» » » Урок: Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. «Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний сюжет повісті

Урок: Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. «Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний сюжет повісті

Мета:

  • навчальна: подати інформацію про Михайла Коцюбинського як видатного майстра слова, ознайомити школярів із поняттям композиція та сюжет;

  • розвивальна: розвивати вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв, аналізувати головні образи;

  • виховна: виховувати усвідомлення особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

Обладнання: підручник, портрет Михайла Коцюбинського.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Бесіда з учнями

1. Що таке цінність? Назвіть основні людські цінності. 2. Чи є воля цінністю? 3. Хто такі кріпаки? Яких страждань зазнавали вони, перебуваючи в неволі? 4. Які твори називають пригодницькими? Наведіть приклади. 5. Яким творам ви віддаєте перевагу? Чому?

Слово вчителя

Народився Михайло Коцюбинський 17 вересня 1864 року у Вінниці. Навчався в початковій школі, Шаргородському духовному училищі та в духовній семінарії в Кам'янці-Подільському. 1885 р. увійшов до підпільної «Молодої громади», за що був притягнутий до судової відповідальності. 1892 року став членом «Братства тарасівців». 1891 року екстерном склав іспит і отримав атестат народного вчителя.

На початку 1912 року Михайло Михайлович захворів. 25 квітня 1913 року письменник помер. Поховано Коцюбинського в Чернігові на Болдиній горі, його улюбленому місці відпочинку. Довідавшись про смерть Коцюбинського, Максим Горький надіслав бентежну телеграму: «Велику людину втратила Україна — довго і хороше пам'ятатиме вона її добру роботу».

«Дорогою ціною» має особливу побудову. У коротенькому вступі письмен-ник характеризує суспільно-політичне життя на Україні в 30‑х роках ХІХ століття, коли розгортаються події, змальовані в оповіданні, а також згадує про ще давніші події з історії боротьби українського народу за свободу і незалежність. Коцюбинський висловлює свій погляд на життя народу як на «віковічну боротьбу двох станів, панського і мужичого».

Вступ до оповідання допомагає нам краще зрозуміти ідею твору. Далі в п'яти частинах твору послідовно розгортаються події. У заключній частині оповідання письменник показує самотнє життя уже старого Остапа через багато років після смерті Соломії. Вступ і закінчення, є ніби своєрідною історичною рамкою, що охоплює зображені в творі події.

Експозиція-вступ. Це ніби заспів, який потім конкретизується в типових людських долях, образах, подіях, пейзажах тощо. У вступі твору Коцюбинський розповідає про підневільне рабське життя селян-кріпаків, їхню самовіддану боротьбу за волю, знайомить нас із формами цієї боротьби (втеча від панів на вільні степи Дунаю), з місцем дії. Вступ оповідання «Дорогою ціною» показує читачеві середовище, у якому формувалися герої твору, психологічно готує читача до вчинків Остапа і Соломії.

Зав'язка: втеча Остапа від пана і панщини як наслідок конфлікту між кріпаком і паном (пан хоче покарати героя за бунтарство, Остап вирішує втекти).

Розвиток дії: наступний епізод злигодні героїв твору під час утечі, сутички з прикордонною вартою, турецькою поліцією.

Кульмінація: Соломія вирішує силою звільнити Остапа з‑під з турецької варти. Сутичка з турецькою вартою.

Розв'язка: загибель Соломії, що завершує розвиток конфлікту в боротьбі героїв за волю.

Бесіда з учнями

  • У яку історичну епоху відбуваються події у творі?

  • Що свідчить про готовність народу боротися з гнобителями?

  • Як‌ молоде покоління сприймало розповіді старших про героїчне минуле?

  • Як‌ М. Коцюбинський описує тих, хто перебував у Туреччині?

  • Як пани ставились до того, що відбувалися втечі кріпаків?

  • Яке‌ покарання чекало на тих, хто втік, але потім був спійманий?

  • Чому‌ автор дає саме таку назву своєму твору?

Робота з текстом. Гра «Хто швидше?»

Випишіть зі вступної частини художні засоби (метафори, порівняння, алегорії тощо), які використав М. М. Коцюбинський для зображення українського волелюбного селянства.

Слово вчителя

Композиція (від лат. componere — «складати», «поєднувати») — побудова літературного твору, співвідношення всіх його компонентів, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї. Розрізняють зовнішні елементи композиції — поділ твору на частини і внутрішні — групування і розстановку персонажів. Іноді у значенні композиції вживають термін архітектоніка.

Сюжет (від фр. sujet — «предмет») — система подій у художньому творі, у ході яких розкриваються характери персонажів і головна ідея. Оскільки події подаються в розвитку, в основі сюжету лежить конфлікт. Конфлікти бувають різноманітні: соціальні, любовні, психологічні, виробничі тощо. У художньому творі зазвичай є різні види конфліктів. Класичний сюжет має такі елементи: експозиція — вихідні відомості про героїв, які вмотивовують їхню поведінку в умовах конфлікту; зав'язка — подія, що кладе початок конфлікту; кульмінація — найвищий момент у розвитку дії; розв'язка — подія, що розв'язує конфлікт; епілог — повідомлення про події після розв'язки. Великий епічний твір має кілька сюжетних ліній.

Робота з таблицею

Експозиція


Зав'язка


Кульмінація


Розв'язка


ЕпілогV. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Скласти план до твору.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря