» » » Урок: Час і вічність у повісті. Символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії

Урок: Час і вічність у повісті. Символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з твором М. Коцюбинського «Дорогою ціною», навчати пояснювати образи часу й вічності в повісті;

  • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні роздуми про проблему часу, вічності в житті людини, а також про мужність, силу українських жінок;

  • виховна: виховувати мужність, силу волі як рис характеру, що необхідні для боротьби зі злом.

Обладнання: підручник, портрет Михайла Коцюбинського.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Літературна вікторина «Найуважніший читач»

1. Назвіть прізвище Остапа. (Мандрика) 2. Як звали пана, від якого втекли головні герої повісті? (Роман) 3. Ким був чоловік Соломії? (Хурман) 4. Скільки років було Остапові на час втечі? (20 років) 5. Яке парубоцьке ім'я запропонував Остап Соломії? (Семен) 6. Через яку річку переправились герої твору перед Остаповим пораненням? (Прут) 7. Хто приходить до Остапа в мареннях? (Дідусь) 8. Хто допомагав Соломії визволити Остапа? (Іван Котигорошок) 9. Бакшиш — це … (хабар). 10. Яку зброю роздобув Іван для нападу на турків? (Турецький пістоль) 11. Скількох турків здолали Іван та Соломія, намагаючись відбити Остапа? (Жодного) 12. Соломія потонула в річці… (Дунай).

Бесіда з учнями

  • Пригадайте‌, з яких слів розпочиналася повість «Дорогою ціною». («Діялось це в тридцятих роках минулого століття».) Як вони вплинули на вас? (Зрозуміли, що розповідь буде йти про події минулих років, причини яких потрібно було шукати в історії нашої держави.)

  • Справді, письменник звернувся до минулих часів, зміг перенести і читача в них. А якими ж словами він розпочав епілог повісті? («Чимало води утекло в Дунаї з того часу».) Які відчуття вони викликали? (Відчуття плинності життя, його перетворювальної сили.)

Коментар учителя

Бачимо, що авторові вдалося створити своєрідний часовий простір, наснажений бурхливими подіями (часто випадковими), які мали вирішальне значення в житті героїв. Остап та Соломія виявили себе справжніми поборниками насильства та неволі. Водночас вони постали перед нами як часточка неохопного світу, що живе за своїми законами зміни часу, людей. Однак подвиг героїв залишився жити у вічності. А що ж таке вічність — вдома ви мали з'ясувати для себе це питання за тлумачним словником? (Вічність 1. Плин часу, що не має початку й кінця. 2. Про дуже довгий час, віки. // Пам'ять про когось у віках.)

Символіка виявляється одним із головних виражальних художніх засобів у повісті «Дорогою ціною»: туман, крізь який продираються Остап із Соломією, символізує марність їхніх поривань, провіщує невдачу в майбутньому; вітер у кінці твору має подвійне символічне значення: 1) це вітер, що розвіяв людські долі, навіки розлучивши головних героїв із рідним краєм; 2) це незнищенний вітер життя, що продовжується, незважаючи ні на що. Знайдіть, будь ласка, уривок, де описано вітер. Які художні засоби використав М. Коцюбинський, щоб змалювати вітер? («Він несе в собі весь гомін землі, від тихого бриніння мушки до гуркоту грому, від скритого зітхання серця до крику смертельної розпуки».)

Виконання тестових завдань

1. Циганський виселок складався з:
А однієї школи і п'яти хаток;
Б млина і двох хаток;
В трьох хаток;
Г хати-читальні і двох мазанок.

2. Селяни наддунайських сел. Їздять битим шляхом у:
А Київ;
Б Львів;
В Тернопіль;
Г Галац.

3. Як Соломія віддячила циганам за допомогу? Вона їм:
А доглядала худобу;
Б працювала на полі;
В бавила дітей;
Г сплатила срібними монетами.

4. Кого стосується погрозливе звернення Остапа: «Я б тобі утер мани, коли б москаль не виточив із мене крові»?
А Раду;
Б заможного болгарина;
В вартового;
Г старої циганки.

5. Що робили цигани ввечері?
А Читали Біблію;
Б пили спиртне;
В грали в карти;
Г ремонтували одяг і взуття.

6. Що робили жінки?
А Жебракували;
Б ходили на панщину;
В шили шкіряний одяг;
Г в'язали.

7. Найнявшись до заможного болгарина Соломія йому:
А обробляла городину;
Б випасала худобу;
В господарювала в хаті;
Г перемивала вовну.

8. Яку приказку використав Остап, пропонуючи, Соломії тікати від циган?
А «Взяв на час та і в добрий час»;
Б «Вскочити вище халяв»;
В «Хліб за хліб людям віддавай»;
Г «Борг не реве, а спать не дає».

9. Музичний інструмент, яким Гіца розважав сім'ю:
А гітара;
Б акордеон;
В сопілка;
Г скрипка.

10. Через що Остапа пов'язали турецькі жовніри?
А Бо його вважали біглим;
Б через циган;
В оскільки ухилявся від сплати податків;
Г за вказівкою зрадника.

11. Для чого Соломія потрапила на базар?
А За наказом хазяїна;
Б купити одяг Остапу;
В придбати коханому нове взуття;
Г найнятися на роботу.

12. Щоб знайти Остапа, Іван порадив Соломії звернутися до:
А інших циган;
Б міграційної служби;
В багатого болгарина;
Г поліцейської дільниці.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Прочитати твір О. Довженка «Ніч перед боєм».

6  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря