» » «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

«ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

«ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

План-конспект уроку-позакласного заходу з англійської мови

старшого вчителя англійської мови

Войтюк Лілії Святославівни

навчально-виховного комплексу «Клевер Кідс»

Оболонського району м. Києва

КЛАС: Discovery B.

ВІК: 4-5 років

ТЕМА: Моя улюблена їжа. Я на кухні. Проектна робота «Приготування піци за рецептом».

МЕТА:

практична: формувати навички монологічного та діалогічного мовлення, аудитивні навички розуміти іншомовне мовлення на слух, лінгвокраїнознавчу компетенцію учнів;

освітня (навчальна): закріпити вивчені лексичні одиниці з теми «My favourite food. In the kitchen»; формувати вміння та навички працювати в групах та колективно; поглибити знання учнів про елементи приготування піци;

розвивальна: розвивати мовну здогадку, мовленнєву реакцію; розвивати вміння реалізовувати та втілювати власні ідеї в проектній роботі;

виховна: виховувати культуру спілкування, толерантне ставлення до чужої культури; виховувати взаємодопомогу і взаємоповагу під час групової та колективної форм роботи.

ОБЛАДНАННЯ: роздатковий матеріал (кольорові білетики зі словами та фразами: I like…Let's make pizza! What season is it now? What is the weather like today? Eat; Drink; Food); картки-ілюстрації для мовленнєвої зарядки (погода, пори року); заготовка-піца в коробці та вирізані елементи-продукти для колективного виготовлення проекту «Let's make a pizza»; іграшковий одяг для кухаря; картка-рецепт з підписами; тематичні малюнки (їжа, напої, десерти); об'єкти продуктів, іграшковий холодильник; запис пісні для динамічної паузи «1, 2, 3, 4, 5-jump!»; запис пісні для початку заняття «Make a circle» презентація-монолог «At the restaurant»; інтерактивна дошка.

ТИП УРОКУ: урок узагальнення та систематизації знань та вмінь учнів.

ВИД УРОКУ: урок розвитку мовленнєвих вмінь (говоріння та аудіювання).

ЛІТЕРАТУРА:

О. Барташніков, І. Барташнікова, І. Зелена. Ігри для початкового навчання англійської мови. Навч. посібн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004.

Вивчення ангдійської мови в початковій школі
/ упоряди. Т. Свиридюк та \О. Власюк. – Луцьк, 2002.

І. Доценко, О. Євчун. Збірник вправ з англійської мови для 2 класу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.

І. Доценко, О. Євчун. Fun with Rhymes: Вірші, лічилки, пісні. 3 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.

О. Коломінова, С. Роман. Сучасні технології навчання англійської мови в початковій школі. Навчання іноземних мов дошкільнят та молодших школярів. // Іноземні мови. - №2. – 2010.

С. Сорочинська. Методичний посібник для вчителів англійської мови. Teacher's Companion. – Dinternal-Book, 2014.

Н. І. Рижих. Successful Steps to Modern English (Успішні кроки до сучасної англійської мови). – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.

Lesley Bannatyne. Stories, Poems and Plays – Pelican Publishing Company. – 2004.

ЛАНЦЮЖОК НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА УРОКУ. (5 хв)

1. Організація учнів до уроку. (1хв)

2. Фонетична зарядка. (2хв)

3. Мовленнєва зарядка. (2хв)

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ. (30хв)

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів. (1хв)

Актуалізація опорних знань. (12хв)

а) гра «Погрупуй їжу» («Sort the food»);

б) вправляння з граматичною структурою «I like»;

ДИНАМІЧНА ПАУЗА (3 хв)

в) гра на перевірку сприйняття почутого «Так чи ні» («Yes or no»);

3. Узагальнення та систематизація знань, вмінь і навичок учнів. (14хв)

а) розвиток навичок аудіювання:

- постановка завдання перед удіювання;

- слухання з учителем;

- словникова робота та переклад тексту;

- постановка завдання перед повторним слуханням.

- повторне слухання та виконання поставленого завдання.

- перевірка розуміння почутого.

Б) проектна робота.«Let's make a pizza together». Колективне виготовлення іграшкової піци.

ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА УРОКУ. (5хв)

Підсумок уроку.

Подяка за роботу.

Пояснення виконання домашнього завдання.

Прощання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА УРОКУ.

1. Організація учнів до уроку.

- Children, let's make a circle!

Song “Make a circle”

Make a circle big-big-big, small-small-small, big-big-big,

Make a circle small-small-small!

Hello-hello-hello!

Make a circle round and round, round and round, round and round,

Make a circle round and round!

Hello-hello-hello!

Make a circle up-up-up, down-down-down, up-up-up!

Make a circle down-down-down,

Now sit down.

Good morningchildrenI'm glad to see youLet's start our English lesson. Доброго ранку, дітки! Я рада вас бачити. Давайте розпочнемо наш урок англійської мови.

2. Фонетична зарядка.

а) пісня «ABC».

- Let's sing a song “ABC” together!

б) фонетичне вправляння звуку [w].

Image that your point finger is like a candle. Blow to blow out it. (T→Cl)

- And now let's try to blow and say sound [w]. (T→P1→P2)

в) гра «Впіймай звук». («Catch the sound»)

- Let's play a game «Catch the sound». Prepare your hands. If you hear sound [w], you should clap your hands. If don't hear words with this sound – sit in a silence.

- Давайте пограємо гру «Впіймай звук». Приготуйте свої долоні. Якщо ви почуєте звук [w], то плескайте в долоні. Якщо ж почуєте слова з іншими звуками – сидите мовчки.

Give, will, win, live, have, vest, west, wet, wind, vent, seven, will, welt, clock, Victor, milk, wag, window, van, wall, black, windy, Paul, very, winter.

Мовленнєва зарядка.

Викладається картка для інтуїтивного читання (запитання-відповідь).

- What are four seasons? – Autumn, winter, spring and summer are four seasons.

What season is it now? – It is spring now.

What are spring months? – March? April and May are spring months.

What day is it today? – Today is Wednesday.

What is the weather like today? – The weather is cool, windy and wet today.

Is it sunny today? – No, it is not. It is not sunny today.

Is it windy today? – Yes, it is. It is windy today.

Is it cold today? – No, it is not. It is not cold today.


ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

-Today we have a very interesting lesson. We'll make some delicious meal today.

Актуалізація опорних знань.

а) гра «Погрупуй їжу» («Sort the food»);

викладаються дві картки написи для групування карток з малюнками їжі (напої, страви, десерти).

EAT

DRINK


Salad

soda

Bread

milkSpaghetti

juice

Soup

water

Fish

lemonade

Chicken

iced tea

French fries

a slushy

cheese burger

a milkshake

hotdog

hot chocolate

pizza

tea

a sandwich

coffee

cereal


cheese


bacon and eggs


rice


steak


Cake


ice cream


a muffin


cookies(T→P1→T→P2→T→P3)

- Take a card as you wish,

- turn it,

- show the class,

- name what do you see on the picture,

- think what group of food id it

- and put it on the rug to the correct group.

(teacher and class check every pupil).


б) вправляння з граматичною структурою «I like»;

-What is your favourite food?

- My favoutite food is…(5-years old) / I like…


(T→P1→P2→P3)


ДИНАМІЧНА ПАУЗА

Song “1, 2, 3, 4, 5, jump!”


1, 2, 3, 4, 5, jump!

6,7, 8, 9, 10 jump!

1, 2, 3, 4, 5, jump!

6,7, 8, 9, 10!

1, 2, 3 – step forward,

1, 2, 3 – step ahead,

1, 2, 3 – spin around,

Yeeeh!!!!

в) гра на перевірку сприйняття почутого «Так чи ні» («Yes or no»);

- If you hear some drinks, clap your hands together.

Salad

soda

Bread

Milk

juice

Spaghetti

Soup

water

Fish

lemonade

Chicken

iced tea

French fries

a slushy

a milkshake

hot chocolate

cheese burger

hotdog

pizza

tea

a sandwich

coffee

cereal

cheese

bacon and eggs

rice3. Узагальнення та систематизація знань, вмінь і навичок учнів.

а) розвиток навичок аудіювання:

- постановка завдання перед аудіюванням;

- Listen and look to the video. After that say – What did the Elk order in the restraunt.

- слухання з учителем;

( Video Maple Leaf Learning – What do you want? – Simple Skits

https://www.youtube.com/watch?v=_ISGxmJYliU&index=27&list=PL0AB60F24495A6391 )

- словникова робота та переклад тексту;

- Let's explain some meaning of the words:

French fries – картопля фрі;

Pancakes – млинці;

Noodles –локшина;

Curry - карі.

- постановка завдання перед повторним слуханням.

- Listen and look to the video again. Your task is: I'll give you some things (some food). If you hear your meal, you should rise your hand with this thing. Be attentively.

- повторне слухання та виконання поставленого завдання.

- So, listen, look and rise your hand.

- перевірка розуміння почутого.

- But some of the pupils didn't rise their hands. These things there were not in this video.

б) проектна робота.«Let's make a pizza together». Колективне виготовлення іграшкової піци.

Вчитель розподіляє ролі – кур'єр, шеф-повар, помічники повара.

Можна розіграти діалог відповідно до знань та вікових особливостей дітей.

Вчитель пропонує шеф-повару рецепт, за яким діти готуватимуть піцу. Кухар просить когось із дітей покласти певну кількість інгредієнтів (tomatoessausagesred peppersgreen peppersolives,cheesemushrooms etc. ) Їх можна виготовити з картону, гофрованого паперу чи пінних аркушів. Наочність для багаторазового використання можна заламінувати, або ж зробити індивідуальні аплікації.

ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА УРОКУ.

Підсумок уроку.

Подяка за роботу.

Пояснення виконання домашнього завдання.

Прощання.


Підготовка об'єктів та іншої наочності для проекту.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря