» » » Урок: Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко»

Урок: Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко»

Мета:

  • навчальна: подати короткі відомості про життя і творчість видатного українського майстра слова — Григора Тютюнника та його автобіографічну повість «Климко»;

  • розвивальна: формувати вміння визначати головне, висловлювати власну думку щодо важливих суспільних подій, розвивати вміння проводити паралелі між життям автора та прочитаним твором;

  • виховна: виховувати загальнолюдські цінності: чуйність, доброту, турботу про іншого.

Обладнання: підручник, портрет Григора Тютюнника, фото Другої світової війни.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Засвоєння нового навчального матеріалу у процесі виконання практичних завдань

«Мікрофон»

1. Чи подобаються вам читати твору про війну? Які саме? 2. Коли розпочалася Друга світова війна? Які країни брали в ній участь? 3. Як ви гадаєте, чому більшість героїв у творах Гр. Тютюнника — це діти? 4. Пригадайте, що вам відомо про Гр. Тютюнника. Які його твори ви вже читали?

Лекція вчителя

Григір Михайлович Тютюнник народився 5 грудня 1931 р. в с. Шилівка на Полтавщині в селянській родині. Тяжкі умови дитинства відіграли згодом істотну роль і у виборі тем та сюжетів, і у формуванні світосприймання майбутнього письменника з його драматичністю як основною домінантою: рання втрата батька, життя вдалині від матері, завдані війною моральні й матеріальні втрати тощо. Після визволення України від фашистської навали Тютюнник закінчив п'ятий клас сільської школи і вступив до ремісничого училища; працював на заводі імені Малишева в Харкові, в колгоспі, на будівництві Миронівської ДРЕС, на відбудові шахт у Донбасі. Після служби у військово‑морському флоті (у Владивостоку), де вчився у вечірній школі, вперше пробує писати (російською мовою). Значний вплив на формування його літературних смаків, на ставлення до літературної праці справив його брат — письменник Григорій Тютюнник. Уже відтоді поступово формувались характерні прикмети творчої індивідуальності молодого письменника: постійне невдоволення собою, наполегливі пошуки точного слова — найпотрібнішого, найвиразнішого, — тривале обдумування кожного твору (і згодом, досить часто, — попередня, до викладу на папері, «апробація» їх в усних розповідях). Період його літературного учнівства лишився прихованим від сторонніх очей.

Перша зустріч письменника з читачем (за підписом «Григорий Тютюнник-Ташанский») — оповідання «В сутінки».

Після закінчення Харківського університету (1962) Гр. Тютюнник учителював у вечірній школі на Донбасі. Упродовж 1963–1964 pp. працює в редакції газети «Літературна Україна», публікує в ній кілька нарисів на різні теми та перші оповідання: «Дивак», «Рожевий морок», «Кленовий пагін», «Сито, сито…». Молодіжні журнали «Дніпро» та «Зміна» вміщують новели «Місячної ночі», «Зав’язь», «На згарищі», «У сутінки», «Чудасія», «Смерть кавалера».

Зацікавившись кінематографом, Гр. Тютюнник працює у сценарній май-стерні Київської кіностудії імені О. Довженка, — створює літературний сценарій за романом Г. Тютюнника «Вир», рецензує твори колег-кінодраматургів та фільми. Переходить на редакторсько-видавничу роботу, а згодом повністю віддається літературній творчості.

Герої багатьох творів Г. Тютюнника — діти, але це не означає, що про них писали спеціально для дітей. Душа митця була дуже схожою на дитячу, його власні почуття і переживання світу суголосні з переживанням дитини, чистого, довірливого, ще незіпсованого створіння.

Уся творчість Г. Тютюнника тримається на вічних загальнолюдських цінностях, що наповнюються пронизливим світлом найменші закутки людських душ, блукальців, як і він сам, відчужених дітей від величезного, але все ж таки прекрасного світу.

Магічний квадрат

За допомогою «магічного квадрата» прочитайте ключові слова, які покладено в основу повісті Гр. Тютюнника «Климко».


Відповідь (слова написані підряд, замасковані попереду й в кінці іншими, будь-якими літерами): доброта, гуманізм, чуйність, милосердя, працьовитість, турбота, самопожертва, співпереживання, самостійність, відповідальність, сміливість, кмітливість, витривалість, товариськість, гідність, пошана.

Виразне читання частини тексту повісті (за підручником)

Бесіда з учнями

  • ŠŠ ‌Яким, на ваш погляд, було дитинство Климка? Свою думку вмотивуйте. ŠŠ ‌

  • Через що він залишився самотнім?

  • ŠŠ ‌У яких умовах жили такі діти, як Климко, під час війни?

  • ŠŠ Що‌ змусило хлопця вирушити в подорож? Чи була вона небезпечною? Чому? ŠŠ

  • Чи‌ співчуває письменник своєму герою? Про що це свідчить?

  • ŠŠ ‌Чому Климко не втрачав упевненості, цілеспрямованості, жаги до життя, зважаючи на складність і небезпечність того часу.

  • ŠŠ Чому‌ твір «Климко» можна вважати частково автобіографічним?

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Дочитати повість «Климко», підготувати одне питання за змістом твору.

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря