» » » Урок: Література рідного краю. Борис Грінченко «Панько»

Урок: Література рідного краю. Борис Грінченко «Панько»

Мета:

  • навчальна: ознайомити учнів із художніми творами митців рідного краю, зокрема, із творчим здобутком Бориса Грінченка, проаналізувати ідейно-художнє спрямування оповідання «Панько»;

  • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні думки, формувати світоглядні позиції;

  • виховна: любов до рідної літератури, формувати естетичні смаки.

Обладнання: підручник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу

в процесі виконання практичних завдань

Метод «Гронування»


1 - й учень. До історії української культури Борис Дмитрович Грінченко увійшов як діяч і митець широких уподобань. Він був поетом і прозаїком, освітянином і збирачем фольклору, критиком. Підготовлена і видана чотиритомна праця «Словник української мови», тому невипадково вона вважається науковим подвигом. Тож, мабуть, є справедливим, що письменник обрав для себе псевдонім — Вартовий. Усе своє недовге життя він свідомо стояв на варті куль-тури рідного краю, народу, боровся, як міг, за його соціальні та політичні права.

2 - й учень. Народився на хуторі Вільховий Яр поблизу села Руські Тишки, тепер Харківського району Харківської області. Походив із дрібнопоміщицької родини, у якій розмовляли російською мовою. Рано навчившись читати, хлопець виявив нестримний потяг до книжок. Вчився в реальному училищі в Харкові. Тут Грінченко зблизився з народницькими гуртками, вивчав й поширював їхні видання, що стало причиною арешту та кількамісячного ув'язнення. На цьому його навчання закінчилося: довелося іти заробляти на власний хліб.

3 - й учень. Борис Грінченко ніколи не йшов на компроміс у своїх ідейних, моральних і естетичних переконаннях, які сформувалися в результаті систематичної і невтомної праці над собою і спостереження навколишнього середовища, у якому доводилося жити і працювати. Розпочавши педагогічну діяльність із 18 років, він зустрівся з глухою байдужістю до народної освіти з боку офіційної влади, із безпросвітними злиднями селянства, школи і дітей, що потім лягли в основу тематики його творів.

4 - й учень. Б. Грінченко 1883 року одружився з вчителькою Марією Миколаївною Гладильною. Подружжя залишалося на все життя вірним одне одному, було об'єднано спільною педагогічною працею, єдністю громадських, ідейних і патріотичних переконань, за що доводилося зазнавати злиднів і переслідувань. Тільки за один рік у Нижній Сироватці на Грінченка було зроблено близько двадцяти доносів місцевим попом. У 1884 році у них народилася донька Настя, яку змалку Грінченки виховували в демократичному дусі.

5 - й учень. Дружно жила родина Грінченків, бо була об'єднана загальними інтересами. Під безпосереднім впливом Бориса Дмитровича Марія Миколаївна працювала в літературі під псевдонімом Марія Загірна, узятим нею з села Олексіївки, що було разташоване за горою. Для засвоєння рідної мови учнями Олексіївської школи і Настею батько сам написав підручник граматики друкованими літерами.

Робота над текстом оповідання «Панько» Бориса Грінченка Виразне читання твору Бесіда за змістом прочиного

  • Чим‌ вам сподобалось оповідання «Панько»?

  • Знайдіть‌ і зачитайте епізод із оповідання, де змальовано героїчний вчинок Панька.

  • Якими художніми засобами письменник зображує внутрішній світ героя?

  • Випишіть із оповідання слова-терміни, що стосуються шахтарської тематики. Яка їхня роль?

Художній переказ

1. Перекажіть текст від імені Панька. 2. Перекажіть текст від імені Андрія. 3. Перекажіть текст від імені Одарки.

Виконання контрольних завдань

І рівень

1. Роки життя і смерті Бориса Грінченка:
А 1819–1897; Б 1863–1910;
В 1814–1861; Г 1817–1862.

2. Головним героєм оповідання Б. Грінченка «Панько» є:
А хлопець; Б молодий чоловік;
В жінка; Г дідусь.

3. За спеціальністю головний герой оповідання «Панько» є:
А учителем; Б металургом;
В шахтарем; Г лікарем.

4. Дії в оповіданні «Панько» відбуваються:
А у шахті; Б у металургійному заводі;
В у лікарні; Г у школі.


ІІ рівень

1. Як ставився до роботи Панько? 2. Назвіть членів родини Панька. 3. Про що думав Панько на роботі?

ІІІ рівень

Напишіть твір-мініатюру «Мої враження від оповідання».

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Написати характеристику Панька.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря