» » » Урок: Оригінальність та простота висловлення глибоких почуттів і важливих думок у творах «Наша мова», «Теплі слова» Василя Голобородька

Урок: Оригінальність та простота висловлення глибоких почуттів і важливих думок у творах «Наша мова», «Теплі слова» Василя Голобородька

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над творчістю Василя Голобородька;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати вірші, визначати тему, основну думку поетичних творів, знаходити та характеризувати художні образи;

 • виховна: виховувати патріотичні почуття, любов до рідного народу, української літератури.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Василя Голобородька.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Слово вчителя

Вільний вірш, або верлібр це вірш, у рядках якого може бути довільна кількість наголошених і ненаголошених складів, частіше без рими. Необов'язковою є однакова кількість наголосів у рядках, відсутні одноманітні повторювані строфи, але вірш має свій власний ритм. Такі ознаки наближають його до прози.

Виразне читання твору «Наша мова»

Бесіда з учнями

 • Що таке мова?

 • Які функції виконує мова?

 • Що таке пісня?

 • Назвіть‌ види пісень.

 • Як пісні пов'язані з історичним минулим?

 • Чим‌ пояснити те, що В. Голобородько у творі слово «Пісня» зазначає з великої літери?

 • Яка тема твору?

 • У‌ чому полягає ідея поезії?

Спостереження над текстом

Завдання: заповнити таблицю, зробити висновки.

Образи
З чим асоціюються, порівнюються

Чому? (Коментар)

Мова слова

з піснею
бо українська мова мелодійна, поетична, образна
з літописом
вказує на давність, давнє коріння мови; не всі це визнають (вороги свої й чужі), забувають і самі українці, тому «мовчимо»
побратими
товариством
можливо, натякається на Запорозьку Січ — гордість українців
вороги
слово у множині — багато недругів
можливо, інколи ворог у самих нас

Складання грона

Складіть інформаційне гроно до словосполучення «наша мова»

Тестове опитування

1. Кожне слово нашої мови записане в:
А поученії;
Б літописі;
В казці.

2. З побратимами українці розмовляють словами:
А вишуканими;
Б образними;
В пісенними.

3. У Пісні проспівано:
А слово;
Б подія історичного минулого;
В все, що є цікавого в кожної людини.

4. Хто знає, якими словами на самоті мовчать українці?
А Кожна людина на планеті;
Б ворог;
В наш предок.

5. Літопис — це жанр:
А сучасності;
Б минулого;
В майбутнього.

6. Мову українців В. Голобородько називає:
А нашою;
Б пісенною;
В літописною.


Виразне читання твору «Теплі слова»

Бесіда за змістом прочитаного

 • Яка тема твору?

 • У чому полягає основна ідея вірша?

 • Чим пов'язані твори «Наша мова» та «Теплі слова»?

 • Чому автор переживає за те, щоб деякі слова «не вмерли»?

Гра «Хто швидше?»

Випишіть із тексту твору всі художні засоби. Поясніть їхню роль у поезії.

Самостійна робота

Картка № 1

1. Поміркуйте, до кого й для чого звертається В. Голобородько в поезії «Теплі слова». Доведіть це, посилаючись на факти з твору.

2. Чому, на вашу думку, мову вважають скарбом кожної нації? Власні міркування аргументуйте.

Картка № 2

1. Поміркуйте, чому вірш «Теплі слова» має таку назву. Свою думку аргументуйте.

2. Яку роль виконує анафора в поезії «Теплі слова»?

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Письмово порівняти поезію «Наша мова» та «Теплі слова».

25  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря