» » » Урок: Буква Яя, позначення нею сполучення звуків [йа]. Позначення буквою Яя звука [а] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Урок: Буква Яя, позначення нею сполучення звуків [йа]. Позначення буквою Яя звука [а] та м'якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: ознайомити учнів з буквою Яя та позначенням нею сполучення звуків ([йа]) на початку слова і складу, звука [а] та м'якості приголосного; формувати свідомі навички читання слів з буквою Яя; розвивати мовлення, увагу; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Ма-ма-ма — холодна зима. Ам-ам-ам — нікому не дам.
Му-му-му — молока кому? Ом-ом-ом — помиємо з милом.
Мо-мо-мо — до школи йдемо. Ем-ем-ем — туди не підем.
Ми-ми-ми — нові килими. Ум-ум-ум — у класі шум.
Мі-мі-мі — веселій кумі. Им-им-им — від багаття дим.
Ме-ме-ме — хто книжку візьме? Їм-їм-їм — збудуємо дім.


Гра «Утворити нові слова»

Твій — твої, мій — _, гай — _, край — _, звичай — _.

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова твої.

III. Робота за Букварем (с. 144–145)

Підготовча робота до сприймання тексту

1) Робота за малюнком.

— Яку пташку ви бачите на малюнку?
— Де вона живе?
— Чим живиться?
— Опишіть пташку. Яка вона?


2) Пояснення значення окремих слів.

Чванькувато гордовито; чалапа, чимчикує йде; чепурненька — охайна, акуратна; хутенько — швиденько.

Читання тексту вчителем (с. 144)

Обговорення твору за допомогою запитань

— Про кого розповідається у віршику?
— Куди йшла чапля?
— Що хоче купити чапля?

Вивчення нової букви

1) Виокремлення слова із мовленнєвого потоку (чапля, яблук).

2) Виділення звуків зі слова. Позначення звука буквою. Аналіз структури друкованої букви. Визначення місця букви в українській абетці.

— Скільки складів у слові чапля?
— Який останній склад?
— Назвіть звуки.
— Якщо після м'якого приголосного чуємо звук [а], то на письмі пишемо букву Яя.
— Вимовте перший склад у слові яблук.
— Назвіть звуки.
— Якщо на початку слова або складу чуємо звуки [йа], то на письмі пишемо букву Яя.
Ця буква легко читається. Для цього її треба просто правильно назвати. Учитель показує букву Яя — велику і малу — та її місце в азбуці.


3) На що схожа буква?

Стрічок дві,
Один вінок —
Буква «Я»
Іде в танок.
В. Гринько


Засвоєння графічної форми букви Яя

«Друкування» букви Яя (один рядок). Учитель звертає увагу на можливі випадки дзеркального зображення букви.

Звуко-буквений аналіз слів чапля, яблук, тополя, яхта, явір

Учитель звертає увагу на стрілочки, які вказують на звуко-буквені зіставлення у словах. Підкреслює, що розглядаючи склад ля під лупою, ми не знайдемо там звука [й].

Читання буквосполучень, слів у «променевих» таблицях

— Порівняйте вимову твердого і м'якого приголосного звука, кількість букв і звуків у складах.

— Які з цих складів є у назвах намальованих предметів?

Словниково-логічні вправи

— Як називаються малята у кози, корови, овечки?

кози — козенятко.

корови —...

овечки —...

Робота з «віночком» намальованих предметів

Ялина, півонія, пшениця, сонях, яблука.
— Визначте, чи є в словах виучуваний звук, з'ясуйте його місце в слові, дайте йому характеристику.
— Назвіть слова, які починаються на букву я. Які звуки вона позначає?
— Назвіть слова, в яких буква я позначає звук [а].
— Складіть речення зі словами.


Фізкультхвилинка

Читання слів у стовпчиках (с. 145)

Формування техніки читання

(Див. Додаток на с. 128)

IV. Підсумок уроку

— Яку букву вивчали на уроці?
— Які звуки вона може позначати на письмі?
— Наведіть приклади.

Додаток

Формування техніки читання

1) Читання слів у стовпчиках.

2) Словникова робота.

Пташник приміщення, де живуть кури. Нявка нявчить кішка.

3) Читання вірша Л. Куліша-Зінькова вчителем.

— Скільки часу мишка вчила мишеня?

— До яких звуків вона вчила прислухатися?

— Як їх розуміти?

4) Самостійне читання (напівголосно, одне одному).

— Прочитайте слова автора; слова мишки. Який голос подає корова; півень?

— Які слова треба пропищати, а які сказати вимогливо, грізно?

5) Читання тексту дітьми, які вміють читати, вголос.

— Чого мишка навчала свою дитину?

6) Робота за сюжетним малюнком.

— Розгляньте малюнок. Складіть речення за малюнком.

Розігрування діалогів.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря