» » » Урок: Закріплення звуків [н], [н’], вивчення букви Нн («ен»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Сухомлинського. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Урок: Закріплення звуків [н], [н’], вивчення букви Нн («ен»). Формування аудіативних умінь за текстом В. Сухомлинського. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів з новою буквою Нн, показати її різне звукове значення; формувати уявлення про складовий принцип українського письма — однією тією самою буквою на письмі позначаються різні звуки — твердий і м'який; розвивати зв'язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Підготовка до ознайомлення з новою буквою

Виділення кінцевих звуків [н], [н’] зі слів-відгадок

Пливе свинка, Сліду не лишає.

Вирізана спинка, Хто його вгадає? (Човен)

— Який останній звук у слові човен? Побудуйте звукову модель цього слова.

— Назвіть злиття приголосного звука [н] з голосним у словах: нога, нутрія, небо, намет, низка.

Височенький він на зріст,

Довга грива, довгий хвіст,

Ноги довгі і стрункі.

Відгадайте, хто такий? (Кінь)


— Який останній звук у слові кінь? Побудуйте звукову модель цього слова.

Робота над текстом В. Сухомлинського (с. 62)

Довідкове бюро

Шибка скло в рамі вікна, дверей і т. ін.

— Послухайте текст. Про кого в ньому йдеться?
— Як співає синичка? (Пінь-пінь)
— Який останній звук у її пісеньці?
— Назвіть другий склад у слові синичка.
— Назвіть приголосний звук у цьому складі.
— Назвіть злиття приголосного [н’] з голосним у словах: ніч,нюхати,нявчить, синє.
— Які приголосні звуки виділяли в словах? ([н], [н’])
— Як ми вимовляємо звук [н]? (Язик притискаємо до верхніх зубів.Повітря, потрапляючи на перешкоду перед язиком і зубами, проходить через ніс, розмикає зуби і з голосом виходить із ротової порожнини.)
— Вимовте звук [н’].
— Де тепер розташувався в ротовій порожнині язик? (Він упирається в нижні зуби.)
— Яке положення зайняли губи? (Вони розтяглися.)
— Який звук [н’]? (Приголосний м'який)

III. Ознайомлення з буквою Нн («ен»)

— Звуки [н], [н’] позначаються на письмі буквою Нн.

Учні аналізують графічну будову букви «ен». Знаходять її місце у кишеньковій азбуці.

— На що схожа буква «ен»?
— Чи це буква, чи драбина? —
— Ну, якщо один щабель,
Дивувалася дитина.
То, звичайно, буква «Н».
В. Гринько

Гра «Упіймай слово зі звуками [н], [н’]»

Норці не потрібна нірка,
На снігу слідів стежинка.
Носить норка теплу шкірку.
Норці взимку тепло в спинку.


Самостійне добирання учнями слів зі звуком [н], [н’]

Спостереження за звуковим значенням букви Нн, за способом позначення на письмі твердості і м'якості

Учитель набирає на дошці склади: на, но, ну, ни, пропонує учням прочитати ці склади і сказати, який перший звук вимовляється в кожному з них. (Твердий)

— А якщо після букви Нн поставити букву і, то як треба прочитати склад?

— Який звук позначає буква Нн у цьому складі? (М'який)

Фізкультхвилинка

IV. Робота за Букварем (с. 62–63)

Бесіда за сюжетним малюнком

— Яка пора року зображена на малюнку? Доведіть.
— Яких птахів бачите на малюнку?
— Куди вони прилетіли?
— Хто змайстрував годівничку?


Читання прямих і обернених складів, поданих аналітико-синтетичним способом

Читання слів у стовпчиках

Читання тексту (с. 62)

— Що принесли Ніна і Інна для синичок і снігурів?

Робота з предметними малюнками у «віночку»

Нагідки, коник, конвалія, нитки, наперсток, ножиці, настурція, нарциси.

Довідкове бюро

Наперсток ковпачок, який накладають на палець, щоб не вколотися голкою під час шиття.

— Вимовте двоскладові; трискладові слова.

— Вимовте слова, у яких перший звук [н]; слова з м'яким приголосним.

Читання буквосполучень, слів (с. 63)

Читання вчителем вірша Л. Дяченко «Осінь»

— Яку пору року описано у вірші?
— Що сказано про шипшину, жоржини, журавлині ключі?
— Які ключі летять у небі?
— Прочитайте речення, які принесла сорока. Що вона переплутала?
— Які слова звучать однаково, але мають різні значення? (Ключі, лисички)

Робота над загадкою

V. Підсумок уроку

— Яку букву вивчали на сьогоднішньому уроці?

— Які звуки позначає ця буква?

— Що було цікавого на уроці?

— Про що розповісте батькам удома?

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря