» » » Урок: Роздуми Т. Шевченка про плинність, скороминущість життя людини на землі, про долю людини. «Ой три шляхи широкії…»

Урок: Роздуми Т. Шевченка про плинність, скороминущість життя людини на землі, про долю людини. «Ой три шляхи широкії…»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу з вивчення життєвого та творчого шляху Т. Шевченка; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Ой три шляхи широкії» в контексті біографії митця; визначити мотиви написання поезії;

  • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезію, коментувати її, визначати основні художні засоби;

  • виховна: формувати світогляд, виховувати почуття поваги до творчості українських майстрів слова, усвідомлювати громадянські позиції.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрети Тараса Шевченка.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Виразне читання поезії «Ой три шляхи широкії…»

Технологія «Незакінчене речення»

1. «Він не буде людиною абиякою, з його вийде або щось дуже добре, або велике ледащо; для нього спадщина по мені… нічого не значитиме…» — так Т. Шевченка охарактеризував… (його батько). 2. Тарас Григорович дуже часто називав своєю батьківщиною село… (Кирилівку). 3. Якого року батько віддав Тарасика в науку до дяка? (1822). 4. Посада, яку обіймав майбутній поет у пана Енгельгардта. (Служник-козачок) 5. Здібності, що були виявлені в Тараса Шевченка ще з дитинства. (До малярства) 6. Земляк-художник, який познайомив Тараса Григоровича з видатними діячами російської й української культур. (І. Сошенко) 7. Спільними зусиллями митців… Шевченко був викуплений з кріпацтва. (К. Брюллова, В. Григоровича, О. Венеціанова, В. Жуковського, Є. Гребінки) 8. 1840 р. Т. Шевченко надрукував поетичну збірку… («Кобзар»). 9. М. Костомаров загітував Тараса Григоровича вступити до таємної політичної організації — … (Кирило-Мефодіївського братства). 10. Поета взяли художником у наукову експедицію для вивчення й опису… (Аральського моря).

Коментар учителя

Вірш «Ой три шляхи широкії» має виразні фольклорні мотиви, поезія дуже схожа на народну пісню за багатьма ознаками, хоча й зберігає виразний авторський стиль Т. Шевченка.

Композиційно в поезії, вжито дуже поширений у народних творах прийом, за якого композиція будується на трьох елементах. Так, у творі фігурують троє братів, які розійшлись з України на чужу землю трьома різними шляхами. Стара мати чекає на своїх дітей, кожного із братів чекає дружина, сестра, дів-чина. Фольклорний паралелізм — один з найбільш у названих прийомів, як-що йдеться про народні тексти. Шевченко свідомо вносить цей прийом у свій вірш, аби створити стилізацію під народну пісню.

У поезії використано образи, що традиційно використовують у фольклорі. Зокрема, дерева — тополя, калина тощо — поширені фольклорні образи-символи. Символічно, що коли брати не вертаються, дерева засихають. Так само традиційно фольклорним є образ «трьох шляхів» і шляхів, що заростають терном, — цей народний образ-символ вжито в багатьох народних піснях.

Наближена до фольклорної форми цієї поезії виконує одразу кілька смислових завдань. По-перше, вона вказує на «типовість» ситуації, у якій троє бра-тів залишають рідну землю. Фольклорна форма надає текстові відтінку «давності», відтак поет підкреслює, що «так було і так є». Оскільки відірваність від рідної землі неприродною, вимушеною, гіркою для будь-якої людини, то у поєднані із фольклорною «типовістю» створюється своєрідний контраст, який і підкреслює абсурдність таких подій. По-друге, важливо, що цей твір Шевченко написав під час заслання. У такій формі, імовірно, поет висловлює і власну тугу за Батьківщиною, бажання бути ближче до своєї землі (З посібника).

Бесіда за змістом прочитаного

  • У які часи відбуваються події у вірші «Ой три шляхи широкії?

  • Куди, на вашу думку, подалися три брати? Що з ними сталося?

  • Які казкові елементи наявні в тексті поезії?

  • Що у вірші та в українському фольклорі взагалі символізують ясени, явори, тополя, калина?

  • Навіщо‌ автор використовує ці образи у своєму творі?

  • До якого жанру народних пісень подібна поезія «Ой три шляхи широкії…»?

  • Які‌ художні засоби вказують на зв'язок із народними піснями?

Робота з таблицею

Тема твору

Основна думка

Ідея

Жанр

КомпозиціяЕкспозиція

Зав'язка

Кульмінація

Розв'язка


Гра «Хто швидше?»

Виписати з твору всі епітети; виписати з твору всі метафори.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Вивчити вірш напам'ять.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря