» » » Урок: Тарас Шевченко. Філософська лірика. «Думи мої, думи мої…» (1847)

Урок: Тарас Шевченко. Філософська лірика. «Думи мої, думи мої…» (1847)

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з вивчення життєвого та творчого шляху Т. Шевченка; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Думи мої, думи мої…»;

  • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, коментувати її, визначати основні художні засоби;

  • виховна: формувати світогляд, виховувати любов до української літератури.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, репродукції картин І. Їжакевича «Зустріч Тараса Шевченка з Іваном Сошенком у Літньому саду», Г. Меліхова «Молодий Тарас Шевченко в май‑стерні Карла Брюллова», І. Божія «Думи мої, думи мої…».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Експрес-опитування

1. Т. Г. Шевченко народився (де і коли)… 2. Дитинство поета минуло в селі… 3. Брати і сестри Т. Г. Шевченка… 4. Поет залишився круглим сиротою, коли йому було … років. 5. У пана Енегельгардта Тарас служив… 6. Улюблене захоплення Т. Г. Шевченка… 7. Перша поетична збірка письменника називалася… 8. Заарештували поета за… 9. На засланні Т. Г. Шевченко перебував років. 10. Помер Т. Г. Шевченко (де і коли)… 11. Перепоховання поета відбулося… 12. Коли й завдяки кому було викуплено письменника з кріпацтва? 13. Яким твором починався перший «Кобзар» майстра слова? 14. Як називався альбом малюнків, створений митцем? 15. Скільки часу Т. Г. Шевченко пробув у казематі? 16. Скільки творів містить цикл поезій «У казематі»? 17. Куди відправи-ли письменника на заслання? 18. Де похований Т. Г. Шевченко?

Коментар учителя

Після арешту Т. Шевченка за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві його було ув'язнено в казематах Третього відділу. Незабаром було виголошено вирок — призначити солдатом в Оренбурзький окремий корпус. Після закінчення слідства поет «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений», засланий до Оренбурзького окремого корпусу рядовим солдатом на 10 років без права писати й малювати. Заборона писати й малювати найбільше обурила Тараса: «Забрано найблагороднішу частину мого бідно-го існування!»

З 1849 року стає рядовим в Орській фортеці, продовжує писати у «захалявні книжечки» (1847–1850). Солдатчина для поета була гірше від тюрми, бо ненависним був сам дух солдафонства, що чавунною печаттю лягав на живу душу. Тому Шевченко писав, ховаючись від унтерів та офіцерів, тікаючи від усього світу в степ, за вали, на берег моря.

Поезія Тараса Григоровича «Думи мої, думи мої…» і була написана 1847 ро-ку під час його перебування в Орській фортеці. Сама назва поезії «Думи мої, думи мої…» побудована у формі звертання. «Думками» і «думами» Т. Шевченко називає свої вірші. У цій поезії автор вболіває за важку долю, злиденне життя кріпаків, їхнє безправне становище, пригніченість України (Із посібника).

Робота в групах

Група 1 «Літературознавці»

Виписати з твору всі засоби художньої виразності: епітети, метафори, анафору тощо.

Група 2 «Дослідники»

Визначити тему, ідею, основну думку твору, його композиційні особливості.

Тест

1. Хто говорив про Шевченка: «Він був сином мужика і став володарем в царстві духа…»?
А І. Франко.
Б М. Рильський.
В М. Коцюбинський.

2. У якому році Шевченка викупили з кріпацтва?
А 1836.
Б 1838.
В 1840.
Г 1841.

3. З ким зустрівся Шевченко в Л ітньому саду?
А І. Сошенком.
В К. Брюлловим.
Б В. Жуковським.
Г Є. Гребінкою.

4. Укажіть рік видання «Кобзаря».
А 1838.
Б 1840.
В 1842.
Г 1843.

5. «Думи мої, думи мої» Т. Шевченко написав у:
А Орській фортеці;
Б Переяславі;
В казематі;
Г Петербурзі.

6. Укажіть мотиви, які лягли в основу поезії «Думи мої, думи мої…»…
A гірка доля України;
Б становище України в світі;
B доля митця;
Г стосунки людини і природи.

7. Годину, у якій живе Т. Шевченко, він називає:
А відповідальною;
Б лихою;
В щасливою;
Г темною.

8. Річка, згадана в цьому творі:
А Дунай.
Б Каяла.
В Ворскла.
Г Дніпро.

9. Свої думи автор прагне привітати, як:
А великих гостей;
Б діток;
В миттєве щастя;
Г добру прикмету.

10. Жанр поезії Тараса Григоровича «Думи мої…»:
А інтимна;
Б пейзажна;
В громадянська;
Г філософська.

11. Укажіть, у якому місті Шевченко помер:
А у Каневі;
Б у Петербурзі;
В у Києві;
Г в Оренбурзі.

12. Дата перепоховання Т. Шевченка в Україні (м. Канів, Чернеча гора, за заповітом):
А 1 січня 1861 р.;
Б 22 травня 1861 р.;
В 9 березня 1861 р.;
Г 31 грудня 1861 р.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Вивчити вірш напам'ять.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря