» » » Урок: Щирість ліричного самовираження. «Васильки» — взірець інтимної лірики. «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»)

Урок: Щирість ліричного самовираження. «Васильки» — взірець інтимної лірики. «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»)

Мета:

 • навчальна: продовжувати знайомити школярів з творчим доробком В. Сосюри, повторити відомості з теорії літератури (поняття про інтимну лірику), опрацювати ідейно-художній зміст поезії «Васильки» та поезії «Осінь»;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, уміння висловлювати власні думки, робити висновки;

 • виховна: виховувати почуття поваги до українських майстрів слова, пошану до щирого почуття кохання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Володимира Сосюри.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Коментар учителя

Інтимна лірика — умовна назва ліричного твору, у якому панівний мотив — любовна пристрасть автора. Інтимна лірика розкриває широкий діапазон душевних переживань, постає найяскравішим художнім документом історії людського серця.

Пейзажна лірики — назва ліричних творів, у яких головним мотивом є осягнення краси природи, а через неї — заглиблення у філософські таємниці світобудови.

Вірш «Васильки». Історія створення, жанр, зміст, головна думка

Про історію створення поезії сам автор розповідав так: «В 1938 році, коли минуло мені сорок літ, я написав «Васильки»… Добре пам'ятаю свій настрій у той вечір, коли з’явився цей вірш. Щоб точно його висловити, треба було б сказати: «Васильки я написав разом з Марією». (Марія Гаврилівна — дружина поета, кохання до якої протягом життя надихало його).

Цей роздум-мініатюра про вічну красу життя написаний під впливом відомої однойменної народної пісні.

У творі В. Сосюра торкається філософського питання про швидкоплинність життя, те, що треба цінувати кожну його мить, бачити прекрасне навкруги. Хіба це не щастя — йти поруч із коханою людиною, милуватися її блакитними очима, радіти хлібному полю й порівнювати рідні очі з голубими квітами-васильками! Свою доброту, любов поет хоче передати нащадкам, щоб і ті, «далекі», були «сповнені привіту» й пошани до своїх предків

Виразне читання твору Бесіда за змістом прочитаного

 • Які‌ враження у вас виникли після прочитання твору?

 • Як‌, на ваш погляд, вірш пов'язаний з особистим життям поета?

 • Виходячи зі змісту твору, чи можна бути впевненим у тому, що любов вічна? Свою думку доведіть.

 • Що‌, на ваш погляд, у вірші уособлюють васильки?

 • Чи вважає ліричний герой себе щасливим? Чому? Чи може щастя бути тривалим?

 • Яка тема твору?

 • Яка його основна ідея?

 • Спробуйте визначити віршовий розмір твору.

Проведення тестового опитування

1. Колір, який переважає у творі:
А червоний;
Б білий;
В синій;
Г зелений.

2. Визначте римування поезії:
А паралельне;
Б кільцеве;
В перехресне;
Г верлібр.

3. Жанр лірики «Васильки»:
А інтимна;
Б пейзажна;
В філософська;
Г громадянська.

4. Васильки росли:
А біля лісу;
Б на клумбі вдома;
В неподалік від річки;
Г у полі.

5. Квітки ліричний герой порівнює з кольором:
А очей коханої;
Б неба;
В річки;
Г раннім туманом.

6. На видноколі можна було побачити:
А село;
Б луки;
В гаї;
Г кохану ліричного героя.

7. «Одсіяють роки, мов…» — продовжте рядок поезії:
А мить;
Б хмарки на небі;
В ранішній сонячний промінь;
Г вечірня зоря.

8. Кохання з роками може перетворитися на:
А тополі край дороги;
Б джерельце біля лісу;
В солов'їв — митців співу;
Г квітки.

9. У невідомий час летять:
А незабутні роки;
Б щасливі хвилини;
В хмарки;
Г журавлі.

10. Ліричний герой звертається й описує красу:
А весняного поля;
Б гаїв;
В милої;
Г хмар сонячного ранку.

11. Другий, невідомий час буде сповнений:
А радістю;
Б привітом;
В бадьорістю;
Г золотом.

12. У тексті поезії васильки порівняно з:
А очима коханої;
Б внутрішнім почуттям ліричного героя;
В красою і привабливістю поля;
Г намистом молодої.


V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Вивчити поезію напам'ять.

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря