» » » Урок: Усвідомлення місії поета. Роздуми Т. Шевченка про власну долю, долю України «Мені однаково, чи буду…»

Урок: Усвідомлення місії поета. Роздуми Т. Шевченка про власну долю, долю України «Мені однаково, чи буду…»

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу з вивчення життєвого та творчого шляху Т. Шевченка; опрацювати ідейно-художній зміст твору «Мені однаково, чи буду…», який належить до циклу «В казематі», звертаючи увагу на художнє втілення громадянських почуттів у вірші;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати поетичні твори, уміння аналізувати, спостерігати, робити висновки;

 • виховна: виховувати почуття поваги до творчості Кобзаря, формувати патріотичні почуття.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрети Тараса Шевченка, малюнки, виконані поетом під час перебування в засланні.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Гра «Мої асоціації»

Скласти уявний мовний портрет до особистості Т. Г. Шевченка.

Т — творчий

А — активний

Р — рішучий

А — авторитетний

С — сміливий

Коментар учителя

Усі вірші, які Т. Шевченко написав у казематі, за змістом і формою подібні до романтичних твори. Вони також схожі на фольклорні пісні, тому не дивно, що до творів циклу «В казематі» писали музику П. Чайковський, М. Лисенко, П. Ніщинський («Садок вишневий коло хати…», «Ой одна я, одна…», «Ой три шляхи широкії…»). Ці твори стали народними піснями.

Перебуваючи в Орському укріпленні, Тарас Григорович переписував створені в казематі поезії в «Малу книжку». Після звільнення з солдатської служби ці твори автор переніс у «Більшу книжку», об’єднав їх у цикл і дав заголовок — «В казематі», під яким зазначив присвяту: «Моїм союзникам посвя-щаю».

Характерним для роздумів і переживань ув'язненого Т. Шевченка є вірш «Мені однаково, чи буду…». Участь у роботі Кирило-Мефодіївського братства дозволила митцю простежити пожвавлення національного руху в Україні. Поет розумів, що це тільки початок поступового накопичення визвольної енергії народу. Тому не дивно, що грубе придушення національного руху, розгром таємного товариства спричинили появу вірша «Мені однаково, чи буду…». Ця поезія написана під час перебування письменника в казематі 1847 р.

Виразне читання твору «Мені однаково, чи буду…»

Бесіда за змістом прочитаного

 • Яким настроєм пройнято поезію?

 • Над чим розмірковує поет у творі?

 • Про що свідчить початок твору?

 • Як ви гадаєте, чи справді поету байдуже, чи буде він жити на рідній землі?

 • Свою думку аргументуйте.

 • Простежте, як змінюється значення слова «однаково» в поезії. Про що це свідчить?

 • До чого закликає ліричний герой твору?

 • Як змінюється настрій ліричного героя упродовж поезії?

Заповнення «паспорта» поезії

Автор твору
Т. Г. Шевченко
Назва твору, цикл
«Мені однаково, чи буду…», «В казематі»
Час та місце написання
17 квітня і 19 травня 1847 р., Санкт-Петербург
Жанр
Філософська лірика
Побудова
Монолог, який містить дві частини (18 рядків і 5 рядків, що протиставляються
Тема
Ставлення до власної долі та до долі батьківщини
Ідея
Утвердження активної громадянської позиції кожної людини, патріота, який інтереси батьківщини, її народу ставить вище за власні
Художні засоби


Літературний футбол

Клас об'єднують у дві команди, обирають капітанів. Посеред класу корзина у формі м'яча, у якій на смужках паперу написані питання. Капітани команд по черзі виймають по одній смужці та приносять її до своєї групи, обмірковують та дають відповідь. Перемагає та команда, яка дала більше правильних відповідей.

1. До якого циклу належить поезія «Мені однаково…»? («В казематі») 2. Указати час написання й місце поезій циклу «В казематі». (Між 17 квітня і 19 травня 1847 p., Петербург) 3. Скільки поезій нараховував спочатку цикл «В казематі»? (12) 4. До якого різновиду лірики належить вірш «Мені однаково…»? (Філософська лірика) 5. Ідея поезії. (Зречення всіх здобутків, слави, почестей в ім'я того, щоб рідний народ гідно витримав усі випробування і вцілів.) 6. Укажіть художні засоби. (Повтори, звертання, метафори, епітети, пряма мова) 7. Назвіть символічні образи поезії. (Ліричний герой, батько, син, Україна) 8. Укажіть тему вірша. (Прояв справжнього патріотизму)

Робота з таблицею

Заповніть таблицю цитатами з твору, порівняйте ставлення митця до власної долі та до долі рідної країни. Зробіть висновок.

Байдуже

Не однаково

Чи буде жити на Україні

Як Україну злії люди присплять
V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Вивчити поезію напам'ять.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря