» » » Урок: Закріплення звуків [т], [т’], вивчення букви Тт («те»). Формування аудіативних умінь за текстом С. Мацюцького. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами. Розвиток мовлення за текстом О. Копиленка

Урок: Закріплення звуків [т], [т’], вивчення букви Тт («те»). Формування аудіативних умінь за текстом С. Мацюцького. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами. Розвиток мовлення за текстом О. Копиленка

Мета: ознайомити учнів з буквою Тт, закріплювати розуміння того, що однією й тією самою буквою на письмі можуть позначатися твердий і м'який парні приголосні звуки; вдосконалювати навички звукового та звуко-буквеного аналізу слів з тверди-ми і м'якими приголосними; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Всі почули вже дзвінок Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, На перерві постарався.

II. Повторення вивченого матеріалу

Гра «Буква загубилася»

Сли.а (слива), сопі.ка (сопілка), к.лина (калина), По.іна (Поліна), піа.іно (піаніно).

Гра «Добери пару»

Учні мають з'єднати слово з його схемою.

III. Підготовка до вивчення нової букви

Робота над скоромовкою

— Спочатку повільно, а потім швидко навчимося промовляти скоромовку.

Коло тину — тінь,
Коло тіні — тин.


— Запишіть звукові моделі слів тин, тінь. Порівняйте вимову твердого м'якого звуків [т], [т’].

Читання вчителем тексту с. 90

— Які птахи згадуються в тексті? Подивіться на них. (Демонстрування малюка або слайда.)

— Послухайте, як співають пташки.

— Послухайте ще раз текст. Запам'ятайте, як дятел відповідає вівсянці. Звуковий аналіз слів так і вірить.

Гра «Назви перший приголосний»

Учитель називає слова, учні виділяють злиття приголосних [т] , [т’] з голосним та називають перший приголосний звук: танок, театр, тісто, теніс,

тунель, тюльпан, тополя, тюлень, тьохкати, тягнути.

Виділяючи звуки [т], [т’], з'ясовують, що в їхньому творенні беруть участь язик і зуби, які стають перешкодою на шляху струменя повітря, тому — це приголосні звуки.

IV. Ознайомлення з буквою Тт

Аналіз її будови, порівняння великої і малої букв за формою і розміром, ознайомлення із назвою букви, встановлення її місця в кишеньковій азбуці.

— На що схожа буква «те»?

Заучування вірша

— Молоточок, молоточок
Поможи забить гвіздочок!
— Мною ви не заб’єте,
Я ж залізна буква «те».
В. Гринько


Фізкультхвилинка

V. Робота за Букварем (с. 90–91)

Бесіда за сюжетним малюнком

— Яку пору року зобразив художник?
— Які фарби переважають на малюнку?
— Де сидить дятел?
— Як ви здогадалися, що це береза?
— Що робить дятел на дереві?
— Хто працює в полі?


Читання злиття, буквосполучень, поданих у «променевих» таблицях

Словникова робота

Такса порода мисливських або кімнатних собак, що мають короткі криві ноги і довгий тулуб.

Звуко-буквений аналіз слів три і тісто з опорою на схеми, подані в підручнику

Аналіз предметних малюнків, зображених у «віночку» (с. 91)

Тополя, терен, кіт, тюльпан, троянда, трембіта.
— Назвіть слово з м'яким приголосним [т’].
— Назвіть трискладові слова.
— У якому слові один склад?
— Яке слово відповідає на питання хто?
— Доберіть слова до поданих схем.


Читання слів у стовпчиках

Читання вчителем тексту «Ластівка» за О. Копиленком

— Як звали головну героїню оповідання?
Повторне читання тексту «луною» за вчителем
— Яку пору року описано в оповіданні?
— Чому скрикнула Оленка?
— Яка біда трапилася з ластівкою?
— Як діти врятували ластівку?
— Як ви вважаєте, що сталося навесні?
— Чи можна сказати, що ластівка подружилася з Оленкою?
— Хто зображений на малюнку?
— Кого тримає в руках Оленка?
— Який вираз обличчя у дітей?


VI. Підсумок уроку

— Яку нову букву вивчили на сьогоднішньому уроці?
— Які звуки вона позначає?
— Як будемо читати букву «те» перед буквами а, у, и, о? (Як твердий звук [т])
— А як ця буква читається перед і? (Як м'який звук [т’])
— Що найбільше сподобалося на уроці?
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря