» » » Урок: Закріплення звуків [л], [л’], вивчення букви Лл («ел»). Формування аудіативних умінь за текстом Л. Уляницької. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Поняття «один», «багато»

Урок: Закріплення звуків [л], [л’], вивчення букви Лл («ел»). Формування аудіативних умінь за текстом Л. Уляницької. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Поняття «один», «багато»

Мета: ознайомити учнів із буквою Лл та її звуковим значенням; закріплювати уявлення про складовий принцип української графіки; вдосконалювати вміння розрізняти функціональне значення звука і букви; розвивати фонематичний слух, уміння аналізувати і порівнювати; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Ло-ло-ло — дощем землю залило.
Ва-ва-ва — холодний вітер завива.
Но-но-но — гілка стукає в вікно.
Ці-ці-ці — сидять під стріхою горобці.


Робота над метаграмою

З «и» я плаваю у морі,
З «і» — ловлю мишей в коморі. (Киткіт)


— Побудуйте звукові моделі слів.
— Який перший звук у слові кит? (Приголосний твердий)
— У слові кіт? (Приголосний м'який)
— Яка буква позначає м'якість приголосного звука у слові кіт? (і)


III. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Робота над скоромовкою

— Учимося спочатку повільно, а потім — швидко промовляти скоромовку.
На лелеку лила злива. Зліва — злива, Справа — злива.
— Що таке злива? (Густий рясний дощ)
— Як ви розумієте слово зліва?
— Яким ви уявляєте лелеку під час такої зливи? Який би малюнок нама-лювали до такої скоромовки?
— Промовимо ще раз скоромовку.
— Який звук найчастіше повторюється в цій скоромовці? У яких словах чуємо звук [л]?
Виділення злиття у словах зі звуком [л].
— У якому слові чуємо звук [л’]?
Повний звуковий аналіз слів злива і зліва та запис звукових моделей цих слів; називання приголосних звуків у злиттях ли,лі: [л], [л’].


Читання вчителем тексту (с. 70)

— Хто відстав від своєї матусі?
— Де заблукало оленя?
— Виконаємо звуковий аналіз слова оленя. Назвіть другий склад у цьому слові. Який приголосний звук стоїть на початку цього складу?
— Вимовте звук [л] і спробуйте розказати, як він утворюється. (Кінчикязика притискуємо до верхніх зубів. Поштовх повітря з голосом долає перешкоду, створену зубами і язиком.)
— Зробимо звуковий аналіз слова ліс.
— Який перший звук у цьому слові?
— Вимовте звук [л’] і спробуйте пояснити, як утворюється цей звук. (Кінчик язика піднімаємо вгору до твердого піднебіння,губи розтягуються.Струмінь повітря з голосом долає перешкоду, створену язиком і зубами.)


Виділення звуків [л], [л’] зі слів

Літак, клоун, лялька, лійка, ложка, галявина, малюнок, фіалка.

Самостійне добирання учнями слів зі звуками [л], [л’].

IV. Ознайомлення з буквою Лл та її алфавітною назвою

Розглядання та аналіз форми букви. Зіставлення малої та великої букв. Показ місця букви «ел» в кишеньковій азбуці.

Фізкультхвилинка

V. Робота за Букварем (с. 70–71)

Розглядання сюжетного малюнка (с. 70)

— Кого ви бачите на малюнку?
— Яка прикрість трапилася з оленятком?
— Чому воно гірко заплакало?
— Хто допоміг оленяткові?
— Як їжачок показував дорогу додому оленяткові?
— Опишіть оленятко. Які в нього ніжки, спинка, мордочка, очі? А який їжачок?


Робота в парах

— Розіграйте діалог між оленятком і їжачком.

Читання прямих і обернених складів, поданих у «променевих» таблицях

Читання складів, злиття та слів

— Назвіть злиття зі звуком [л] у кожному зі стовпчиків. У якому стовпчику різні злиття? В якому стовпчику буква л позначає м'який приголосний [л’]?

Робота з предметними малюнками у «віночку» (с. 71)

Ялинка, літак, лимон, липа, ластівка, лелека, квасоля, лис.
— Виконайте звуковий аналіз слів липа,лис,ластівка.
— Назвіть слова з м'якими приголосними.
— У якому слові два звуки [л]?


Читання слів у стовпчиках

— Яка спільна частина у словах кожного стовпчика?

Робота над текстом за А. Давидовим (с. 71)

Читання тексту вчителем

— Куди прийшли діти? Кому вони принесли гостинці? Хто вийшов на галявину? Чому злякався лось? Що зробили діти?
— Чи можна дітей назвати друзями природи? Чому?
— Чи допомагаєте ви тваринам узимку? Розкажіть.


VI. Підсумок уроку

— Яку букву вивчали на сьогоднішньому уроці?

— Які звуки вона позначає?

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря