молодший син («Притча про блудного сина»);
2) Святополк (оповідання про Прохора чорноризця);
3) Сірко («Літопис С. Величка»);
4) І. Мазепа («Історія русів»);
а) «…Був для шведів єдиним поводирем, зробивши їм одну лише цю послугу між силою-силенною бід, що від прожектору його на шведів звалилися»
б) «Він ховав і втаював ті привілеї без жодної козакам і народові мало-російському користі»
в) «Поміркував так і подався в рідні краї. Звідти він як вітер мчав -- на коні! А назад ледве повз…»
г) «Багато наруги чинив людям… без вини викорінив дощенту багатьох знатних людей і маєтки у них одняв»
д) «Намагався помститися за минулорічне своє й низового війська турбування, зневагу та шкоди, коли хан з турецькими яничарами хотів зруйнувати Запорозьку Січ і вигубити та забрати в полон усе низове військо, що в ній було»
Ключ: 1 -- в, 2 -- г, 3 -- д, 4 -- а.

9. Установіть відповідність між літературними творами та їхніми героями:
1) «De libertate» Г. Сковороди;
2) оповідання про Прохора чорнорижця;
3) літопис С. Величка;
4) «Владимир» Ф. Прокоповича.
а) І. Сірко; б) Федько;
в) Ігумен Іоанн; г) Б. Хмельницький; д) Ярополк.
Ключ: 1 -- г, 2 -- в, 3 -- а, 4 -- д.

Високий рівень (3 б.)
10. Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем:
а) «Хвилини» І. Величковського -- людський світ у всій його багатоманітності, складності, тлінності й неповторності».
б) «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм…»
в) «Літописці -- справжні патріоти рідного краю».
г) «Вірний приятель -- то найбільший скарб» (за байкою Г. Сковороди «Собака і Вовк»).

Варіант ІІ
Початковий рівень (3 б.)
Виберіть одну правильну відповідь:
1. Про другу битву козаків з ляхами та перемогу під Корсунем розповідається в козацькому літописі:
а) С. Величка;
б) Г. Грабянки;
в) Самовидця;
г) у всіх зазначених вище осіб.

2. Укажіть видатного драматурга ХVIII ст.:
а) С. Климовський;
б) Ф. Прокопович;
в) Нестор Літописець;
г) І. Вишенський.

3. Укажіть поняття, яке належить до «минут» загальних (І. Величковський «Зегар з полузегарком»):
а) розкіш;
б) ненависть;
в) покаяння;
г) гордість.

Середній рівень (3 б.)
Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.
4. Визначте пісні, які належать до родинно-побутових:
а) «Летять галочки у три рядочки»;
б) «Ой матінко, та й не гай мене»;
в) «За городом качки пливуть»;
г) «В кінці греблі шумлять верби»;
д) «Сонце низенько, вечір близенько»;
е) «Цвіте терен, цвіте терен».

5. Укажіть героїв твору «Історія русів»:
а) Сомко;
б) Брюховецький;
в) Палій;
г) Мазепа;
д) Пушкар;
е) Петро І.

6. Укажіть ознаки бароко як реалістичного стилю:
а) гуманізм, заглибленість у внутрішній світ людини;
б) нетерпимість до зла в усіх його проявах;
в) яскравість викладу художнього матеріалу;
г) ускладненість сюжету і разом з тим слабкість зв'язку між його частинами;
д) наслідування зразків греко-римського мистецтва;
е) зображення героя тільки під час виконання державного обов'язку.

Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між уривком фольклорного твору і його назвою.
1) Ой очі, очі, очі дівочі, / Темні, як нічка, ясні, як день. / Ви ж мені, очі, вік вкоротили, / Де ж ви навчились зводить людей?
2) Ой не хоче твоя мати / Мене, бідну, знати, / Хоче собі багатую / Невістку шукати.
3) Їхать лісом, та все коренистим, / Їхать шляхом, та все кам'янистим, / Щоб з доріжки не зблудитися / Дівчиноньки не згубитися.
4) Тільки жаль мені русої коси / Та дівочої краси. / Дівки гуляють, кісками мають, / А мене не приймають
а) «Розвий, сосно, сімсот квіток».
б) «За городом качки пливуть».
в) «Летять галочки у три рядочки».
г) «Місяць на небі, зіроньки сяють».
д) «Ой матінко, та не гай мене».
Ключ: 1 -- г, 2 -- б, 3 -- д, 4 -- в.

8. Установіть відповідність між героями художніх творів та їхніми вислов-люваннями.
1) Батько («Притча про блудного сина»).
2) Ягве («Легенда про всесвітній потоп»).
3) Ісус («Притча про сіяча»).
4) Б. Хмельницький («Літопис Г. Граб'янки»).
а) «В одному лише не криюся, що маю хвіст лисячий, а погляд вовчий».
б) «Битва -- це немов меч двосічний, яким можна і в один, і в другий бік рубати».
в) «Так, ти винен, але ти повернувся, покаявся. Ходім же мерщій до хати й забудьмо всі у злигодні!».
г) «Ні, не буду більше губити землю, ще мало люди пожили на ній… І нехай прославиться усякий труд людський».
д) «В кого є, тому буде дано ще. У кого ж нема, в того відніметься й те, що є».
Ключ: 1 -- в, 2 -- г, 3 -- д, 4 -- б.

9. Знайдіть відповідність між літературними творами та їхніми героями:
1) «Собака і Вовк» Г. Сковороди;
2) «Всесвітній потоп»;
3) Літопис Самовидця;
4) «Владимир» Ф. Прокоповича.
а) Тітир;
б) І. Мазепа;
в) І. Брюховецький;
г) Ной;
д) Жеривіл.
Ключ: 1 -- а; 2 -- г; 3 -- в; 4 -- д.

Високий рівень
10. Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем:
а) «Життя таке коротке, поспішай робити добрі справи» (за творчістю І. Величковського);
б) «Куди козака доля не закине, -- все буде козак» (за вивченими козацькими літописами);
в) «Християнство в духовному житті українського народу»;
г) «Сродна праця» -- це найсолодша в світі річ…» (за творчістю Г. Сковороди).

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Скласти план про життя і творчість І. Котляревського, підготувати міні-діалог «Вітаю Вас, Іване Петровичу…».
3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря