» » » Урок: Головна ідея твору «Гуси-лебеді летять», роль художніх засобів та елементів фольклору у творі

Урок: Головна ідея твору «Гуси-лебеді летять», роль художніх засобів та елементів фольклору у творі

Мета:

 • навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», навчити визначати тему та основну думку твору, знаходити художні засоби в тексті та з'ясовувати їхню роль;

 • розвивальна: формувати вміння визначати головне, характеризувати тропи та стилістичні фігури, визначати роль фольклорних елементів;

 • виховна: виховувати почуття поваги до України, формувати пізнавальний інтерес до вивчення етнографії.

Обладнання: підручник, портрет Михайла Стельмаха, уривки з фільму О. Муратова «Гуси-лебеді летять…».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Засвоєння нового навчального матеріалу у процесі виконання практичних завдань

Літературна гра «Так чи ні»

1. Ганна Іванівна полюбляла читати Біблію і намагалася прищепити до неї інтерес Михайлику. (Ні) 2. Дідусь Дем'ян зробив для свого онука вітряка. (Так) 3. М. Стельмах присвятив свою повість дядьку Себастіяну. (Ні) 4. На дум-ку діда Дем'яна, найдорожчим для бідного чоловіка є земля, подружня вірність і пісня. (Так) 5. Дядько Себастіян не дозволив Михайлику потрапити на спектакль, оскільки хлопець не мав грошей. (Ні) 6. Навчаючись у школі, Михайлик починає писати п'єси. (Так) 7. Люба поважає Михайлика, оскільки він допомагає їй збирати в лісі гриби, ягоди, горіхи. (Ні) 8. Оскільки Михайлик не мав чобіт, то батько взимку носив його до школи на руках, замотавши у кирею. (Так) 9. Панас Дем'янович на селі був гарним ковалем і майстром з виготовлення вітряків. (Ні) 10. Для Ганни Іванівни книги — це поле і хліб, квіти і трави, сад і город. (Так) 11. Дядько Себастіян воював з нечистою силою. Скільки він відрубав у нечистої хвостів, ратиць, рогів! (Ні) 12. Михайлик не виявляв бажання вчитися, бо вважав науку нудною, нікчемною справою. (Ні)

Робота з таблицею

Народний звичай, згаданий у повісті

Стислий опис ситуації
Перегляд уривків із фільму О. Муратова «Гуси-лебеді летять…»

Бесіда з учнями

 • ŠŠ Хто з героїв твору найбільше впливав на формування світосприймання й характеру Михайлика?

 • ŠŠ Про які традиції і звичаї в українській родині йдеться в повісті?

 • ŠŠ Що ви дізналися про Михайликового дідуся?

 • ŠŠ Яку життєву мудрість передавав дідусь онукові?

 • ŠŠ Що ви дізналися з повісті про хліборобську працю?

 • ŠŠ Який хліб був найкращим хлібом Михайликового дитинства?

 • ŠŠ Як автор говорить про першу борозну?

 • ŠŠ ‌Про що Михайлик довідався зі щедрівок? ŠŠ ‌Як розважалися діти на Великдень?

 • ŠŠ ‌Які елементи фольклору ви помітили в кінофільмі? ŠŠ ‌Яка тема твору?

 • ŠŠ Яка‌ основна думка повісті?

 • ŠŠ ‌Що уславлює автор, а що, навпаки, засуджує?

 • ŠŠ Які‌ позасюжетні елементи (пейзажні описи, ліричні відступи, портретні характеристики) допомагають авторові краще висловити основну думку?

 • ŠŠ Чи‌ збігається ваше ставлення до окремих персонажів з авторським?

Робота зі схемою «Проблематика повісті»

Назва теми

Стислий опис
Самостійна робота за картками

Картка № 1

 1. Доведіть, що дід Дем'ян дуже поважав і любив свою дружину. Чи можна це кохання вважати щирим? Відповідаючи, посилайтеся на факти з твору.

 2. Чим, на ваш погляд, босоноге дитинство Михайлика нагадує дитинство Т. Шевченка. Висновок узагальніть.

 3. Про кого у творі М. Стельмах зазначив: «Уміли шанувати і добрих людей, і мовчазну скотину, і свято, і працю, і святий хліб…»?

А Батьків;

Б дідуся з бабусею;

В дядька Миколу з дружиною.

Картка № 2

 1. Чому, на вашу думку, у родинних стосунках так важливе порозуміння, по-вага, любов, гармонія? Як це можна дослідити на прикладі подружнього життя дідуся і бабусі Михайлика? Власні міркування обґрунтуйте, посилаючись на зміст твору.

 2. Що відчував Михайлик, коли його прийняли до школи у другий клас? До-ведіть це, посилаючись на факти з твору. Вмотивуйте власне ставлення до навчання.

 3. Хворого від застуди діда лікували:

А чаєм з м'яти;

Б пареним зерном;

В різними медикаментами.

Картка № 3

 1. Дослідіть, як на селі ставилися до батька Михайлика. Про що це свідчить? Свої спостереження обґрунтуйте.

 2. Доведіть, що Панас Дем'янович уболівав за долю свого сина, прагнув, щоб він мав «свіжу сорочку і чисту совість».

 3. Чого не знав Михайлик, коли вчителька перевіряла його готовність до навчання у школі?

А Таблицю множення;

Б алфавіт;

В послідовність рахування чисел після ста.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Написати твір-роздум «Що нового дізнався я для себе, читаючи твір М. Стельмаха?».

6  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря