» » Тематичний захід із безпеки життєдіяльності «Юні рятувальники»

Тематичний захід із безпеки життєдіяльності «Юні рятувальники»

Тематичний захід із безпеки життєдіяльності «Юні рятувальники»
Найцінніше – здоров'я і життя
дитини. Часто, втягуючись в
кругообіг повсякденності, ми
забуваємо про те, скільки
несподіваних небезпек
підстерігає людину на
життєвому шляху. Наша
безпечність і байдуже ставлення
до свого здоров'я
часто призводять до трагедії.

І. Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності

Безпека життєдіяльності – комплексна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного та штучного характеру. Нормативно - правовим підґрунтям організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у нашому дошкільному підрозділі Куп'янського НВК№2 є ряд нормативних документів ( додаток1) Основні завданнями нашого педагогічного колективу в напрямку роботи з безпеки життєдіяльності в закладі планується згідно Базового компоненту дошкільної освіти ( нова редакція, програми « Українське дошкілля» ( ранній вік: молодший вік; середній вік)«Впевнений старт»

( старший вік)

Освітні лінії, які спрямовані на формування основ безпеки життєдіяльності дошкільника ( додаток 2)

«ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

«ДИТИНА В СОЦІУМІ»

«ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

«ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ»

«ГРА ДИТИНИ»

Одним із головних завдань сучасної школи е створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в дошкільників свідомого ставлення до свого життя, оволодіння навич­ками здорового способу життя. Здорове молоде покоління - це запорука стабільного розвитку держави, один із чинників її позитивного іміджу.

Аналіз статистичних даних останніх років свідчить, що, на жаль, зберігаються тенденції до погіршення здоров'я й фізичної підготовле­ності дітей. Актуальним питанням також залишається проблема без­пеки життєдіяльності дитини, її уміння захи­стити себе в навколишньому середовищі. Особливу тривогу викликають самі маленькі діти, та дошкільнята.Турбота про них завжди повинна знаходитися в центрі уваги нас дорослих. Захист здоров'я, життя дітей в будь-яких надзвичайних ситуаціях - одна з найгуманніших, найбільш важливих завдань суспільства.
Дошкільний вік – найважливіший період, коли формується людська особистість, закладаються міцні основи досвіду життєдіяльності, здорового способу суспільства. Діти за своїм фізіологічним особливостям ще не можуть самостійно визначити всю міру небезпеки, яка всюди оточує їх. Рухова активність, підвищена допитливість, прагнення до самостійності, яке нерідко призводить до травм небезпечних ситуацій.
Тому, на дорослу людину природою покладена місія захисту своєї дитини. Дітям потрібно розумно допомагати уникати різні ушкодженнь, травм. З раннього дитинства виховувати в них звичку правильно користуватися предметами побуту, учити спілкуватися з тваринами, кататися на велосипеді і т.д.

Пояснювати малюкам, як потрібно себе вести у дворі, на вулиці, вдома.
Потрібно виховувати у вихованцях навички безпечної поведінки в будь-яких ситуаціях, щоб не отримати травм; формувати в дітей уявлення про найбільше типові ситуації, що часто зустрічаються

ІІ Робота дошкільного підрозділу Куп'янського НВК№2 у роботі з безпеці життєдіяльності дітей.

В нашому дошкільному підрозділі велика увага приділяється роботі з дітьми з питань профілактики безпеки життєдіяльності дитини. Створенні умови, які оптимально забезпечують процес навчання дошкільнят з правилами безпечного перебування вдома у дошкільному закладі, поведінки дорожнього руху та формування у них необхідних умінь і навичок, виробленню позитивних, стійких навичок безпечної поведінки на вулицях міста. Діти вчаться орієнтуватися у правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами. Знають як скористуватися номером телефону основної служби допомоги.

Щорічно, у дошкільному підрозділі складається і затверджується річний план ( додаток 1) роботи по безпеці життєдіяльності дітей дошкільного віку, що передбачає: організаційно-методичну роботу з педагогами з навчання дошкільнят правилам безпеки життєдіяльності, роботу з дітьми, роботу з батьками, роботу колективу зі створення предметно-розвивального середовища, взаємодія з різними спеціалістами. Для реалізації поставлених завдань у садочку створені необхідні умови.

Обладнані методичні кабінети та куточки безпеки дорожнього руху, в яких є різноманітний консультативний матеріал, рекомендації, матеріали для роботи в різних заходах, семінарів, відеоматеріали.

Кабінет забезпечений інструктивним та демонстраційним матеріалом, демонстраційним. На допомогу вихователям представлений наочний і демонстраційний матеріал:

- настільно-друковані ігри;

- картинний матеріал, що відображає різний транспорт і дорожні ситуації, розробки свят, екскурсій, бесід, ігор;

- дорожні знаки;

- куточки для моделювання і вирішення можливих дорожніх ситуацій

- атрибути для сюжетних ігор

- лялькові театри

Для педагогів оформлені інформаційні стенди, на яких можна ознайомитися з інформацією про заплановані заходи, етапах проведення конкурсів та гри - подорожі «Пригоди світлофора», конкретними рекомендаціями щодо навчання дошкільнят по ознайомлення ОБЖД.

Весь цей матеріал педагоги мають можливість використовувати для проведення занять, різних заходів, а також в якості виносного матеріалу. Ефективність знань дітей більшою мірою залежить від позитивного прикладу у поведінці дорослих. Враховуючи це, приділяємо значну увагу роботі з батьками. Важливо, щоб батьки усвідомили, що не можна вимагати від дитини виконання якого-небудь правила поведінки, якщо вони самі не завжди його дотримуються. Тому, систематично проводимо бесіди з батьками про можливі випадки травматизму в приміщеннях, на вулиці, про правила поведінки на дорожньо - транспортних магістралях, пропонуємо їх увазі консультації:


«Безпека дитини на дорозі»,
«Надання першої допомоги»,
«Небезпечні ситуації вдома»
і тд. ( додаток2)

Батьки вихованців беруть участь у заходах: турнірах, вікторинах, КВК, спортивних святах, акціях: «Увага, діти!», «Дитяче крісло», «Дитина - головний пасажир».

Батьки разом з дітьми брали участь у тематичних заходах «Наш шлях з дому в дитячий садок», виготовлення виробів, плакатів, сімейних газет по ОБЖД.

Є також оформлені інформаційні стенди для батьків, на яких розташовані необхідні інформаційні, довідкові, статистичні, аналітичні матеріали, поради для батьків.

Робота з дошкільнятами по ознайомленню з правилами безпеки ґрунтується на комплексному підході і ведеться в трьох напрямках: організована діяльність, спільна діяльність і самостійна діяльність.

Використовуються різноманітні форми роботи з дітьми: пізнавальні заняття, цільові прогулянки, читання дитячої художньої літератури, бесіди, створення та розігрування проблемних ситуацій, дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові ігри. Для того, щоб вся інформація для дітей була правдива, переконлива, змушувала їх думати, міркувати ми використовуємо її під час бесід, ігор, занять малювання,розглядання картин, дитина зіставляє їх з тим, що бачить саме в житті, малюнки допомагають малечі вчитися спостерігати, реально оцінювати різні види небезпечних ситуацій.
В теплий період року вся робота по навчанню ОБЖД переноситься на вулицю. Для цього на територіях всіх дитячих садів облаштовані транспортні майданчики з виносними дорожніми знаками, велосипеди, самокати, зроблені дорожні розмітки з пішохідними переходами.

Діти вчаться правильно переходити дорогу, регульований і нерегульований перехрестя, вчаться, як себе вести на зупинці пасажирського транспорту, ознайомлюються з правилами поведінки на дорозі велосипедистів.

Щоб підтримувати у дітей інтерес до вивчення безпеці життєдіяльності дітей, впроваджуються нові форми роботи з дітьми та батьками, використовуючи засоби інформаційних технологій. В дошкільному підрозділі, вихователі разом з дітьми створюють презентації «Дорога - не місце для ігор», «Світлофор - наш друг», « Ми йдемо до лісу» які використовуються в закріпленні знань дітей.

Атак само використовує нові форми роботи:

- Служба довіри ( де батьки можуть поставити різні питання )

- Випуск домашньої стенгазети.

- Створення ряд відеороликів «Ми захистимо тебе, малюк!».

- Проводилося анкетування для батьків

- Зусрічі з цікавими людьми.

По квартально здійснюється систематичний моніторинг успішності організації роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Результати діагностики ви бачите на екрані.( додаток 3)

В результаті проведеної роботи можна відзначити, що у дітей є необхідні знання з питань безпеки життєдіяльності дітей: знають дорожні знаки, призначення тротуару, проїзної частини, пішохідного переходу, принцип роботи світлофора; знає види транспорту, правила поведінки пішоходів на вулицях міста і вміють цими правилами користуватися, знають як треба поводитися при виникненні пожежі, вміють розв'язувати складні життєві ситуації, вміють захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму. В жовтні 2014/ 2015 навчальному році - було відкритий осередок з безпеки життєдіяльності дітей. Мета та завдання цього осередку були обговорені на Малій педагогічній раді ( Протокол №3), а також на батьківських зборах у кожній віковій групі. ( Протокол №1). В цьому осередку є всі зони які необхідні для вирішенню всіх навичок з безпеки життєдіяльності у незвичайних обставинах, проведення ігрови-тренінги, де діти беруть участь у програванні різних проблемних ситуацій, що вчаться правильно поводити себе у них.( Перегляд відеоролика відкриття осередку з безпеки)

Ми переконалися, що така робота є ефективною і дає своє позитивні результати. Але робота на цьому не закінчується. Ми вважаємо, що цей напрям роботи має завжди перебувати в полі пильної уваги як і педагогів, батьків,різних служб,а отже, необхідний подальший пошук та вдосконалення в організації роботи з профілактики безпеки життєдіяльності дітей. Щороку до нас приходять малюки, і наше завдання педагогів підготувати їх до життя в соціумі, застерегти від небезпеки.

Хоча наші дітки ще зовсім маленькі, та досвід роботи з ними щодо безпеки життя і здоров'я поки невеликий, ми віримо, що всі наші старання знайдуть позитивний відгук у їхніх душах і розуміння значущості проблеми серед їх батьків.

І в житті вони будуть дотримуватися формулу безпеки: передбачити небезпеки, при можливості уникати, при необхідності діяти.
Для дітей же вона заримована у віршах:

« Безпеки формула є:
Треба бачити, передбачити, врахувати.
По можливості - всі уникати
А де треба - на допомогу покликати!»

Лекторій для батьків

( запитання та відповіді)

Мета: Поліпшити якість освітньо - виховної роботи з батьками вихованців з питань безпеки та захисту дітей. Вдосконалювати теоретичні знання і практичні навички за запитом батьків.

Організація роботи:

Виступ діючого психолога ( Як надати дитині психологічну допомогу, яка потрапила в надзвичайну ситуацію?)

Виступ працівника служби ДСНС

( Дії під час виникнення пожежі. Чи визивати службу порятунку чи гасити самим пожежу? Чи може вибухнути піротехніка в квартирі?)

Виступ медичної сестри

( Перша допомога при отруєнні хімічними речовинами)

Конкурс для вихователів: « Впізнай прислів'я чи приказку про правила безпеки життя»

1. ( Чому треба не вірити собаці?) Не вір собаці, бо вкусить.
2. ( Що робить бджола коли вона пригощає?) Бджола пригощає, але й кусає.

3. ( Що треба робити коли не знаєш броду?) Не знаєш броду не лізь у воду.

4. (Як літають ворони?) Навпростець тільки ворони літають.

5. ( Що робить інколи кінь?) Кінь на чотирьох і той спотикається.

6. ( Що робить заєць коли він спить?) Заєць спить, та очей не жмурить.

7. ( Куди б'є грім?) Грім б'є у високе дерево.

8. ( Що ми не повинні робити з вогнем, з водою та вітром?) З вогнем не жартуй, воді не вір, із вітром не дружи.

9. ( Що згорить,коли кинеш іскру в попіл?) Не кидай іскри в попіл – і сама згорить, і село спалить.

10. ( Що трапиться коли будеш сірниками гратися?) Сірниками грався – біди набрався.

Тематичний захід з безпеки життєдіяльності

дітей середнього дошкільного віку

«Юні рятувальники»


Мета заходу


Формування у дітей усвідомлення ціннісного ставлення до життя і здоров'я – власного та інших людей. Продовжувати знайомити дітей з предметами, які можуть становити небезпеку для дитини і закріпити навики безпечної поведінки на вулиці. Надати вихованцям можливість практично застосувати здобуті на попередніх етапах: знання, вміння та навички з безпеки життєдіяльності у нових та нестандартних ситуаціях. Узагальнювати знання дітей про дії в екстремальних ситуаціях, продовжувати ознайомлювати дітей з правилами поведінки під час виникнення пожежі; розвивати швидкість реакції під час тренінгу в ігровій формі, пов'язуючи теоретичні знання з практичними навичками. Виховувати цілеспрямованість, витримку, емоційну рівновагу.

Матеріал:

Картинки з зображенням безпечних і небезпечних предметів, телефон, індивідуальні картки з дорожнім рухом та відповідними знаками, макет лялькового будинку, макет вогню, іграшки, спорядження рятувальників( для кожної дитини), ноші-2 шт., матеріали для надання першої медичної допомоги, мультимедійне обладнання, відеозапис тренування.

Методи і прийоми:

Відіозапис тренувань служби « Юні рятувальники»;

Сюрпризний момент ( прихід Іриски та Кльопи);

Д/ г « Безпечні і небезпечні предмети»;

Д/г « Розставте правильно дорожні знаки»;

Музична фізкультхвилинка;

Інсценування « Екстремальної ситуації»;

Ігрова ситуація « Погаси пожежу»;

Ігрова ситуація «Надання першої медичної допомоги»;

Ігрова ситуація « Побудуємо іграшкам будинок»

Попередня робота:


Підбір музики;

Пошиття спорядження для рятувальників;

Підбір дидактичного матеріалу;

Відіозапис тренувань;

Консультація спеціалістів;

Поповнення осередку з безпеки життєдіяльності дітей відповідним матеріалом;

Вивчення віршів;

Вивчення музичної фізкультхвилинки

Перегляд відеороликів про роботу пожежника, та служби з небезпечних ситуацій, читання художньої літератури,

Хід заходу:

Лунає музика з передачі « Новини», на екрані мультимедійної дошки диктор «Новин».

Диктор:

«Добрий день шановні глядачі. В ефірі телевізійна служба новин. Почнемо з цікавої події. Сьогодні в місті Куп'янські почалися тренування служби порятунку під назвою « Юні рятувальники». Пропонуємо переглянути відіосюжет.

Перегляд відіосюжету – презентація Юних рятувальників.

Віршова презентація:

Хочемо ми вам розказати

Про дітей дуже сміливих

Що завжди усіх рятують

В спеку, заметіль чи зливу

Хто воює завжди з газом?

Хто буває водолазом?

Стане і парашутистом,

Якщо треба – альпіністом?

Хто прийде до нас завжди

Захищати від біди…

Якщо двері в нас заклинить

Хто відкрити їх зуміє?

Або малого пустуна

Зніме з дерева, з вікна.

Хто прийде на допомогу

Щоб розчистити дорогу

Нам від снігу? Що сама

Розкидала скрізь зима.

Цих дітей – запам'ятайте

Рятувальниками звуть

Якщо нас настигне лихо

Вони швидко тут як тут!

Розберуть вони завали,

Допомогу нададуть,

Як зруйнується будівля -

Вони всіх людей спасуть!

Якщо повінь настає

Теж вони допомагають

На човнах врятують всіх –

І дорослих і малих

Наші рятувальники –

Сильні та сміливі

Дуже ввічливі вони

Чемні та красиві

Вони всім допомагають

І завжди життя спасають!

Бо про безпеку нашу дбають!

А зараз включаємо пряме включення з тренувань служби порятунку. А ось і наші Юні рятувальники…

Під музику заходять діти разом з тренером – вихователем ( з елементами одягу служби порятунку)

Привітання – девізи від дітей

Тренер: Діти, наш девіз?

« Рятувальники ” – це сила!

« Рятувльники ” – це клас!

За спасіння'я і сміливість –

Такий девіз у нас!

Тренер: Будь завжди веселий ( Завжди так)

Будь завжди бадьорий ( Тільки так)

Настрій ( Во!)

Погода ( Клас..)

Всі разом: Приєднуйтесь до нас!

Діти сідають на учбові місця. До залу під ритмічну музику заходять Іриска та Кльопа. Вони просять навчити бути справжніми рятувальниками. Тренер запрошує їх до тренувань.

Кльопа починає гратися речами які приніс у рюкзаку.

Тренер: Що ти робиш Кльопа?

Кльпа: Як що не бачите, що я граюсь!

Тренер: Хіба можна гратися такими небезпечними речами….

Кльпа: Де ви тут бачите небезпечні речі: Ось м'яч, щоб у футбол грати

( концервна банка).

Це ось, гарні прутики до чого хочеш достанеш (Спиці). Цією ось залізячкою (бере цвях) що завгодно можна проколупати, хоч шпалери на стінках, хоч підлогу. Це ось….

Тренер: Чекай Кльопо , а я бачу, що в тебе небезпечні речі є. Діти давайте нашому Клопці допоможемо розібратися які речі небезпечні.

Проводиться дидактична гра « Розбери речі»

(Діти беручи картинки розбирають де є безпечні предмети, та небезпечні предмети)

Тренер: Давайте нашим з нашими друзями закріпимо правила про небезпеку, яка існує в різних предметах.

Діти розповідають вірші.

І малятам, і звірятам

Дуже добре треба знати:

Сірники не для забави -

Небезпечно ними гратись

2. Телевізор у роботі

Сам не залишай

Йдеш на вулицю гуляти -

Телевізор вимикай

3. Газ в квартирі самі не вмикайте!

Якщо пахне газ в квартирі то дзвони на 104

Якщо з'явився вогонь і дим то дзвоніть на 101

4. У світі безліч речовин –

І фарби, спирт, також бензин,

Одну загальну рису мають:

Із іскри навіть вибухають

Ці речовини пам'ятайте

Й подалі від вогню ховайте.

5. Не накличте діти лиха

Всі ці ліки не для втіхи…

Не цукерки це смачні

Їх не можна їсти, ні!

Від хвороби допоможуть,

Але й отруїти зможуть,

6 Якщо пити їх дарма

( це коли хвороб нема)

Ліки просто так не п'ють

Мишки теж їх не гризуть…

Клопа: Тепер я зрозумів які речі небезпечні, а що треба вміти ще справжньому рятувальнику?

Тренер: Треба бути сміливим, сильним та кмітливим, а для цього треба багато тренуватися,та робити вранці зарядку.

Кльопа: А моя подружка Іриска вміє робити зарядку, у неї так справно це виходить, давайте Вона Вас навчить?

Діти разом з Ірискою та Кльопою роблять танцювальну зарядку.

Тренер: Дуже добре, що ви всі зробили зарядку, бо юні рятувальники : швидкі, кмітливі, бо мова йде про порятунок людей. Справжні рятувальники повинні знати і правила вуличного руху, і як потушити швидко пожежу, і як надати допомогу людині.


Проводиться дидактична гра « Розтав правильно дорожні знаки.»

Раптом дзвонить телефон

Відповідає тренер: Служба « Юних рятувальників» слухає?

Голос з телефонної трубки: На вулиці Гральній обвалилася будівля і загорілася іграшкова оселя, в хаті залишилися іграшки допоможіть спасти іграшки!

Тренер: Ваш виклик прийнято.

Тренер дає команду Юним рятувальникам. Рятувальники одягають спорядження і під звуки пожежної сирени біжать на виклик.

Ігрова ситуація « Рятування іграшок»


Діти поділені на ролі:

Декілька хлопчиків – пожежних гасять пожежу, інші хлопчаки рятують іграшки і носять на носилках іграшки в безпечну зону, а декілька дівчаток надають першу медичну допомогу ( при порізах обробляють рану, при опіках накладають стерильну пов'язку )

Діти рятувальники потім відновлюють будинок.

А потім звітують тренеру.

1 Дитина пожежник: Пожежні – рятувальники потушили пожежу.

2 Дитина – рятувальник: З обваленого будинку було врятовано 6 іграшок

3 Дитина – медична служба: Трьом іграшкам було надано допомогу.

4 Дитина – рятувальник: Оселя для іграшок була заново відбудована.

Тренер: Дякую службі « Юних рятувальників» за допомогу в спасінні іграшок. Молодці рятувальники!

Тренер з дітьми вертають на свої учбові місця. Тренер запитує у дітей, що вони нового узнали на учбовому тренуванні.

Тренер: Кльопа і Іриска тепер ви зрозуміли, які повинні бути рятувальники?

Іриска: Ми тепер з Кльопою будем ходити до Вас на тренування, бо ми теж хочемо допомагати людям в скрутну хвилину.

Тренер: Сьогодні, діти, ви були молодці, ви нам показали свої знання, вміння і навички, продемонстрували швидкість, спритність, чудову фізичну підготовку, а також показали Кльопці та Ірисці , яка у нас складна, небезпечна, але і дуже важлива служба.

На останок хочу наголосити, що легше запобігти надзвичайній ситуації, ніж потім її ліквідувати. Тож будьте завжди обачними і пам'ятайте: коли щось трапиться, ви завжди можете розраховувати на допомогу рятувальних служб.

А зараз ми Вас Кльопа та Іриска запрошуємо до нас в групову кімнату. Ми хочемо з Вами погратися…

Діти під музику виходять із зали.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря