» » » Урок: Буква Єє, позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою Єє звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Урок: Буква Єє, позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою Єє звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: навчити учнів виділяти на слух злиття звуків [йе], визначати їх місце в слові — на початку слова, складу, після голосного — та позначати злиття буквою Єє; навчити на слух порівнювати тверду і м'яку вимову парних твердих і м'яких приголосних перед [е] та відповідно позначати на письмі м'якість приголосного буквою Єє; виховувати почуття прекрасного.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Мовленнєва розминка

Розучування скоромовки.

Юрко Юрасика зустрів.
Юрась карасика зловив.
— Юрасику, віддай карасика,—
Юрко Юрасика просив.

Робота над потішкою.
Юля, Юра і Юхим
Люблять танцювати.
І подобаються всім
Молодці-малята!

Робота над загадкою
Буква ця усім відома:
Перед я вона стоїть.
В ній — дві палички і коло —
Здогадаєтесь умить.
Є ця буква в слові Юля,
І в словах сміюсь, стою.
Ой, яка ж вона красуня,
Ця чудова буква... (ю).


Гра «Що чим роблять?»

Голкою —... (шиють).

Лопатою —... (копають).

Косою —... (косять).

Робота над віршем

Люблю я свою лялю.
З горобини червоної,
Зроблю я їй коралі
Із травиці шовкової.
О. Катрич


— Виконайте звуковий аналіз слів Юрко, люблю.

III. Робота за Букварем (с. 152–153)

Робота за сюжетним малюнком

— Яка пора року зображена?
— Яке небо?
— Які дерева?
— Які птахи відлітають у вирій?
— Яка погода?

Читання тексту вчителем (с. 152)

— Яка погода буває восени?

Вивчення нової букви

1) Виокремлення слова із мовленнєвого потоку (віє).

2) Виділення звука зі слова. Вимова і характеристика звука. Позначення звука буквою. Аналіз структури друкованої букви. Визначення місця букви в українській абетці.

— Скільки складів у слові віє?
— Які звуки ви чуєте у другому складі? (Звуки[й], [е])
— Ці звуки позначаються однією буквою Єє (вчитель показує букву).
— Послухайте, повторіть назву цієї букви і ще раз скажіть, які звуки при цьому вимовляються (активно артикулюємо звуки[йе]).
— Якщо учням складно визначити звукове значення букви є, учитель пропонує їм вимовити [йе] протяжно і прислухатися, який уже відомий голос-ний звук вони чують,— [е]. Потім звертає увагу дітей на попереднє зімкнення спинки язика з твердим піднебінням — вимовляння звука [й] перед [є].


3) На що схожа буква?

Місяць, наче буква «ес»,
Придивляється з небес,
Посміхнувся до Славка,
Показавши язика.
Хлопчик крейду дістає
І малює букву «Є».
І. Січовик

Письмо друкованої букви Єє в зошитах у клітинку

Звуко-буквений аналіз слів кує, синє, квітує

— Який звук позначає літера є у слові синє? (Звук [е])

Учитель підкреслює, що розглядаючи склад нє під лупою, ми не знайдемо там звука [й].

Читання буквосполучень, слів у «променевих» таблицях

— Порівняйте вимову твердого і м'якого приголосного звука, з'ясуйте кількість букв і звуків у складах.

Опрацювання уривка вірша Т. Шевченка

— Які рослини згадуються у вірші? Які з цих рослин зображені на малюнку? З ким порівнюється земля? Що робить весна?
Рута лікарська рослина, її краса порівнюється з красою дівчини.
Ряст ранньоквітуча рослина, що цвіте білими, жовтими, фіолетовими квіточками.


Робота з «віночком» намальованих предметів

Заєць, євшан-зілля, єнот, єдиноріг, єхидна.
Євшан-зілля полин.
Єдиноріг фантастична тварина у вигляді коня з одним рогом.


Робота в парах
— Назвіть одне одному предмети, які ви впізнали. Уточнення назв інших предметів.
— Визначте, чи є в словах виучуваний звук, з'ясуйте його місце в слові, дайте йому характеристику.
— Складіть речення зі словами.


Фізкультхвилинка

Читання слів у стовпчиках (с. 153)

(Див. Додаток на с. 134)

Формування техніки читання

(Див. Додаток на с. 134)

IV. Підсумок уроку

— З якою буквою ознайомилися на уроці?
— Які звуки вона позначає? Наведіть приклади.

Додаток

9. Читання слів у стовпчиках (с. 153)

Прийоми читання

  • Читаємо з учителем.

  • Читаємо за вчителем.

  • Читаємо самі по одному слову.

  • Читаємо двоскладові, трискладові слова.

  • Читаємо з наголосом на першому (другому) складі.

— Прочитайте слова, що відповідають на питання що робить?

Звуковий аналіз слова малює (називання звуків у цьому слові: [м], [а], [л’], [у], [й], [є]).

Формування техніки читання

1) Читання вірша А. Костецького вчителем.

— Про що розповідається у вірші?
— Кому не спиться разом із зіркою?
Учні, у яких недостатньо сформована навичка читання,— працюють разом з учителем (читають слова у стовпчиках).
Учні, які добре читають, ще раз прочитують текст самостійно (читають напівголосно, одне одному).
— Розгляньте малюнок. Яка пора доби за вікном? Як ви здогадалися? Скільки зірочок на кожному малюнку? Як ви вважаєте, чому? Складіть речення.


2) Читання тексту учнями вголос, спільне обговорення змісту за запитаннями.

— Прочитайте, що робить зірка? (Не спить, сумує, втішає, шепоче, засина.) У вірші зірка наділена властивостями людини.

— Яка буває зірка? (Срібна, перлиста, промениста, ясна)

3) Гра «Слово в слові заховалось».

Сумує: сум, мус.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря