» » » Урок: Контрольна робота № 2 (укр. літ., 7 клас)

Урок: Контрольна робота № 2 (укр. літ., 7 клас)

Мета:

  • навчальна: перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок із вивчених тем;

  • розвивальна: розвивати уважність, логічне мислення;

  • виховна: виховувати старанність, відповідальність.

Тип уроку: контроль набутих знань та вмінь.

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Оголошення теми й мети уроку

ІІІ . Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

ІV. В иконання завдань

І варіант

Початковий рівень
1. За жанром «Тополя» Т. Шевченка є…
А піснею; Б притчею;
В баладою; Г байкою.

2. Твір «Гуси-лебеді летять…» М. Стельмах присвятив…
А своїм батькам; Б сину Ярославу;
В дядьку Себастьіну; Г своєму дитинству.

3. Оцінку «посередньо» Климко мав…
А із математики; Б із читання;
В із письма; Г з історії.

Середній рівень
1. Установіть відповідність між художнім засобом та його назвою.
1 «Мені так любо, любо стало, Неначе в Бога…»
2 «Ягня, здається, веселилось»
3 «Полюбила чорнобрива козака дівчина»
4 «Мов прокинувся, дивлюся: Село почорніло»
А епітет
Б метафора
В персоніфікація
Г порівняння

2. До якого жанру належить твір Володимира Малика «Таємний посол»? Свою думку обґрунтуйте.

3. Коротко розкажіть про те, як Сафар-бей дізнався про те, що він насправді Ненко.

Достатній рівень
Через що «Заповіт» Т. Шевченка вважають твором, який об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє?

Високий рівень
Напишіть твір-мініатюру «Козак журби не має, із біди не плаче» (за твором Володимира Малика «Таємний посол»).


ІІ варіант

Початковий рівень
1. За жанром твір Володимира Малика «Таємний посол» є…
А баладою;
Б історико-пригодницьким романом;
В притчею;
Г історичною повістю.

2. У рядках
Чуло серце недоленьку,
Сказати не вміло —
використано такий художній засіб…
А порівняння; Б метафора;
В епітет; Г гіпербола.

3. В основу вірша «Мені тринадцятий минало…» покладено такий художній прийом…
А контраст; Б паралелізм;
В інверсія; Г алегорія.

Середній рівень
1. Назвіть мотиви, покладені в основу поезії «Тополя».
2. Коротко розкажіть про те, як Михайлик поставився до жебрака (М. Стельмах «Гуси-лебеді летять…»).
3. У якому епізоді Гр. Тютюнника найповніше розкривається вдача головного героя?

Достатній рівень
У чому полягає ідея незнищенності справжнього кохання та вірності у творі Т. Шевченка «Тополя»?

Високий рівень
Напишіть твір-мініатюру «Арсен Звенигора — втілення національного духу
України».

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Прочитати твір О. Стороженка «Скарб»

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря