» » » Урок: Пісні Марусі Чурай. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. «Ой не ходи, Грицю»

Урок: Пісні Марусі Чурай. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. «Ой не ходи, Грицю»

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над творчістю легендарної поетеси Марусі Чурай, поглибити відомості про її пісні, навчати аналізувати поетичні твори;

 • розвивальна: розвивати навички виразного читання та коментування пісень;

 • виховна: формувати естетичні смаки учнів, виховувати повагу до почуття кохання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, аудіозапис пісень, зображення Марусі Чурай, ілюстрації до пісень.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Виразне читання пісні «Ой не ходи, Грицю»

Робота з таблицею

Тема
Ідея
Основна думка
Жанр
Змалювання трагічної долі Гриця через нерозділене кохання
Зло завжди породжує ще більше зло
«Нехай же Гриць двох не кохає»
Драматична літературна пісня

Обговорення змісту пісні

 • Які враження викликала у вас пісня?

 • Чим, на вашу думку, Гриць подобався дівчатам?

 • Чому кохання стало загрозою для життя Гриця?

 • Як авторка характеризує свою героїню?

 • Яке покарання отримала героїня від матері?

 • Чи можна вважати вчинок дівчини злочином? Свою думку аргументуйте.

Словесне малювання. Робота в групах

1‑ша група — змалюйте образ Гриця.

2‑га група — опишіть ліричну героїню.

Вільний мікрофон

 • Чи співчуваю я Грицеві?

 • Чи можна виправдати хлопця?

 • Чи можна виправдати ліричну героїню?

Робота за змістом твору

Доведіть, що пісні притаманні ознаки балади:

а) наявність сюжету;

б) кілька дійових осіб;

в) незвичайна подія в основі;

г) дійові особи — прості звичайні люди; змальовані картини стосуються життя лише окремої людини; домінує сімейний побут і картини особистого життя;

д) трагічний фінал;

е) драматизм (діалогічна форма, дія розвивається швидко, епізодичні викладу, фрагментарність під час змалювання подій);

є) дидактичність (пряме чи опосередковане повчання або застереження).

Робота з таблицею

Художньо-поетичні засоби
Ілюстрація з тексту
Роль у тексті
Градація дії в часі
У неділю рано
Зілля копала…
Прийшла п'ятниця…
Уся балада побудована на цьому прийомі. За його допомогою створюється ефект посилення психологізму
Епітети


Анафора


ПерсоніфікаціяРефлексія

Учні дають відповіді на запитання «Чому, загубивши у віках імена тисяч творців фольклору, народ зберіг пам'ять про Марусю Чурай?». Можна за-пропонувати їм для порівняння думку М. Стельмаха: «Народжена для любові, не зазнала її радощів і всі свої надії, все своє любляче серце по краплині сточила в неперевершені рядки, що і зараз бентежно озиваються в наших серцях і вражають нас глибиною і щирістю висловленого в них почуття, довершеністю форми, чарівністю мелодій».

Колективна робота

Назва твору
«Засвіт встали козаченьки»
«Віють вітри»
«Ой не ходи, Грицю»
Жанр
Суспільно-побутова пісня
Родинно-побутова пісня
Пісня-балада
Мотив
Прощання козака з коханою
й матір'ю
Страждання дівчини через
розлуку з коханим
Отруєння дівчиною коханого через зраду
Ідея
Уславлення наших предків, які заради своїх родин брали участь у козацьких походах; возвеличення почуттів їхніх рідних та близьких людей
Оспівування духовної величі
закоханої дівчини, поетизація її
страждань
Утвердження думки про те,
що зло породжує ще більше зло

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Письмово дати відповідь на запитання «Чому Марусю Чурай називають “малоросійською Сафо?”»

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря