» » » Урок: Закріплення звука [у], вивчення букви Уу. Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Урок: Закріплення звука [у], вивчення букви Уу. Формування аудіативних умінь за текстом М. Павленко. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати

Мета: ознайомити учнів з артикуляцією звука [у], позначенням його буквою Уу; навчити впізнавати велику і малу букви Уу; розвивати увагу, зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повторення вивченого матеріалу

Аналітико-синтетичні звукові вправи

— Яку букву вивчали на попередньому уроці?

— Який звук позначає ця буква?

— Знайдіть букву Аа у нашій кишеньковій азбуці.

Гра «Утворіть склад»

— Я називатиму приголосний звук, а ви утворюйте з нього склад разом

голосним [а]: [н], [л], [с], [ж], [п], [т], [р].

Гра «Додай склад»

— Який склад зі звуком [а] треба додати, щоб вийшло слово?

Учні називають потрібний склад, а потім уже утворюють слово. Наприклад: гру — (ша) — груша.

Гро(за), кни(га), во(да), со(ва), лі(так), гу(сак), тра(ва), жур(нал).

III. Вивчення нового матеріалу

Гра «Упіймай на гачок»

— Послухайте вірш і впіймайте звук, який найчастіше в ньому зустрічається.

У долині жив удав:
Удавав, що він все знав.
Удавав, що все умів,
У траві хвостом вертів.
У ріку лише дивився,
Удавав, що вже умився.


— Який звук найчастіше зустрічається у цьому вірші?

— Я прочитаю текст. Послухайте його і запам'ятайте, як завивав під вікнами вітер.

— Який це звук — голосний чи приголосний? Доведіть. Як будемо позначати цей звук? (Кружечком, великою крапкою)

— Голосний звук [у] може утворювати злиття з різними приголосними звуками. Ось послухайте загадку.

Хто гнізда свого не має,
Яйця іншим підкидає,
Та у лісі в холодку
Все кує: «Ку-ку! Ку-ку!»?


— Про яку пташку ця загадка?

— Яке злиття зі звуком [у] ви тут чуєте?

— Чи чуєте злиття зі звуком [у] в самому слові зозуля?

— Послухайте ще раз загадку і назвіть слова, у яких, крім зозулиного «ку-ку», вимовляємо склад ку. (Холодку, кує)

Гра «Упіймай звук [у]»

Урок, рука, дуга, луна, зуб, кенгуру, учні, дубок, узвар.

— Доберіть слова, у яких є звук [у]. (Робота в парах.)

Фізкультхвилинка

Ознайомлення з буквою Уу

— Звук [у] позначається буквою Уу. Розгляньте велику і малу букви Уу. Чи відрізняються вони між собою за формою? (Ні, вони однакові.) Велика мала букви Уу відрізняються тільки розміром.

— На що схожа буква Уу?

— Послухайте вірш.

Проясніло небо хмуре,
Відійшла, ущухла буря...
Шкода довго лютувала,
Навіть липу поламала.
Я гіллячку вніс у хату —
Буква «У», дивися, тату!


IV. Робота за Букварем (с. 42–43)

Бесіда за сюжетним малюнком (с. 42)

— Хто зображений на малюнку?
— Як звати дітей?
— Куди поїхали мама з татом?
— Чому боявся Миколка?
— Як Катруся заспокоїла братика?

Звуковий аналіз слів груша, гусінь, муха з опорою на схеми, подані в підручнику

— У якому слові є м'які приголосні? (Гусінь)
— Які слова відповідають на питання хто? (Гусінь,муха)
— Які предмети намальовані у «віночку» на с. 43? (Дуб,жолудь,зозуля, павук, вуж, кавун, груша)
— Побудуйте звукову модель слова дуб.
— Назвіть голосний звук у цьому слові. Якою буквою він позначається?
— Як називають людей, які збирають гриби?
— Грибник заблукав у лісі. Прочитайте речення, яке він вигукує.

Читання тексту Н. Забіли

— Хто збирав гриби?
— Коли виростає багато грибів?
— Які гриби показував дід Тиміш?
— Складіть речення з підкреслених слів.
— Знайдіть на с. 42–43 схеми цих речень.
— Запам'ятайте!
Уживати в їжу дикорослі гриби дітям небезпечно для здоров'я.


V. Підсумок уроку

— З якою новою буквою ознайомилися на сьогоднішньому уроці?
— Який звук позначає буква Уу?
— На що схожа буква Уу?
— Назвіть слова, в яких є звук [у].
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря