» » » Урок: Із сучасної поезії (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). В. Герасим'юк «Чоловічий танець»

Урок: Із сучасної поезії (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). В. Герасим'юк «Чоловічий танець»

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів із сучасним літературним процесом, подати відомості про стан розвитку сучасної української поезії; подати відомості про Василя Герасим’юка, визначити ідейно-художні настанови його твору «Чоловічий танець»;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати поезію, розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння робити висновки;

 • виховна: виховувати почуття пошани до творчої спадщини В. Герасим'юка, прищеплювати естетичний смак, любов до краси поетичного слова.

Обладнання: підручник, портрет Василя Герасим'юка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Колективна бесіда

Прокоментуйте висловлювання видатних людей про В. Герасим’юка. 1. Василь Герасим’юк гордий поет. Аристократ української поезії. Його поетична свідомість прагне з гуцульських верхів і дніпровських круч осягнути шкалу Всесвіту (І. Дзюба). 2. Людина нищить природу, людина вбиває людину, людина, як скошена трава, як зрубана смерека, також приречена на смерть. І що вона може протиставити смерті? І чи є у світі щось, непідвладне смер-ті? Щоб знайти відповідь на це одвічне запитання, В. Герасим’юк звертається до Біблії, та не відмовляється і від язичницьких вірувань, якщо вони ще мають силу (В. Неборак). 3. Василь Герасим’юк витворив власний світ, який умовно можна означити як біблійна Гуцульщина. Спочатку все починається божественно, себто з Великодня, себто, з черешневого цвіту, яким святять паски. Цвітіння черешень у горах справді приголомшливе. Білі кулі на темних ранньовесняних горбах (В. Карп'юк). 4. Василь Герасим’юк належить до унікальних поетів: окремими своїми творчими рисами, гранями, іпостасями на нього схожі різні поети, проте він власною духовно-мистецькою поставою не схожий ні на кого. Його поетичний почерк впізнається миттєво, його стиль і манера ідентифікуються відразу, його образи й строфи вкарбовуються у файлах підсвідомості назавжди. І це попри те (а, можливо, саме тому), що він належить до найскладніших, найнеприступніших митців сучасности (Я. Голобородько).

«Мікрофон»

 • Яким‌ повинен бути справжній чоловік?

Складання сенкану до слова «чоловік»

Виразне читання поезії

Бесіда за змістом прочитаного

 • Що‌ таке аркан?

 • Що ви знаєте про гуцулів?

 • Про яке «древнє» чоловіче коло йдеться?

 • Чому‌ чоловічий танець важкий? Що він означає?

 • У‌ чому полягає особливість танцю?

 • Що відчуває людина, коли з нею поряд побратими, однодумці?

 • Як можна пояснити думку автора про гріховність світу?

 • Які настанови поет дає майбутнім чоловікам?

 • Що‌ свідчить про національний колорит танцю? За яких умов його виконують на Гуцульщині? Для чого автор вкладає філософський смисл у ритуал танцю?

 • Якими ви уявляєте учасників танцю?

 • І‌з чим асоціюється ритуал танцю у свідомості автора твору?

Коментар учителя

Вірш написаний верлібром, але увесь твір організовано певним ритмом, що нагадує своєрідний ритм танцю, про який автор згадує в першому рядку: «Ти мусиш танцювати аркан…».

Образ «аркану», «зчеплених рук», «чоловічого кола» пронизує всю поезію. І читач розуміє, що йдеться не лише про танець, йдеться про людське життя загалом, життя чоловіка. І якщо коло символізує буття, то «чоловіче коло» може означати буття цілого людства. У цьому контексті іншого значення набувають слова: «…як тяжко почати і зупинити / цей танець…» Але спробувати варто «хоч раз», відчути всі випробування життя, «обхопивши руками плечі двох побратимів». Адже справді відчуваючи дружню підтримку, легше «не випасти із цього грішного світу».

У танку чоловіки, охоплюючи одне одного за плечі, утворюють коло, яке символізує поєднання людського та божественного світів. Тому, щоб узяти участь у священнодійстві, потрібний особливий стан сконцентрованості на собі і товаришах.

Для того щоб почуватися частиною чоловічої спільноти, кожний гуцул хоча б раз у житті повинен станцювати аркан. Це є його обов'язком і привілеєм.

У поезії В. Герасим’юк підкреслює сприйняття людини себе в колі аркану як частини всього Всесвіту: неба і землі, Бога і людини, звіриного і духовного начал у людській душі.

У колі танцівників також й Ісус Христос. Христа у вірші «Чоловічий танець» названо Сином Людським. Йому, щоб не втратити контакту із земним життям, також необхідно танцювати аркан з чоловіками, змішати з ними кров

піт, що стало можливим тільки після розп'яття.

Концентрація духовної енергії чоловіків під час танцю настільки велика, що, як підкреслює автор, навіть Бог може осягнути аркан, лише проживши людське життя.

Отже, у вірші «Чоловічий танець» В. Герасим’юк наголошує на виключній значущості прадавніх народних українських традицій у людському житті. Ця поезія є авторським тлумаченням народної обрядовості як засобу збереження і передачі засад духовності, загальнолюдських цінностей, морально-етичних норм.

Самостійна робота

Картка № 1

 1. Як ви гадаєте, чому твір В. Герасим’юк обрав саме таку назву для своєї поезії?

 2. Який сюжет актуалізовано в поезії? Для чого автор використовує образ Христа?

Картка № 2

 1. У чому ви вбачаєте символічність образу аркану?

 2. Які морально-етичні норми утверджує поет у творі?

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Вивчити поезію.

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря