» » » Урок: Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»)

Урок: Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»)

Мета:

 • навчальна: поглибити відомості школярів про життя та творчість видатного українського Кобзаря, подати аналіз його автобіографічного твору, у якому простежено мотив усепереможного життєлюбства, доброти; ознайомити учнів із контрастом як художнім прийомом;

 • розвивальна: розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, уміння виразно читати поетичні твори;

 • виховна: виховувати загальнолюдські морально-етичні цінності; формувати світогляд школярів; прищеплювати любов та повагу до творчості Т. Г. Шевченка.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Т. Г. Шевченка, виставка творів Кобзаря, аудіозапис або мультимедійна презентація твору «Мені тринадцятий минало…», картина І. Їжакевича «Шевченко-пастух».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Засвоєння нового навчального матеріалу у процесі виконання практичних завдань

Літературний диктант «Розшифруйте дати»

1814; 1822; 1832; 1838; 1840; 1847; 1861.

Доповніть твердження

1. Тарас Шевченко народився ____ року в с. _____ в _____ області. 2. Коли Тарасу виповнилося два роки, його родина переїхала до іншого села, яке мало назву ______. 3. Тарас Шевченко змалку мав неабиякі здібності до _____. 4. Викупити з кріпацтва Тараса Шевченка допомогли такі діячі культури, як ________. 5. Тарас Шевченко навчався в _________. 6. 1840‑го року побачила світ поетична збірка Тараса Григоровича, яка мала назву _______. 7. Срібну медаль другого ступеня Тарасу Шевченку дали за картину _______. 8. Назва гори, де похований Тарас Шевченко _________. 9. Пана, у якого служив Тарас Шевченко, звали ______.

Навчальна лекція

Творчу діяльність Т. Г. Шевченко почав у м. Петербурзі. Його першими літературними спробами стали балади: «Тополя», «Причинна», «Утоп-лена». Баладою називають віршований ліро-епічний твір фантастичного, історичного або героїчного змісту з драматичним, напруженим сюжетом та співчутливо‑сумним звучанням. Балади Т. Г. Шевченка мають фольклорну основу, вони подібні до народних балад.

Особливостями балади як жанру художньої літератури є: невелика кіль-кість персонажів, незвичайність та загадковість подій, похмурий колорит, гостра, подекуди трагічна, розв'язка конфлікту, ліризм, романтичність, опис внутрішнього світу героїв.

Романтичний пейзаж постає тлом, яке відображає внутрішні переживання, почуття автора або ліричного героя. Пейзаж завжди співзвучний описуваним подіям.

Баладу «Тополя» Т. Г. Шевченко написав 1839 року під час навчання в Академії мистецтв у Петербурзі.

Прослуховування пісні Виразне читання балади «Тополя»

Бесіда за змістом прочитаного

 • ŠŠ Які‌ думки та почуття викликав у вас твір? ŠŠ Яка‌ тема твору?

 • ŠŠ Яка‌ основна думка балади?

 • ŠŠ ‌Зі скількох частин складається твір?

 • ŠŠ Про‌ що йдеться в ліричному вступі? Яку функцію він виконує в баладі? ŠŠ

 • Хто‌ виступає оповідачем у творі?

 • ŠŠ ‌Яку основу має балада «Тополя»: історичну, фантастичну, фольклорну, міфологічну? Свою думку аргументуйте.

 • ŠŠ Що‌ таке метаморфоза? Знайдіть у баладі «Тополя» приклад метаморфози. ŠŠ

 • Назвіть‌ ознаки балади. Знайдіть у тексті підтвердження, що твір «Тополя»

 • належить саме до балад.

 • ŠŠ Як‌ ви гадаєте, чому твір називається «Тополя»? Символом чого в Україні це дерево? Які символи ще наявні у творі?

 • ŠŠ Яку роль відіграє пейзаж у баладі?
Робота з таблицею

Фантастичне в тексті балади

Реалістичне в тексті баладиЛітературна гра «Прокрустове ложе»

Проаналізуйте образ головної героїні балади «Тополя» за наведеною схемою.

Ім'я персонажа


Зовнішність


Риси характеру

ПозитивніНегативні


Думки й почуття


Учинки


Важливі події в житті«Мікрофон»

 • ŠŠ ‌Чи варто було дівчині відмовлятися від майбутньої долі, яку мати вважала щасливою? Чи варто було ходити до ворожки?

 • ŠŠ ‌Чи була дівчина вірною? Розкажіть про своє розуміння поняття «вірність».

Складання сенкану до слова тополя Робота в міні-групах (визначення художніх засобів)

Група 1. Знайти метафори.

Група 2. Знайти порівняння.

Група 3. Знайти повтори.

Група 4. Знайти епітети.

Група 5. Знайти звертання.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Написати аналіз балади «Тополя».

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря