» » » Урок: Закріплення вміння вимовляти звук [й], вивчення букви Йй («йот»). Формування аудіативних умінь за віршем В. Марсюка. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Урок: Закріплення вміння вимовляти звук [й], вивчення букви Йй («йот»). Формування аудіативних умінь за віршем В. Марсюка. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів із буквою Йй, її назвою та звуковим значенням; закріплювати у дітей розуміння звуко-буквених співвідношень в українській мові; розвивати артикуляційно-слухові відчуття, вміння розрізняти тверді і м'які приголосні звуки; виховувати любов до прекрасного.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Підготовка до ознайомлення з новою буквою

Читання вчителем тексту В. Марсюка

Учитель акцентує увагу на вимові слів зі звуком [й]: чай, ручай, небокрай, гай.
— Назвіть останній звук у цих словах.
— Вимовимо ще раз звук [й]. Як він утворюється у ротовій порожнині? (Середня частина язика притискується до піднебіння і створює на шляху струменя повітря перешкоду. Повітря проходить через щілинку між язиком і піднебінням.)
— Пригадайте, які звуки, що їх ми вже вивчили, творяться подібним способом. (Звуки[т’,н’,р’,л’... ])
— Які всі ці звуки? (М'які) Звук [й] також м'який приголосний, тільки він не має пари серед твердих. На моделях ми завжди позначатимемо його двома рисками (=).


Робота над загадкою

Щоб жили всі дружно в мирі:
Скло, пластмаса, гума й шкіра,
Всіх здружу я, крім людей.
Здогадались, хто я?.. (Клей).


— Складіть звукову схему слова клей.

ІII. Ознайомлення з буквою Йй, її назвою і будовою

Порівняння букви з іншими літерами. Визначення її місця в кишеньковій азбуці.

— На що схожа буква «йот»?

— Ей, малий! Ти хто такий?
— Я — не хто, а буква «Й».
Щоб мене не сплутать з «И»,
Я купив берет новий.
Не великий, не малий,
Подивіться, ось який.
Г. Чубач


Буква «ЙОТ» така ж, як «И»,
Наче рідні дві сестри.
Лиш зійшов над нею місяць,
Став ріжками догори.
В. Гринько


Фізкультхвилинка

IV. Робота за Букварем (с. 124–125)

Робота над сюжетним малюнком

— Кого ви бачите на малюнку?
— Яка пора року надходить?
— З чого це видно?

Звуко-буквений аналіз слів гай і лійка з опорою на схеми, подані в підручнику

Читання слів, буквосполучень з буквою й (с. 124)

— Прочитайте слова з буквою й в кінці, в середині.

— Прочитайте односкладові слова.

Читання адаптованого тексту

— Скільки речень ви прочитали?
— Прочитайте речення, у якому є імена дітей.
— Прочитайте слова з буквою й.

Опрацювання слів — назв предметів, поданих у «віночку»

Райдуга, жайворонок, айстри, майори.
Майори трав'яниста декоративна рослина з квітками переважно червоного та жовтого кольорів.
— Доберіть слова до поданих звукових схем. (Райдуга,айстри)
— Скільки кольорів у веселки? Назвіть їх.


Читання пар слів

— Назвіть спільну частину в кожній парі.

Опрацювання тексту «Дрізд і дятел» за Е. Шимом

Учитель демонструє малюнок або слайд із зображенням дятла і дрозда.
— Чи впізнали ви цих птахів?
— Послухайте їхні голоси. (Слухання аудіозапису пісні дрозда і стуканнядятла.)
— Прочитайте речення. Поставте правильно наголос у слові ідемо. Це речення можна зрозуміти по-різному.
Прочитайте з інтонацією запрошення до себе пити чай, а потім — з інтонацією, ніби ви напрошуєтеся до друга пити чай.

Читання тексту вчителем
— Що вчувалося дятлові в пісні дрозда?
— Що насправді хотів дрізд?
— Як дятел зрозумів дрозда?
— Подивіться на малюнок і продовжіть казку. Розкажіть, як дятел пригощав дрозда чаєм.


V. Підсумок уроку

— З якою новою буквою сьогодні ознайомилися?
— Який звук позначає ця буква?
— Які нові слова з цією буквою ви запам'ятали?
— Що найбільше запам'яталося на уроці?
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря