» » » Урок: Закріплення звука [о], вивчення букви Оо. Формування аудіативних умінь за віршем В. Крищенка. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)

Урок: Закріплення звука [о], вивчення букви Оо. Формування аудіативних умінь за віршем В. Крищенка. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Мовні ігри (анаграми)

Мета: ознайомити учнів з новою буквою Оо, її звуковим значенням; удосконалювати навички звукового аналізу слів, вміння складати речення за схемою; вчити розрізняти розділові знаки наприкінці речення; розширювати світогляд учнів; розвивати пам'ять, зв'язне мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повторення вивченого матеріалу

Робота над загадками

Палички і закарлючки
На папері пише ручка,
Щоби правильно писати,
Треба всі запам'ятати,
В алфавіті 33,
Їх зі мною повтори! (Букви)


— Виконайте звуковий аналіз слова букви. В якому складі є буква у?

Маю паличку таку
В пластиковім кожушку:
На папері покружляє
І слова на нім лишає. (Ручка)


— Назвіть наголошений склад у слові ручка; голосні звуки в цьому слові; перший звук; останній звук у слові.

III. Вивчення нового матеріалу

Підготовка до вивчення нової букви

— Послухайте вірш і скажіть, який голосний звук чуємо в ньому найчастіше?

Оленка велика
Й Оленка маленька
Ходили до лісу
Збирати опеньки.
Н. Становська


— Про яких дівчаток розповідається в цьому віршику?
— Поділимо слово Оленка на склади. (О-лен-ка)
— Який перший склад?
— Скільки в ньому звуків?
— Голосний звук [о], як і інші вже вивчені голосні — [а], [у] — сам може утворювати склад.


Читання вірша «Совині окуляри» вчителем. Аналіз змісту вірша (с. 46)

— Що загубила сова?
— Для чого їй знадобилися окуляри?
— До кого сова звернулася за допомогою?
— Чому саме до мурашок?
— Яку винагороду пообіцяла сова?
— Вимовте слово окуляри по складах.
— Назвіть перший склад у цьому слові. Який це звук? (Голосний) Чому? (Струмінь повітря не зустрічає перешкод.)


Гра «Упіймай звук [о]»

Учитель повторно читає вірш «Совині окуляри». Почувши слово зі звуком [о], учні плещуть у долоні.

Ознайомлення з буквою Оо

— Звук [о] на письмі позначається буквою Оо.

— На що схожа ця буква?

— Послухайте вірш.

О наділо окуляри,
Озирнулося навколо...
Все довкола — ніби коло.
Все навкруг — то буква о.
Кругле сонце, місяць в небі,
Очі сині круглі в тебе,
І годинник, і м'ячі...
Кругле все, як не скачи!
О надулась, ніби булька:
— Я — найкраща в світі буква!..
О. Морозова


— Буква Оо схожа на коло, але воно видовжене, як овал. Велика й мала букви мають також однакову форму, вони різняться між собою тільки розміром.

Фізкультхвилинка

Виростем великими (встають навшпиньки,руки вгору)
Яблук нарвемо (імітують рухи зривання яблук обома руками).
У плетені кошики (розводять руки в сторону)
Ми їх складемо (присідають,імітують складання яблук).


Робота за Букварем. Аналіз сюжетного малюнка (с. 46)

— Де сидить сова? Що вона тримає в руках? Який у неї вигляд? Чому в сови заклопотаний вигляд? Чого в неї не вистачає? (Окулярів)

— Кого вона покликала шукати окуляри? Складіть речення за сюжетним малюнком на с. 46.

Звуко-буквений аналіз слів оса, борсук, сорока, горобець з опорою на схеми, подані у підручнику

  • Розглядання предметів, намальованих у «віночку» (овес, ожина, одуд, оливи, лосеня, огірок).

  • Добирання слів до поданих звукових схем. (Одуд, оливи, овес)

— Розгляньте малюнок.
— Що робить сова? Що одягнула на очі? Хто знайшов її окуляри? Хто прийшов послухати сову? Що читає сова?
— Складіть речення за поданими схемами.


Читання вірша Р. Скиби «Звичка є у совеняти...» (с. 47)

— Яка звичка є у совеняти?

— Для чого совеняті дві пари окулярів?

Гра «Конструктори»

— З букв слова окуляри утворіть нові слова. (Куля, крило, яри)

IV. Підсумок уроку

— Яку нову букву вивчили на сьогоднішньому уроці?
— Який звук позначає ця буква?
— Назвіть слова, у яких є звук [о].
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря