» » » Урок: Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

Урок: Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

Мета:

  • навчальна: продовжити роботу над вивченням соціально-побутових пісень; подати відомості про трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень;

  • розвивальна: розвивати вміння грамотно, послідовно висловлювати власні думки, почуття, обстоювати свою точку зору, наводячи переконливі докази;

  • виховна: виховувати повагу до народної пісні, інтерес до історичного минулого України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

IV. Актуалізація опорних знань

Робота з таблицею

Жанри соціально-побутових пісень

Особливості


Розгадування кросворда


1. Людина, яка позбавлена волі та має пана. (Кріпак) 2. У кріпацьких піснях показано, як принижували… (гідність) людей-кріпаків. 3. Також показане підневільне життя… (селян). 4. Кріпаком був і відомий поет Тарас… (Шевченко). 5. Єдиною розрадою і розвагою кріпаків була… (пісня).

V. Засвоєння навчального матеріалу у процесі виконання практичних завдань

Колективна робота з висловлюваннями про пісню

1. Українська пісня має так багато мистецьких вартостей, що їх неможливо перерахувати. Це мистецтво глибоко народне тому, що з нього безпосередньо промовляє до нас своєрідна чиста душа українського народу (З. Неєдли). 2. Українська народна поезія найбагатша й найкрасивіша в Європі. Вона відзначається великими мистецькими вартостями й поетичним натхненням, влучністю вислову та має в собі щось зворушливе, величаве, щось чутливо‑чуле, сумовите й живописне (А. Люкшич). 3. До найзначніших явищ у слов'янських літературах належить українська поезія, яка виділяється високими мистецькими вартостями й історизмом (Ф. Вимазал). 4. Українські народні пісні будуть покладені в основу літератури майбутнього (Ю. Словацький). 5. Українські простори столиця ліричної поезії. Звідси пісні невідомих авторів поширювалися по всій Слов'янщині (А. Міцкевич). 6. Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу (О. Довженко). 7. Пісня це коли душа сповідається (Гр. Тютюнник).

Гра «Вірю — не вірю»

1. Козацькі пісні пов'язані з історією народу. (Так) 2. Чумаки їздили за сіллю на південь України (Так). 3. Бурлаками називали кріпаків, яких віддавали в солдати. (Ні) 4. «Ой на горі та женці жнуть» належить до календарно-обрядових пісень. (Ні) 5. У піснях кріпацького циклу можна простежити бунтівні настрої. (Так) 6. Великий цикл заробітчанських пісень присвячений еміграції селян до Америки та Канади. (Так) 7. У козацьких піснях переважно йдеться про почуття героя, а не про історичні події. (Так)

Виразне читання пісні «Стоїть явір над водою»

Бесіда за змістом прочитаного

ŠŠ До‌ якого жанру соціально-побутових пісень належить «Стоїть явір над водою»? Свою думку доведіть.

ŠŠ Як‌ саме у творі передано несподіваність вербування козака в солдати?

ŠŠ ‌Які рядки дозволяють стверджувати, що козак не бажає солдатської служби? ŠŠ ‌Які почуття сколихнула у вас пісня?

Гра «Хто швидше?»

Клас об'єднується у дві команди, учасники кожної мають якомога швидше виписати з тексту пісні «Стоїть явір над водою» пестливі слова.

Виразне читання пісні «Гомін, гомін по діброві»

Бесіда за змістом прочитаного

ŠŠ ‌Як ви гадаєте, до якого різновиду соціально-побутових пісень належить пісня «Гомін, гомін по діброві»? Свою думку аргументуйте.

ŠŠ ‌На початку пісні використано мотив вигнання молодого козака матір'ю з дому, однак відомо, що жодна українка своєму синові не бажала подібних випробувань.

Для‌ чого, на вашу думку, використано в пісні подібний прийом?

ŠŠ ‌Які рядки свідчать про величезну турботу неньки про сина та про її любов до нього?

Гра «Хто уважніший?»

Клас об'єднується у дві команди. За кілька хвилин учасники команд повинні виписати з пісні «Гомін, гомін по діброві» метафори та персоніфікації. Перемагає та команда, учасники якої якісніше впораються із завданням.

Виразне читання пісні «Ой у степу криниченька»

Бесіда за змістом прочитаного

ŠŠ До‌ якого жанру належить пісня «Ой у степу криниченька»? Свої міркування доведіть. Про яку трагедію йдеться в пісні?

ŠŠ Чому‌ пісня, на перший погляд, здається жартівливою?

ŠŠ ‌Як ви гадаєте, чому серед чумацьких пісень переважають сумні?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити одну з пісень напам'ять; заповнити таблицю за такою схемою: назва пісні, художні засоби.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря