» » » Урок: Образи історичних осіб, лицарів‑оборонців рідної землі, створені народною уявою в історичних піснях. «Чи не той то Хміль?»

Урок: Образи історичних осіб, лицарів‑оборонців рідної землі, створені народною уявою в історичних піснях. «Чи не той то Хміль?»

Мета:

  • навчальна: продовжувати роботу над жанром історичних пісень; ознайомити учнів із народною історичною піснею «Чи не той то Хміль», у якій прославлено національного героя України — Богдана Хмельницького; навчати проводити порівняльний аналіз образів лицарів‑оборонців рідної землі;

  • розвивальна: розвивати навички виразного читання пісень, аналізу їхнього змісту, образів, настрою, пафосу, логічне та аналітичне мислення;

  • виховна: виховувати повагу до історичного минулого рідного народу, до героїчних подвигів окремих діячів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, аудіозапис пісні «Чи не той то Хміль?», картини, на яких зображено Богдана Хмельницького.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Актуалізація опорних знань

ІV. Засвоєння нового матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Повідомлення про Богдана Хмельницького та битву під Жовтими Водами

Богдан Хмельницький (1595–1657) — прославлений керівник національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст., засновник Української козацької держави, гетьман України 1648–1657 років, організатор українського війська. Жоден гетьман не мав такого високого авторитету, такої популярності й визнання, як Богдан Хмельницький. Маючи великий досвід козацького полководця і дипломата, він очолив відроджену Українську державу. У пісні «Чи не той то хміль» звеличено першу славну перемогу десятитисячного українського війська на чолі з Богданом Хмельницьким, здобуту в бою з дванадцятитисячним польсько-шляхетським військом під Жовтими Водами 6 травня 1648 р. Битва закінчилася цілковитою поразкою польського війська. У багатьох піснях Жовті Води символізують силу, могутність і непереможність військ Богдана Хмельницького.

Виразне читання тексту пісні Бесіда за змістом прочитаного

  • Про які події йдеться в пісні?

  • ‌Що таке «Золотий Брід»? Як ви гадаєте, навіщо автор згадує про перемогу під Жовтими Водами?

  • Як зображено в тексті пісні Богдана Хмельницького? Свої міркування до-ведіть цитатами.

  • Яка ідея твору?

  • Хто був союзником Богдана Хмельницького в боротьбі з польською шляхтою?

Проведення тестового опитування

1. Б. Хмельницький очолив боротьбу козаків з…
А турками;
Б татарами;
В ляхами;
Г половцями.
2. Хмелем у пісні називають:
А те, «що коло тичин в'ється»;
Б «того, хто з ворогом б'ється»;
В «що по пиві грає»;
Г «що у пиві кисне».
3. Де відбувалася боротьба козаків з ворогом? Під…
А Жаботином;
Б Києвом;
В Жовтими Водами;
Г Львовом.
4. Кількісний склад ворожого війська:
А мільйон;
Б сорок тисяч;
В півтисячі;
Г кілька сотень.
5. У ворога була доброю:
А військова підготовка;
Б зброя;
В врода;
Г їжа.
6. Тікаючи, поневолювачі погубили:
А шуби;
Б військові намети;
В особисті документи;
Г ганчір'я.
7. Яка дика тварина згадана в пісні?
А Кабан;
Б вовк;
В лисиця;
Г заєць.
8. Рядок, який тричі повторюється у творі:
А «Гей, поїхав Хмельницький»;
Б «За собою великую потугу я знаю…»;
В «Ой той то Хмельницький»;
Г «Що коло тичин в'ється».

Словесне малювання

Спробуйте намалювати словесну картину за однією з історичних пісень, яка вас вразила найбільше.

Робота з таблицею. Порівняльна характеристика образів

Станіслав Морозенко

Максим Залізняк

Устим КармалюкВікторина «Упізнай пісню»

1. Чи хто їде, чи хто йде, Треба їх спитати, Як не має він грошей Треба йому дати! («За Сибіром сонце сходить»). 2. Ой ти станеш на воротях, А я в закаулку, Дамо тому стиха лиха Та вражому турку! («Зажурилась Україна»). 3. Та сідлайте ж ви коней, хлопці-молодці, Та збирайтеся до хана у гості! («Та, ой, як крикнув же козак Сірко»). 4. Ой, втікали вражі ляхи Погубили шуби… Гей, не один лях лежить, Вищиривши зуби! («Чи не той то хміль»). 5. Бились наші козаченьки До ночі глухої, — Полягло наших чимало, А татар утроє («Ой Морозе, Морозенку»). 6. Лине гомін, лине гомін По степу німому. Вертаються козаченьки Із бою додому. («Максим козак Залізняк»). 7. Зібрав війська сорок тисяч В місті Жаботині, Обступили город Умань В обідній годині («Максим козак Залізняк»). 8. Прийшла туга до серденька, Як у світі жити? Світ великий і розкішний Та ніде ся діти! («За Сибіром сонце сходить»). 9. Ой ти станеш з шабелькою, А я з ку-лаками, Ой щоб слава не пропала Проміж козаками («Зажурилась Україна»).

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Написати характеристику улюбленого героя історичної пісні.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря