» » » Урок: Закріплення звука [и], вивчення букви Ии. Формування аудіативних умінь за текстом Е. Шима. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Багатозначність слова

Урок: Закріплення звука [и], вивчення букви Ии. Формування аудіативних умінь за текстом Е. Шима. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Багатозначність слова

Мета: ознайомити учнів з буквою Ии, її звуковим значенням; вдосконалювати навички звуко-складового аналізу слів; ознайомити учнів з багатозначними словами; розвивати пам'ять, увагу, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повторення вивченого матеріалу

Гра «Знайди місце буквам»

— У нашому класі завівся книжковий хробачок і заподіяв нам шкоди. Він вийняв з кишенькової азбуки всі букви, які ми вивчили і туди поставили. Змішав їх з іншими буквами. Чи зможе хтось із вас зарадити цій біді? (Учитель викликає трьох учнів і пропонує кожному знайти картку з певною буквою та поставити її в кишеньку на відповідне місце.)

Гра-читання «У кого яка буква?»

На дошці прикріплені малюнки: кота, Колобка, павука, вовка. На дошці — запис:

У____ о, а У____ о, о, а У____ а, у, а У____ о, а

— Подивіться на дошку. Тут записано чотири речення. Їх треба прочитати. Але замість лінії, яка в кожному реченні позначає друге слово, треба прикрі-пити малюнок.

III. Вивчення нового матеріалу

Складання схеми речення

У лісі ростуть великі дуби.

— А що ще росте в лісі?

Під хвоєю ховаються
Чи листям накриваються,
Шапки не знімають,
Дощику чекають. (Гриби)


— Назвіть голосні звуки в слові гриби.

Робота над текстом «Лисиця і сорока» за Е. Шимом (с. 50)

— Послухайте уважно текст, запам'ятайте перше слово цього тексту.

— Яке перше слово в тексті? Промовте його так, як це зробила лисонька. Який звук вимовляємо протяжно?

— Чому чхнула лисонька?

Артикуляція звука [и]. Віднесення його до голосних, позначення фішкою

— Вимовте протяжно звук [и]. Який це звук? (Голосний) Чому? (При його вимовлянні струмінь повітря не зустрічає перешкоди.)

Ознайомлення з буквою Ии

— На письмі голосний звук [и] позначається буквою, яка називається так само як і звук [и].

— Розгляньте друковані велику та малу букви. Чи подібні вони за формою? (Велика і мала букви мають однакову форму, різняться між собою тільки розміром.)

— На що схожа буква Ии?

Дід брусочок третій клав
Для упору навскоси.
Так він хвіртку змайстрував,
Я ж дивлюся: буква «И».
В. Гринько


Фізкультхвилинка

Робота за Букварем (с. 50–51)

1) Бесіда за сюжетним малюнком. Звуковий аналіз слів.

— Кого ви бачите на малюнку?
— Чому була роздратована лисиця?
— Що вона розказала сороці про свій хвіст?
— Знайдіть у тексті виділене слово. Звуковий аналіз слова лапи.
— Доберіть слова до схем.
Звуковий аналіз слів лисиця,сорока,сліди,лимон,калина,вишні з опорою на схеми, подані в підручнику.


2) Гра «Добери схему».

— Розгляньте предметні малюнки, намальовані у «віночку». (Липа,
равлик, малина, синиця, лимон, цибуля.)
— Доберіть слова до схем під «віночком». (Липа,малина)


3) Робота за сюжетним малюнком.

— Кого ви бачите на малюнку?
— Яка біда трапилася з лисенятком?
— Хто допомагав йому одужати?
— Чим білочка і мишка лікували лисенятко?
— Що стоїть на столику?
— Що несе мишка на блюді?
— Що тримає в руках білочка?


Слухання-розуміння тексту про лисичок за Б. Сахно

1) Читання тексту вчителем.

— Що побачило лисеня?
— Про що воно запитало?
— Що відповіли гриби лисеняті?
— Як розмовляли лисички?
— Про що довго думало лисеня у норі?
— Хто зможе пояснити лисеняткові, чому гриб називається так само, як
воно.
— Як називається виділене слово?
— Кого можна назвати ввічливим?
— Чому лисички не могли порозумітися?


2) Гра «Розвідники».

— Знайдіть слова, в яких є букви а, о, и, у.

IV. Робота з дитячою книжкою. Т. Коломієць «Наймиліше слово»

(див. Додаток на с. 118)

V. Підсумок уроку

— Яку букву вивчили на сьогоднішньому уроці?
— Який звук вона позначає на письмі?
— Назвіть слова зі звуком [и].

Додаток

IV. Робота з дитячочою книжкою. Т. Коломієць «Наймиліше слово»
— Про яку школу йдеться у вірші?
— Хто є учнями у цій школі?
— Хто був учителем?
— Що вивчали учні?
— Яке слово найголовніше для кицьки? для зайчати? для білочки?
— Куди побігли звірята після уроку?
— Що спільного між лісовою школою і тією, де ви навчаєтеся?
— А чим вони різняться?
— Чи сподобався вам вірш?
— Які свої малюнки ви намалювали б до цього вірша?
1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря