» » » Урок: Буква Юю, позначення нею сполучення звуків [йу]. Позначення буквою Юю звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Урок: Буква Юю, позначення нею сполучення звуків [йу]. Позначення буквою Юю звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: ознайомити учнів з буквою Юю та її звуковим значенням; навчати розпізнавати на слух звуки, які позначає буква Юю: звук [у] після м'яких приголосних та злиття звуків [йу] на початку слова, складу; формувати навички звуко-буквеного аналізу слів, усвідомленого читання складів і слів з буквою Юю; розвивати уважність; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Аха-аха-аха — а де ж наша черепаха?
Оня-оня-оня — черепаха наша — соня.
Ів-ів-ів — до весняних теплих днів
Оню-оню-оню — не турбуйте нашу соню.

Робота над загадками

Хвіст надворі,
Ніс у коморі.
Хто хвоста поверне,
Той у хату заверне. (Ключ і замок)

Дивний ключ у небі лине,
Не залізний, а пташиний.
Цим ключем в осінній млі
Відлітають... (журавлі).

Журавлиним я буваю,
А деколи й пісні співаю. (Ключ журавлів, скрипковий ключ)

До водиці звідусюди
Йдуть стрімким потоком люди,—
Всім їм сили додало
Чудодійне... (джерелоключ).

III. Робота за Букварем (с. 148–149)

Вступна бесіда

— Пригадайте, які ми вивчили букви, що позначають по два звуки? (Букви я,ї)
— Які звуки позначає буква я у слові ялинка?
— Які звуки позначає буква ї у слові їжак?
— Які ще слова ви можете згадати, у яких ці букви позначають по два звуки?
— А сьогодні ми вивчимо ще одну букву, яка теж може позначати відразу два звуки.


Читання тексту вчителем (с. 148)

— Між ким відбувається розмова?
— Що робив вітер?
— Що любив вітер?
— Вимовте слово юнак. Скільки в цьому слові складів?
— А який голосний звук утворює перший склад?
— Назвіть послідовно звуки в цьому складі — [йу].
Щоб дітям краще було чути голосний [у], доцільно запропонувати їм про-тягнути перший склад і прислухатися до голосного звука в ньому, а потім зосередити увагу на артикуляції і вимовлянні звука [й] перед голосним [у]). Аналогічно проводиться робота над словом волю.

Вивчення нової букви

1) Розглядання предметних малюнків. Виділення звуків зі слова.

— Розглянемо схему слова юнга. Скільки в цьому слові складів?
— А який голосний звук утворює цей склад?
— Назвіть тепер послідовно всі звуки в цьому складі — [йун]. Звуки [йу] позначаються однією буквою, яка так і називається,— Юю.
— Розгляньте схему слова ключ. Скільки в слові ключ складів? (Один)
— А який же голосний звук утворює цей склад? (Якщо учням складно відповісти, учитель пропонує вимовити цей склад протяжно, щоб вони мали змогу почути голосний звук [у].)
— Назвіть тепер послідовно всі звуки в слові ключ — [к л’ у ч]. Поміркуйте
скажіть, як би ми прочитали це слово, якби звук [у] позначили буквою у. (Клуч). Так, для того, щоб звук [л’] був м'який, пишуть букву ю, яка показує, що букву «ел» треба читати м'яко.
Учитель звертає увагу на стрілочки, які вказують на звуко-буквені зіставлення в словах. Підкреслює, що розглядаючи склад лю під лупою, ми не знайдемо там звука [й].


2) Позначення звука буквою.

3) На що схожа буква?

— Як зробити букву «Ю», здогадавсь, Іванку?
— Букви «І» та «О» приб'ю на коротку планку.
І. Січовик


Аналіз будови, порівняння великої і малої літер Юю. Знаходження місця літери в касі букв

Друкування букв

1) «Друкування» букви Юю (великої і малої) в зошитах у клітинку (один рядок).

2) «Друкування» під диктовку вчителя складів юр, юч, юн, юс, рю, лю та слів Юрко, Люда.

Читання буквосполучень

— Порівняйте вимову твердого і м'якого приголосного звука, з'ясуйте кількість букв і звуків у складах.

Робота з «віночком» намальованих предметів

Конюшина, лютня, ключ, любисток, тюльпани, люпин. Любисток ароматична рослина.

Люпин трав'яниста рослина, яку вирощують на корм худобі. Лютня старовинний музичний інструмент.

Конюшина лугова трав'яниста рослина.

— Визначте, чи є в словах виучуваний звук, з'ясуйте його місце в слові, дайте йому характеристику. Складіть речення зі словами.

Фізкультхвилинка

Читання слів у стовпчиках (с. 149)

(Див. Додаток на с. 132)

Формування техніки читання

(Див. Додаток на с. 132)

IV. Підсумок уроку

— З якою буквою ознайомилися на уроці? Які звуки вона позначає? Наве-діть приклади.

Додаток

Читання слів у стовпчиках (с. 149)

— Яка спільна буквена частина у словах?

— Прочитайте імена.

— На які питання відповідають інші слова?

Прийоми читання

  • Читаємо за вчителем.

  • Читаємо самі по одному слову.

  • Читаємо від першого до третього слова у рядку.

  • Читаємо двоскладові, трискладові слова.

  • Читаємо з наголосом на першому (другому) складі.

Формування техніки читання

— Озвучте кожну третю букву на полях капелюха малюнка. Прочитайте назву оповідання. (Капелюх)
Читання тексту Я. Гояна вчителем
— Де взяв Лесик капелюха?
— Чим особливий був подарований капелюх?
Учні, у яких недостатньо сформована навичка читання,— працюють разом з учителем (читають слова у стовпчиках).
Учні, які добре читають, ще раз прочитують текст самостійно (читають напівголосно, одне одному).
— Розгляньте малюнок. Як капелюх заховав все від Лесика?
— Чому образився Лесик? Як дідусь його заспокоїв?
Учитель радить прочитати книжку Я. Гояна «Таємниця Лесикової скрипки», з якої взято цей уривок.
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря