» » Вплив гри на дитячих музичних інструментах на музичний розвиток дітей

Вплив гри на дитячих музичних інструментах на музичний розвиток дітей

Вплив гри на дитячих музичних інструментах на музичний розвиток дітей
 "Музичний інструмент не слід розглядати як розвагу дрібничками,
якими маніпулюють діти, це засіб розвитку в них здатності
самовираження, найістотніших сторін особистості"
О. Усова

Актуальність теми «Гра на дитячих музичних інструментах» зумовлена тим, що в сучасних умовах, коли зростають завдання естетичного виховання дітей, музичним іграшкам і дитячим інструментам відводяться особлива роль. Вони викликають у дитини великий інтерес. Ними широко користуються в сім'ї, в дитячих садках, прилучаючи тим самим дитину до сфери музики, допомагаючи розвиткові її творчих здібностей.

Гра на інструментах-іграшках є одним з найдоступніших видів дитячої музичної діяльності, в процесі якої розвивається чуття ритму, тембровий та гармонічний слух, збагачується пам'ять, уява, формується мислення, воля, увага. Крім того, таке музикування сприяє згуртуванню дитячого колективу.

Спочатку цей вид діяльності мав прикладний характер. Гра на музичних інструментах супроводжувала різноманітні ігри дітей, в яких відображувався, наприклад, "стукіт копит" (кастаньєти) або "марш солдатів" (барабан). Оркестр складався в основному з ударних інструментів.

За останні роки використання металофонів, тріол, цитр, флейт та інших інструментів виділилось в окремий вид діяльності, який допомагає розв'язанню задач творчого розвитку дитину в дитячому навчальному закладі.

В нашій країні та закордоном проводяться інтенсивні наукові дослідження цього питання.

Відомий австрійський Карл Орф, використовуючи теорію Е.-Ж. Далькроза розробляв синтетичні форми музикування, сполучення співу і рухів, ритмізованого читання віршів і гри на інструментах. Для цього він рекомендував ударні інструменти: тамбурини, тарілки, трикутники, кастаньєти. Дії дітей під час гри на цих музичних інструментах полягають в тому, що вони зображують "грім", "дощ", "спів птахів", імпровізують, виконують на слух, по партитурі легкі п'єски, які супроводжують спів або рух.

Згідно з вимогами часу є багато різних можливостей використання музичних інструментів у дошкільних закладах. Це й індивідуальне заняття музикою у вільні години,і колективне виконання в дитячому оркестрі.

Педагог прагне насамперед за допомогою інструментів залучити дітей до самостійних занять музикою.

Крім того, деякі іграшки-інструменти використовуються як наочне дидактичне приладдя. Вони допомагають педагогові розвивати музично сенсорні здібності дошкільників, знайомити їх з окремими елементами музичної грамоти.

Гра на музичних інструментах - цікава й корисна музична діяльність. Музичні іграшки та інструменти дають можливість прикрасити життя дитини, розважити її і викликати прагнення до власної творчості. На дитячих музичних інструментах малюки можуть імпровізувати різні мелодії, до речі, це легше для деяких дітей, ніж співати. Гра на дитячих музичних інструментах особлива корисна для тих дітей, в яких ще не налагодилась координація слуху з голосом. У грі на музичних інструментах таким дітям легше виявити свою активність. Можливо, у перших спробах дитина не зможе обійтися без допомоги дорослого (треба стежити, щоб молоточки вона не брала в кулачок і не вдаряла ними надто сильно). Упевненість і самостійність з'являється тоді, коли дитина набуде певного досвіду у виконанні музичних завдань, відчує, що створює щось нове, незвичайне.

Навчаючись грі на музичних інструментах, діти відкривають для себе світ музичних звуків і їх співвідношень, більш усвідомлено розрізняють красу звучання різних інструментів. У них покращується якість співу (чистіше співають), музично-ритмічних рухів (чіткіше відтворюють ритм).

Використання інструментів допомагає розвинути природжені здібності і стимулює інтерес до інструментальної музики.

Гра на інструменті допомагає дітям розрізняти звуки в їхніх висотних та ритмічних співвідношеннях і в тембровому забарвлені. Малята засвоюють різні спрямування мелодії (вгору - вниз), користуючись підібраними за висотою дзвіночками, відтворюють різноманітні ритми, прислухаюсь до різних ритмічних сполучень, розрізняють дзвінкий тембр трикутників і мелодійні звуки дзвіночків. У роботі з дітьми дошкільного віку застосовуються ударні й мелодичні інструменти, але їхня роль дещо відмінна.

Наприклад, діти відбивають ритм галопу коня, застосовуючи різні дерев'яні й кокосові кубики; одягають дзвіночки на шию, ноги й руки, наслідуючи рухи поні; використовують ящички з піском, щоб відтворити рух хвиль або стукіт коліс поїзда тощо. Мелодичні інструменти дають можливість виконувати вже чисто музичні завдання. Діти програють мелодії по співок, вступи до пісень та їхні кінцівки, підігрують собі, наспівуючи різні інтонації, відтворюють звуки мажорного і мінорного тризвуків, імпровізують свої власні мелодії.

Отже, організовуючи різноманітний досвід дітей, які самостійно користуються музичними іграшками та інструментами, спрямовуючи увагу дітей на висотні ритмічні, темброві й динамічні відношення, педагоги створюють

сприятливу сенсорну основу для наступного підведення дітей до найпростіших основ музичної грамоти.

Для багатьох дітей гра на дитячих музичних інструментах допомагає передати почуття, внутрішній духовний світ. Це прекрасний засіб не лише індивідуального розвитку, але й розвитку творчої ініціативи, усвідомлених відносин між дітьми.

У старшій групі на початку навчального року можна запропонувати дітям російську народну по співку в обробці Т. Попатенка, яка побудована на мотиві із двох звуків, які лежать поряд (велика секунда). Цей мотиві багаторазово повторюється з невеликими ритмічним варіантом - спочатку по співка починається із сильної долі такту ("Дождик, дождик, пуще!"), а далі - із затакту ("Дадим тебе гущи"). Загальний характер фортепіанної обробки рухливий, чіткий, легкий. Фактура прозора - багато пауз, основний штрих - стаккато. Є вступ і закінчення. У вступі звучить спрощений мотив пісні, а закінчення ніби "малює" краплини дощу. Розучування пісні "Дощик" можна провести на 4 заняттях.

Заняття 1. 

Діти слухають цю вже знайому їм пісню у виконанні дорослого. Привертається увага до легкого, прозорого звучання фортепіанної партії. Діти згадують пісню і співають її. Педагог пропонує подумати які інструменти краще підійдуть до їх звучання.

Заняття 2. 

Після виконання пісні починається обговорення, як її інструментувати. Звертається увага на характер вступу, закінчення і на деяку відмінність другої врази від першої. Пропозиції дітей обговорюються і практично випробовуються. Якщо той чи той варіант інструментовки виявиться добрим, то він може бути виконаний на цьому занятті повністю.

Заняття 3. 

Якщо розучується варіант, запропонований педагогом (припустимо, що дитячі варіанти не прийняті), можна спочатку виконати тільки мелодію пісеньки (на металофоні, цитрі), а вступ і закінчення поки що виконувати на фортепіано. Слід зурни увагу а своєчасне вступання цитр.

Заняття 4

Розучується вся пісенька - спочатку без співу, потім частина дітей грає, інші співають, і, нарешті, всі грають і співають.

Додаток. Партитура пісні.

Проведена таким чином послідовна робота дала позитивні наслідки: діти прагнули до створення власної музики, граючи в музикантів, композиторів, а це розвивало їх творчість, музичні здібності, виховувало любов до музики. Безумовно, далеко не всі вихованці, з якими ми працювали стануть професійними музикантами, але ми переконані, що вони ще довго з великим задоволенням будуть згадувати про оркестр в дитячому садку.


Література

1. Амліньска Р. Музичні інструменти-іграшки. - К., 1986

2. Алиев Ю.Б. Музыкальное восприятие дошкольников. - М.; 1975

3. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі. - К., 1994

4. Ветлугина Н.А. Теория и методика музикального воспитания в детском саду. -М., 1983

5. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музьїкальньїх инструментах. - М 1990

6. Рудченко І. Музичне виховання дітей від час розваг. - К., 1984

7. Сучасні підходи до організації музичних занять в дитячому садку//Дошкільне виховання//, №3, 2001

8. Українське довкілля. - К., 1991

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря