» » » Урок: Проблема волі людини та можливостей її здобуття в повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Урок: Проблема волі людини та можливостей її здобуття в повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу з твором М. Коцюбинського «Дорогою ціною», навчати пояснювати роль і сенс кольорів, звуків, роль пейзажу;

 • розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні думки про проблему волі людини й можливості досягнення волі в сучасних умовах;

 • виховна: виховувати усвідомлення особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

Обладнання: підручник, портрет Михайла Коцюбинського, картки для самостійної ро‑боти.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Розташуйте в правильному порядку події

1. Поранення Остапа. 2. Плани втечі від пана. 3. Козацькі вартові. 4. Млин Якима. 5. Втеча від варти. 6. Зустріч із вовком. 7. Пожежа в плавнях. 8. Старість Остапа. 9. Смерть Соломії.

Літературний диктант «Життєвий і творчий шлях Михайла Михайловича Коцюбинського»

1. Місто народження Михайла Коцюбинського. (Вінниця) 2. Що змалку полюбляв Михайлик, подорожуючи з сім'єю селами і містами Поділля? (Красу природи) 3. Де навчався майбутній письменник після закінчення двокласної школи? (У Шаргорордській духовній школі) 4. Через що М. Коцюбинському не довелося навчатися в Кам'янець-Подільській семінарії? (Через важкі матеріальні умови сім'ї) 5. За що Михайла Михайловича було заарештовано? (За зв'язок із народовольцями) 6. Скільки мов знав письменник? (Дев'ять українську, російську, польську, французьку, італійську, румунську, татарську, турецьку й циганську) 7. Основне заняття М. Коцюбинського до 1892 року. (Учителювання) 8. Місто, у якому митець написав твір «Дорогою ціною». (Чернігів) 9. Російський письменник — друг М. Коцюбинського. (Максим Горький) 10. Де працював Михайло Михайлович, перебуваючи в Бессарабії та в Криму? (У філоксерній комісії, яка боролася з виноградними шкідниками.)

Асоціативний кущ до слова життя

Життя (цінність, любов, воля, забезпеченість, мир, родина, радість).

Бесіда з учнями

 • Що‌ приваблює читачів в образах Остапа та Соломії?

 • Чому‌, незважаючи на те, що у творі йдеться про давні часи, повість актуальна й сьогодні?

 • Чому М. Коцюбинський обрав таку промовисту назву для свого твору?

 • ‌Висловіть свою думку щодо жанру твору: оповідання чи повість.

 • У‌ чому тема твору?

 • Яка‌ його ідея?

Бесіда за змістом твору

 • За‌ яких умов Остап зустрівся з вовком?

 • Хто‌ допоміг закоханим?

 • Як‌ спіймали Остапа?

 • Який‌ план визволення коханого склала Соломії?

 • Чому‌ цей план не вдалося здійснити?

 • Як загинула Соломія?

 • Чому, на вашу думку, автор не лишив головну героїню живою?

 • І‌з якою метою М. Коцюбинський саме на такій ноті закінчив твір?

Коментар учителя

Пейзаж (з французької мови «країна, місцевість») — композиційний компонент художнього твору: опис природи, будь-якого незамкнутого простору зовнішнього світу. Існують статичні пейзажі (спокійне, врівноважене зображення природи), динамічні (під час вирування стихійних сил).

Алгоритм аналізу пейзажу в художньому творі.

1й крок прочитай уважно пейзаж, відтвори в уяві; визнач його емоційну наснаженість; 2й крок — визнач основні композиційні елементи твору і зістав із ними пейзаж (з'ясуй композиційно-художні функції пейзажу); 3й крок визнач епізод, якого безпосередньо стосується пейзаж, простеж, як він пов'язаний із сюжетом; 4й крок — визнач, хто спостерігає пейзаж: автор (ліричний пейзаж) чи персонаж (психологічний пейзаж) твору, гармоніює чи контрастує пейзаж до внутрішнього стану спостерігача; 5й крок — визнач світоглядні позиції, психічний стан того, хто споглядає образ природи. Як змінився настрій? Прокоментуй; 6й крок — визнач тип, характер, структуру пейзажу і з'ясуй його роль для втілення ідейно-художнього авторського задуму; 7й крок — визнач засоби творення пейзажу (тропи, символічні елементи, семантика кольорів та ін.); 8й крок — підбий підсумки своєї роботи. Визнач характерні ознаки індивідуального стилю письменника.

Аналіз пейзажів

Знайдіть та виразно прочитайте уривок про пожежу в плавнях. Прокоментуйте його (особливо виразно майстерність метафоризації відчувається під час пожежі у плавнях. Комиш зображений як жива істота: «Він дратував її… Соломія накинулась на нього і почала трощити зі злості з озвірінням, як свого ворога. Вона рвала його, ламала, крутила і била ногами, а він згинався, упирався, зчіплювався вгорі китицями, ранив їй руки, і тільки корінням тремтів, немов од окритого реготу». Страшний і ворожий образ комишу відтворений за допомогою алітерації (звуків [ш] і [с]). Реалістичні картини природи доповнюються імпресіоністичними барвами, звуками, запахами. Багатство і розкіш навколишньої природи на початку твору поступово скорочуються і невдовзі переважають червоно-чорні кольори, що психологічно відтіняють стан героїв. Морок, осінню ніч, води Дунаю автор змальовує чорними фарбами; туман, осінні хмари, мряку — сірими; пожежу — червоною і жовтою. Ці кольори відтіняють сум, передчуття смерті, загибелі мрій головних героїв. «Жовте, каламутне світло» востаннє бачить Соломія перед смертю.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Письмово проаналізувати пейзаж із твору, звернути увагу на роль і сенс кольорів та звуків у ньому.

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря