» » » Урок: Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Різновиди образів. Аналіз художнього твору

Урок: Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Різновиди образів. Аналіз художнього твору

Мета:

 • навчальна: визначити роль художньої літератури як однієї з форм діяльності людини, подати відомості про художній образ, різновиди художніх образів, навчати аналізувати художні твори;

 • розвивальна: розвивати вміння відрізняти різні типи образів, за допомогою слова створювати елементарні образи;

 • виховна: виховувати відчуття краси та сили художнього слова, прищеплювати інтерес до наслідків своєї справи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, виставка навчальної, довідкової літератури, портретної галереї українських письменників, творчість яких вивчатимуть у 8 класі, таблиця.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда з учнями

 • Які види мистецтва вам відомі?

 • Чи можна художню літературу вважати видом мистецтва? Свою думку аргументуйте.

 • Що‌ намагалися відтворити письменники в літературі? Якими художніми засобами вони при цьому послуговувалися?

 • Які почуття виникають у людини, коли вона читає художній твір?

 • Чому книгу називають «дорогоцінним скарбом», «джерелом знань»?

 • Твори‌ яких письменників ви пам'ятаєте та цінуєте? Чому саме ці твори запали вам у душу?

ІV. Основний зміст уроку. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Коментар учителя

Художня література, як вам відомо, — це один із видів мистецтва, одна з форм духовної діяльності людини.

Митці не тільки намагаються правдиво відтворити навколишній світ, а й змушують замислюватися над різними явищами життя, характерами людей та стосунками між ними. Письменники, художники, композитори, архітектори у творах намагаються утвердити все добре, справедливе й гуманне, тобто виховують людей за допомогою творчості, допомагають ставати благороднішими, мудрішими. Їхні твори, як і краса природи, дарують людям насолоду, викликаючи естетичні переживання. Як справедливо зауважив мистецтвознавець Платон Білецький: «Мистецтво, подібно до мови, є засобом спілкування людей, подібно до науки — засобом пізнання дійсності, подібно до педагогіки і моралі — засобом виховання, прищеплення знань і норм поведінки в суспільстві».

Міні-дискусія

 • Що‌ таке духовність?

 • Яку‌ людину можна вважати духовно багатою?

 • Чи впливає книга на внутрішній світ читача? Як?

 • Чи‌ здатна література перевиховати людину? Свою думку доведіть.

 • Як‌ художня література допомагає людині осмислити свої вчинки, поведінку, ставлення до інших?

Коментар учителя

Отже, будучи видом мистецтва, література, подібно до музики, живопису, архітектури, скульптури, кіно та театру, відтворює життя в художніх описах. Коли ми бачимо на небі хмаринку, то це природна реалія, однак, читаючи А. Малишка: «Хмаринка в небі голубім пливе, як мрія, одиноко», ми вже маємо справу з літературним образом хмари. Коли чуємо, як надворі завиває буря, то, безперечно, думаємо про явище природи. В оповіданні Панаса Мирного читаємо: «Надворі ревла сердита буря, стугоніла в стіни, стрибала по оселі, вила в димарі, гуркотіла у вікна». У цьому випадку йдеться про художній образ бурі.

Таким чином, художній образ — це створене уявою митця поетичне відображення подій, людей, явищ, предметів. Кожен вид мистецтва зображує світ у художніх образах за допомогою притаманних лише цьому виду мистецтва засобами й на відповідному матеріалі. Так, у музиці образи створюють сполучення звуків; у живописі — нанесення ліній, штрихів, тонів, плям фарбами різних кольорів; у скульптурі — нанесення ліній, кутів, площин на мармур, камінь, метал, дерево тощо. Літературний образ за природою є словесним, він виникає завдяки добору найточніших слів, використання художніх засобів мови.

Гра «Уяви, що ти — письменник»

Методичний коментар. Учні об'єднуються в дві команди й по черзі називають по одному слову. Далі команди опрацьовують кожне слово, обираючи характеристики, які повинні пояснити його за допомогою органів чуття, щоб утворилися зорові, слухові, дотикові, смакові, одоративні образи. Роботу ведуть ланцюжком. За слово команда здобуває бал; за оригінальний образ — ще додатковий бал; за кожну нісенітницю бал знімають.

Види образів
Слово
Команда 1
Команда 2

Зоровий
Слуховий
Дотиковий
Смаковий
Нюховий/одоративний

Аналіз художнього твору (схема)

Розпочинаючи аналіз художнього твору, насамперед необхідно звернути увагу на історичні обставини, ситуацію ідейної естетичної та філософської боротьби в суспільстві в період створення пропонованого художнього твору. Необхідно при цьому розрізняти поняття історичних та історико-літературних обставин. В останньому випадку мають на увазі: боротьбу літературних напрямів; місце цього твору в низці інших творів автора; місце твору серед творів інших авторів, написаних у цей період; творча історія твору; оцінка твору в критиці; особливості сприйняття твору сучасниками письменника; оцінка твору в контексті сучасного прочитання. Далі слід звернутися до питання про ідейно-художню єдність твору, його зміст та форму (при цьому розглядають план змісту — що хотів сказати автор і план вираження — як йому вдалося це зробити). Після чого з'ясовують тематику, проблематику, ідею і пафос художнього твору, його композицію.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Виконати письмово аналіз улюбленого художнього твору.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря