» » » Урок: Розвиток мовлення. Письмова робота за творчістю Г. С. Сковороди-байкаря

Урок: Розвиток мовлення. Письмова робота за творчістю Г. С. Сковороди-байкаря

Мета: вдосконалювати вміння школярів писати творчі роботи; виявити рівень осмислення учнями ідейного змісту байок Г. Сковороди; дослідити яким чином у творах митця розкривається його філософські погляди; розвивати творче, логічне, абстрактне мислення; увагу; уміння застосовувати отримані знання під час виконання письмової роботи; аналізувати художні твори; виховувати почуття пошани, поваги до творчості Г. Сковороди; самостійність, наполегливість у роботі.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання: портрет Г. Сковороди, бібліотечка його художніх творів, учнівські малюнки до змісту байок, зразок письмової роботи.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина «Найспритніші»

Клас поділяється на дві команди, по троє представників з кожної біля

дошки упродовж 7 хвилин визначають зашифроване слово за допомогою перших літер відповідей. Перемагає та команда, яка впорається із завданням у визначений час.

Для І команди


Довідковий матеріал: 1. Коли Г. Сковороді запропонували вступити до монастиря, він відмовився, оскільки не хотів збільшувати, на його думку, кількість… (фарисеєв) 2. Характерна риса байки письменника — відтворення… (істини) 3. Вид мистецтва, що відображає життя за допомогою слова. (Література) 4. Один із героїв байки Григорія Савича. (Орел) 5. Заключна частина байки митця. (Сила) 6. Тип мовлення. (Опис) 7. Словесні твори народу, в яких збереглися знання про життя і природу, про давні традиції та вірування, а також відображений світ думок, почуттів та переживань певного народу. (Фольклор)

Для ІІ команди


Довідковий матеріал: 1. Що, на думку Г. Сковороди, є природною потребою кожної людини? (Праця) 2. Один із навчальних предметів, який викладав Григорій Савич у Харківському колегіумі. (Етика) 3. Володаркою людини, як вважає письменник, є її… (душа) 4. Висловлювання митця. (Афоризми) 5. Ще за життя Г. Сковороди його називали «українським…» (Горацієм) 6. Опис подій і вчинків персонажів від першої або третьої особи. (Оповідь) 7. Одна із чеснот, за яку Вовк («Собака і Вовк») хотів отримати велику оцінку і любов до Левкона і Фірідама. (Голос)

Підбиття підсумків вікторини. Визначення переможців.

2. Бліцопитування

 • У чому полягає роль праці в житті людини?

 • За яких умов улюблена діяльність приносить кожному працівнику насолоду, радість, задоволення?

 • Яке значення має «сила» — мораль у байках Г. Сковороди?

 • Як ви розумієте мотив «сродної праці»,якій письменник присвятив чимало своїх творів?

 • Чим «Басни Харьковскія» є актуальним в сучасному суспільстві?

3. Рефлексія. Визнач закодоване слово

Кожна цифра відповідає літері, яка розміщена в алфавітному порядку.


Ключ: праця.

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

IV. Основний зміст уроку

Не берися не за своє діло

Народне прислів'я

1. Вступне слово вчителя

Одним із провідних у байках Г. Сковороди є мотив сродної праці, якій він присвятив чимало творів. Письменник постійно твердив, що праця є при-родною потребою кожної людини. Без праці людина не може мати щастя і морального задоволення. Робота приносить суспільству матеріальне і духовне багатство. Як твердить Г. Сковорода, праця мусить бути вільною. Кожний громадянин суспільства має працювати за покликанням, за нахилом і обдаруванням.

2. «Доміно»

Скласти «Доміно», зазначивши своє ставлення до незакінченої фрази: «Праця для мене…»

3. Рубрика «Асоціативний портрет»

З чим у вас асоціюється «праця»? Робота у парах.

П — переборює лінь, байдужість, пасивність;

р — розвиває творчі здібності й нахили;

а — активізує людину в її прагненні роботи добрі справи;

ц — цілеспрямовує діяльність;

я — яскравіє у кожній благородній душі.

Рубрика «Мій власний вибір»

Розмістіть подані прислів'я про працю на умовних сходинках залежно від їхнього значення у філософії Г. Сковороди. Власну позицію щодо цього стисло умотивуйте.

 • Скільки не думай, а робити треба, бо думка ледача, а робота швидка.

 • Не дивись на чоловіка, а на його діло.

 • Хто нічого не робить, той ніколи не має часу.

 • Робота сама за себе скаже.

 • Умілому всяка робота легка.

5. Міні-підготовка до написання творчої роботи

Писати твір — справа не легка і не проста, проте захоплива й цікава. Це маленька своєрідна «наукова праця», побудувати її треба логічно, грамотно, послідовно.

Обираючи тему, корисно замислитись над такими питаннями:

 • чи цікава для мене ця тема?

 • чи знаю я матеріал?

 • чи розумію я зміст та надзадачу теми?

 • чи є в мене досвід написання твору на такому матеріалі? Основні частини твору: вступ, основна частина, висновки.

Вступ повинен стати найкоротшим шляхом до розкриття теми роботи, поясненням того, що треба висвітлити в його основній частині.

Пам'ятайте, що в основній частині формується основна думка, яка потім розкривається за допомогою різних аргументів, за основу яких беруться при-клади з тексту, вислови критиків, особисте враження.

Заключна частина — це узагальнення, висновки, які органічно випливають з усього сказаного в основній частині, відповідаючи обраній темі. Завершеності твору надає так звана кільцева композиція, коли автор повертається до вступу і вже на більш високому рівні проникнення в означену проблему пише про її художню або суспільну значимість.

Добре буде сприйматися робота, насичена художніми засобами, влучними цитатами з тексту твору. Вміле користування цитатами зробить роботу кращою, цікавою. Цитати мають бути короткими і влучними, тісно пов'язаними зі змістом твору, доцільними.

Намагайтесь уникати русизмів, повторень, тавтологічних понять та стилістичних неточностей.

6. Перелік тем, запропонованих для написання письмової роботи за творчістю Г. С. Сковороди-байкаря

 • Роби те, до чого народжений, будь справедливий і миролюбний громадянин…

 • Пізнаєш істину — ввійде тоді у кров твою сонце.

 • Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний.

7. Написання учнями роботи. Орієнтовний зразок письмової роботи за творчістю Г. С. Сковороди-байкаря на тему «Роби те, до чого народжений, будь справедливий і миролюбний громадянин…»

РОБИ ТЕ, ДО ЧОГО НАРОДЖЕНИЙ, БУДЬ СПРАВЕДЛИВИЙ І МИРОЛЮБНИЙ ГРОМАДЯНИН…

Нет радостнее, как жить по натуре.

Г. Сковорода

Твори Г. Сковороди — одна з визначних сторінок в історії української літератури XVIII ст. Глибоко ліричні, сповнені філософських роздумів, вони служили інтересам трудового народу. Митець всіляко прагнув йому допомогти. Тому на прикладі своїх байок він у дохідливій формі пояснював людям явища життя суспільства і природи, викладав свої філософські та педагогічні ідеї.

Писати філософа-просвітителя спонукало саме життя з безліччю явищ і фактів, вартих осміяння, осуду та бажання виправити вади, навчити, передати свій життєвий досвід, поділитися накопиченнями багатьох роздумів.

На мій погляд, щастя для Г. Сковороди — трудова діяльність людини. Як вважає митець, праця — це не обов'язок, не борг, а, навпаки, вільний потяг людини. Цей процес розглядається як насолода і відчуття щастя. Григорій Савич пояснює, що треба жити в гармонії з природою, з Богом, щодня пізнавати себе, відкривати приховані таланти.

У багатьох байках провідною є думка про необхідність жити «за природою», про те, що праця за нахилом, за покликанням, за здібностями приносить насолоду людині й користь суспільству. Так, у байці письменника «Бджола і Шершень» проголошується теза: праця — то щастя. Бджола збирає мед, бо ця діяльність приносить їй радість. Трудівниці байдуже, що і Шершень,

ведмідь, і людина користуються плодами її праці, вона знайшла щастя у улюбленій роботі. Шершень кепкує з Бджоли, яка постійно трудиться, збираючи мед. А сам він хвалиться своїм становищем, яке дозволяє йому жити за рахунок чужої праці. Бджола ж відповідає йому, що її покликання — зби-рати мед: «К сему мы рождены и не перестанем, поколь умрем». А без роботи вона не мислить свого життя.

Пропагуючи ідею «сродної» праці, Г. Сковорода хоче довести, що люди типу Шершня — це паразити. Вони живуть тільки для того, щоб «їсти, пити», «живуть крадіжкою чужого». А Бджола — це мудрі люди, яких прикрашає їх «сродна» праця.

Темі «сродної» праці присвячено байку «Орел й Черепаха», в якій розповідається про Черепаху, що хотіла навчитись літати, як Орел. Піднявшись у небо, впала на землю і вбилась. Орел говорить, що загинула Черепаха не тому, що хотіла літати, а тому, що «прийнялася за оное не по природе».

У байці «Зозуля і Дрізд» стверджується: «Щасливий той, хто поєднав природжену свою роботу із загальною».

Отже, Г. Сковорода проголошує, що «нет радостнее, как жить по натуре», тобто чесно, залежно від здібностей і покликання трудитися. Твори митця розвінчували життя панівних верхів. Він шукав шляхів до поліпшення життя народних мас і один із них убачав у «сродній» праці. Тому філософ і обстоює думку у багатьох своїх байках: «Роби те, до чого народжений, будь справедливий і миролюбний громадянин…»

V. Підсумок уроку

«Мікрофон»: «Праця, на думку Г. Сковороди, повинна для кожної людини бути…»

VI. Домашнє завдання

Закінчити написання творчої роботи; скласти власну байку (за бажанням); підготуватися до ідейно-художнього аналізу творів Г. Сковороди «Всякому місту-звичай і права», «De libertate».

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря