» » » Урок: Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. «Чому, сказати, й сам не знаю…»

Урок: Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. «Чому, сказати, й сам не знаю…»

Мета:

 • навчальна: поглибити відомості про життя А. Малишка та про його пісні, навчати визначати й коментувати основні мотиви віршів, роль художніх засобів у них та символічність образів;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно й вдумливо читати поезії, коментувати їхній зміст, висловлюючи власну думку про порушену проблему;

 • виховна: прищеплювати любов до поезії, розвивати естетичні смаки, виховувати повагу до українських майстрів слова.

Обладнання: підручник, портрет А. Малишка, аудіозапис пісні «Стежина», картки для самостійної роботи.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Виконання практичних завдань

Літературний диктант «Всім відомий А. Малишко»

1. Назва села, де народився письменник. (Обухів) 2. До якого роду належала родина Андрія Самойловича? (Козацького) 3. Яким ремеслом прославився дід поета? (Чоботарським) 4. Своєю зовнішністю батько А. Малишка нагадував… (козака Мамая). 5. Хто був ідеалом людини, джерелом творчого натхнення для поета? (Мати Івга Остапівна) 6. У сім'ї серед інших братів Андрій був… (третім). 7. Скільки років виповнилося майбутньому письменнику, коли він пішов до школи? (Вісім) 8. Що було характерним для підручників Андрія-школяра? (Вони були чистенькі й охайні.) 9. Яку роботу виконував хлопець влітку? (Випасав корову з телятами.) 10. Музичний інструмент, який опанував Андрій. (Гармонь) 11. Композитор, із яким найбільше співпрацював А. С. Малишко. (Майборода)

Прослуховування пісні «Стежина»

Виразне читання поезії «Чому, сказати, й сам не знаю…»

Слово вчителя

— Поезія А. Малишка «Чому, сказати, й сам не знаю…» живе в народі також як пісня під назвою «Стежина» (музика П. Майбороди). Усі сходяться на тому, що це — перлина української літератури, шедевр поета-патріота. Догорало чисте багаття його життя. Фізичні сили покидали Малишка, а розум, поетична пристрасть палахкотіли вогнем слова. «Стежина» створена 8 лютого 1970 року — за вісім днів до кончини поета. Це останній відомий твір Андрія Малишка, його лебедина пісня.

Особливості назви пісні. У цьому творі Малишко вдається до використання народнопісенного образу стежки як символу життя людини. У кожного своя стежка, кожний вибирає сам, якою вона буде й де проляже.

Ні кінця ні краю немає стежині людського життя, бо одні покоління приходять на зміну іншим, але незмінним залишається почуття вдячності рідному дому, отчому порогу. Ліричний герой цієї пісні розмірковує над людським життям, його духовними цінностями, під певні підсумки, бо нема вже вороття до днів юності. Неперевершена краса природи і повінь людських почуттів, освячених коханням, ліричні спогади про батьківський дім і філософічні міркування про сенс людського життя — така тематика пісні А. Малишка. Її образність — у простоті й довершеності. Внутрішній світ ліричного героя розкривається через окремі пейзажні деталі (стежина «дощами мита-перемита, дощами знесена у даль»).

У вірші змальовано персоніфікований образ стежини. Образ, який несе на собі основне смислове навантаження твору, наскрізний: про нього йдеться в кожній строфі.

Стежина життя …Якою вона буде і де проляже? Чи десь на чужині, чи в ріднім краю?.. Одним одна… Єдина… Найдорожча… Поет не закликає кидатися в далекі світи у погоні за приморським щастям, щоб потім каятися, шкодувати, марити в снах і наяву за батьківським порогом і стежиною — тією, що в'юниться «між круглих соняхів» і веде на батьківщину…

Бесіда за змістом прочитаного

 • Яка тема твору?

 • Як ви гадаєте, що прагнув донести до читачів автор своєю поезією? У чому головна думка, ідея?

 • ŠЩо таке обрій, виднокруг? Доберіть синоніми до цього слова. Поміркуйте, символом чого може виступати обрій.

 • Який художній засоби використав поет у рядках «Живе у серці стільки літ Ота стежина»? На що вказує ця метафора?

 • ŠЩо означають слова «Нема кінця їй в темнім лузі, Та й повороту вже нема?». У чому символічність наведених рядків?

 • Твір «Стежина» — епічний чи ліричний? Свою думку доведіть.

 • У чому особливість форми вірша? Чому, на ваш погляд, автор використовує монолог? Який настрій охопив вас під час читання твору? У якому настрої перебуває ліричний герой?

Літературна гра «Хто швидше»

За три хвилини учні мають виписати якомога більше епітетів, метафор, по-рівнянь, повторів, персоніфікацій із поезії А. Малишка «Чому, сказати, й сам не знаю…»

Самостійна робота з картками

Картка № 1

 1. Поясніть, що мав на увазі А. Малишко, зазначаючи про стежину, яка «кудись пішла, не повертає…». Свої міркування обґрунтуйте.

 2. Як у пісні «Стежина» А. Малишко називає край?

Картка № 2

 1. Висловіть власну думку стосовно того, з приводу чого викликані хвилювання, «ревний біль і ревний жаль» у творі А. Малишка «Стежина», коли він згадує стежину.

 2. Який художній засіб використав поет, зображуючи стежину?

Картка № 3

 1. Доведіть, що А. Малишко щиро любить свій рідний край, рідну домівку. Власні обґрунтування вмотивуйте.

 2. Пісня А. Малишка «Чому, сказати, й сам не знаю» має й іншу назву. Яку?

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Вивчити твір «Стежина».

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря