» » » Урок 2: Позакласне читання. Володимир Малик «Черлені щити»

Урок 2: Позакласне читання. Володимир Малик «Черлені щити»

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над романом В. Малика «Черлені щити», навчати аналізувати образи головних героїв, опрацювати історико-художній зміст;

 • розвивальна: розвивати навички зіставлення, порівняння, уміння проводити паралелі, робити висновки;

 • виховна: виховувати любов до історичного минулого рідної країни, патріотичні почуття, усвідомлення важливості історичної спадщини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Володимира Малика, зображення князя Ігоря, князя Святослава, Ярославни.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Засвоєння нового навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Літературна гра «Так чи ні»

1. Події в романі «Черлені щити» відбуваються наприкінці XІІ ст. (Так) 2. Київського князя звати Святослав. (Так) 3. Ігор княжить у Чернігові. (Ні) 4. Утекти з полону Ігореві допоміг Ждан. (Ні) 5. Наречену Ждана звати Любавою. (Так) 6. Святослав зі Славутою товаришували з сімнадцяти років. (Ні) 7. Дружину Ігоря звати Ярославною. (Так) 8. Битва Ігоря з половцями тривала два дні. (Так) 9. Славута не пішов у похід з Ігоровим військом. (Ні) 10. Син Ігоря Володимир одружився з донькою хана Кобяка. (Так) 11. Київський князь Святослав підтримав ризикований похід Ігоря. (Ні) 12. Славута любив Ігоря як рідного сина. (Так)

Коментар учителя

Роман Володимира Малика «Черлені щити» стосується важливої сторінки нашої історії — походу новгород-сіверського князя Ігоря на половців. Ґрунтується твір на славнозвісній поемі «Слово про похід Ігорів». Поему не раз перекладали та переспівували. Однак досі не було широкого епічного полотна, при-свяченого русько-половецьким взаєминам 1184–1185 рр.

Романові притаманні напружений сюжет, виразні постаті дійових осіб, чітка й колоритна мова, історична конкретність та достовірність. Зі сторінок твору вимальовуються картини суворої дійсності на Русі кінця ХІІ ст. — князівські чвари та міжусобні війни, половецькі напади, страждання простих, так званих «чорних» людей, на яких падає весь тягар гніту, жахи половецького полону, лиха братовбивчих міжусобних князівських чвар. Головне в романі — це яскраві й правдиві картини народного життя, сповненого тривог, небезпек і злигоднів, це зримі образи представників різних верств тогочасного суспільства — князів, бояр, купців, дружинників, смердів, половецьких ханів та простих, затурканих забобонами кочовиків‑половців; це добре переданий дух епохи і пафос всенародної боротьби проти загарбників.

Слово вчителя

Перша сюжетна лінія в романі є найбільш детально описаною. Твір починається з розповіді про втечу з половецького полону Ждана та його батька.

Бесіда з учнями за сюжетними лініями

 • Що‌ робить князь Святослав для того, щоб об'єднати князів для боротьби з половцями?

 • Як‌ організували руські князі свій похід?

 • Як Володимир Малик знайомить читача з князем новгород-сіверським та його родиною?

 • Чому князь Ігор починає підготовку до самостійного походу на половців?

 • Як‌ починається похід? Зачитати.

Художній переказ

Перекажіть епізод, у якому йдеться про зустріч Ждана із Самуїлом. Перекажіть епізод, у якому йдеться про зустріч Ждана зі Святославом. Перекажіть епізод, у якому йдеться про перемогу над ханом Кзою.

Бесіда з учнями

 • Дайте‌ характеристику князя Ігоря.

 • Визначте‌ причини поразки дружини Ігоря.

 • Як‌ поводився князь Ігор у полоні?

 • Що відбувалося на Русі в той час, коли Ігор був у полоні?

 • Хто допоміг зупинити нападників?

 • У‌ чому, на ваш погляд, полягає сила й могутність держави?

Виразне читання

Яка роль Овлура (Лавра) у перебігу подій у творі? Знайдіть та прочитайте епізод, у якому йдеться про цього персонажа. Порівняйте образ Овлура у «Слові про похід Ігорів» та образ Овлура у Володимира Малика.

«Овлур був сином полонянки Рути. Вигодуваний, вихований нею, хрещений попом-невiльником i названий при хрещеннi Лавром. З розповiдей матерi багато знав про її батькiвщину — Русь, про її села i городи, про вишневi садочки i повноводi рiки, про зеленi дiброви i родючi ниви, а найбiльше — про її людей, яких i тут, у Половецькiй землi, було немало. Вивчив вiд матерi їхню мову, їхнi звичаї, пiснi i почувався серед них як свiй. Знав, що жiнка там, порівняно з жiнками кочовикiв, живе вiльнiше, їй легше дихається, вона там часто вершить всiма господарчими дiлами сiм'ї. Так здавна повелося серед того на-роду».

Бесіда з учнями

 • Як відбувається прощання Любави та Ждана?

 • Чи подібне прощання Любави й Ждана та прощання Ярославни та Ігоря?

 • Прокоментуйте зустріч коханих після походу.

 • Що‌ можна сказати про кохання на прикладі головних персонажів твору?

Коментар учителя

Третя сюжетна лінія — автор поеми «Слова про похід Ігорів» у романі Володимира Малика. Цією людиною автор зображує Славуту.

Бесіда з учнями

 • Як‌ вдалося простому хлопчині стати видатною особистістю?

 • За‌ яких умов Ждан знайомиться зі Славутою?

 • Які‌ таланти має Славута?

 • Які стосунки склалися між Ігорем і Славутою?

 • Як Славута ставиться до походу проти половців?

 • Чому‌ Славуту люблять не лише князі, але й прості люди?

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Написати переказ від імені одного з головних персонажів твору.

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря