» » » Урок: Розмаїття сучасної лірики. А. Мойсієнко «Жовтень жовті жолуді»

Урок: Розмаїття сучасної лірики. А. Мойсієнко «Жовтень жовті жолуді»

Мета:

 • навчальна: подати відомості про сучасний стан лірики; ознайомити учнів з життям та творчістю А. Мойсієнка; проаналізувати поезію «Жовтень жовті жолуді»;

 • розвивальна: удосконалювати вміння учнів аналізувати поетичні твори, навички висловлювати власні думки, навіяні прочитаною поезією;

 • виховна: формувати в учнів естетичний смак, любов до сучасної поезії.

Обладнання: підручник, портрет Анатолія Мойсієнка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Вступне слово вчителя

Літературне життя нашого сьогодення розвивається багатьма паралельними течіями. Передовсім письменники осмислюють мистецьку спадщину, повернену читачам, з'являються й нові художні цінності як в Україні, так і в діаспорі.

Загалом літературознавці визначають основний напрям сучасної літератури, мистецтва як постмодернізм. Для нього характерне твердження: література є не відображенням дійсності, а переказом міфів, що існують у віртуальній реальності. Головне в них не істина, а слово, котре як елемент тексту є новою реальністю. Твір постає сув'яззю міфів, архетипів, цитувань, алюзій (натяків на загальновідомі твори, історичні події). За твердженням одного з критиків, «ми живемо в епоху, коли всі слова вже сказані».

В українській літературі нині виступає кілька поколінь поетів. Серед представників старшого покоління — колишні «шістдесятники», потім «вісімдесятники». Одні з них, як Ліна Костенко, Іван Драч, В. Голобородько, Микола Вінграновський, Ігор Калинець та інші, твердо відстоювали свої переконання, намагалися не кривити душею, іншим, як, скажімо, Борису Олійнику, довелося переоцінювати цінності й пробувати йти в ногу із часом.

До «середнього покоління» поетів можемо віднести неоавангардистські угруповання «Бу-Ба-Бу» (Бурлеск-Балаган-Буфонада), «ЛуГоСад», «Нова де-генерація», «Пропала грамота», АУП (Асоціація українських письменників) та ін. Своїм завданням вони вважали таке: позбутися обтяжливих штампів «соціалістичного реалізму» і робили це, спираючись на великий досвід сміхової культури, «низового бароко», футуристів та дадаїстів. Лави вітчизняного письменства постійно поповнюються новими талантами, зокрема переможця-ми літературних конкурсів «Гранослов», «Смолоскип» та ін. Творчість сучасних поетів характеризується розмаїттям стильових та естетичних уподобань. Серед них — і прихильники класичного вірша (С. Чернілевський, П. Гірник та ін.), і верлібру (С. Короненко, І. Малкович та ін.), і розкутої, насиченої метафоричним змістом версифікації (І. Римарук, В. Герасим’юк тощо).

«Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі», — пише видатна українська поетеса Ліна Костенко. Доторкнемося й ми до сучасної поезії, спробуємо осмислити її та відчути естетичну принаду, збагатитися духовно.

Бесіда з учнями

 • Чи‌ любите ви осінь? Чому?

 • Які‌ почуття викликають у вас різні осінні місяці?

 • Як‌ природа реагує на прихід осені?

Словесне малювання

Складіть усний твір-опис про прихід осені.

Робота в групах

Група 1

Утворити якомога більше порівнянь зі словом «осінь».

Група 2

Утворити якомога більше метафор зі словом «осінь».

Група 3

Утворити якомога більше епітетів зі словом «осінь».

Група 4

Утворити якомога більше персоніфікацій зі словом «осінь».

Слово вчителя

Анатолій Кирилович Мойсієнко народився 9 липня 1948 року в селі Бурів-ка на Чернігівщині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державно-го педінституту імені М. Гоголя.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор низки досліджень із філології, зокрема книжок «Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша» (1997), «Традиції модерну і модерн-традицій» (2001), «Динамічний аспект номінації» Опублікував поетичні збірки «Приємлю» (1986), «Сонети і верлібри» (1996, 1998), «Шахопоезія» (1997), «Сім струн» (1998, 1999), «Віче мечів» (1999), «Нові поезії» (2000), «Спалені камені» (2003), «Вибране» (2005).

Твори А. Мойсієнка перекладено німецькою, англійською, російською, білоруською, польською, угорською, румунською мовами. Виступає також як перекладач з німецької та слов'янських мов. Упорядник двотомної антології «Золотий гомін: українська поезія світу» (1991, 1997), антології різномовної поезії України «На нашій, на своїй землі» в трьох книгах (1995, 1996).

Член Національної спілки письменників України (1988), один із засновників гурту поетів‑паліндромістів «Геракліт» (1991).

Лауреат літературних премій «Благовіст», Бориса Нечерди, Івана Кошелівця.

Виразне читання поезії Бесіда за змістом прочитаного

 • Які почуття викликав у вас вірш?

 • Як автор змальовує прихід осені?

 • Яка тема вірша?

 • Яка його основна думка?

 • Пригадайте‌, що таке алітерація. Наведіть приклади з твору.

 • Для‌ чого майстер слова використовує цей прийом у поезії?

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Написати твір-опис «Прихід осені».

7  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря