» » » Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Моя школа» («Лісова школа»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Маслової «Ласунка йде до школи»

Урок: Розвиток зв'язного мовлення на тему «Моя школа» («Лісова школа»). Формування аудіативних умінь за текстом М. Маслової «Ласунка йде до школи»

Мета: навчати учнів виконувати звуковий аналіз фонетично нескладних слів — виділяти голосні в складі, початковий і кінцевий звуки в слові; вчити будувати звукові моделі та добирати слова до поданих моделей; розвивати фонематичний слух; виховувати старанність, наполегливість у навчанні.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Вправи на зіставлення парних твердих і м'яких приголосних (окремо, в складах і словах)

Фонетико-артикуляційні вправи

— Послухайте уважно вірш, який ми сьогодні вивчимо напам'ять, і скажіть, про кого він:

Лелека ластівку питає:

— Хто вище всіх птахів літає?

— Літають люди вище всіх На літаках своїх легких.

— Хто з ким розмовляє у цьому вірші? (Лелека з ластівкою. Учитель демонструє зображення цих птахів.) Повторіть за мною вірш і скажіть, які звуки зустрічаються в ньому найчастіше. (Учні мають назвати звуки [л], [л’].) Тепер промовимо вірш так, щоб добре було чути, як вимовляються ці звуки.

Артикуляційна зарядка

— Вимовте всі злиття зі звуком [л] (ла, ло, лу, ле, ли); зі звуком [л’] (ля, льо, лю, лє, лі). За допомогою якої частини язика ми вимовляємо звук [л]? (За допомогою кінчика язика.) А звук [л’]? (За допомогою середини язика.)

Зіставлення окремих звуків у словах

— Розгляньте звукові моделі слів. (Моделі слів подані під предметними малюнками лося і оленя на дошці.)


— Назвіть послідовно звуки у слові лось. (Учитель стежить за тим, щоб приголосні звуки [л], [с’] учні називали правильно, без призвука голосного.)

— Тепер спробуємо назвати послідовно всі звуки у слові олень. Який перший склад у цьому слові? (о) А другий?

— Назвіть тепер звуки по порядку.

— Послухайте ще раз ці два слова і скажіть, чи є в них однаковий звук. (Учні мають знайти у словах спільний звук [л].)


Фізкультхвилинка

Раз! Два! Всі присіли.

Потім вгору підлетіли.

Три! Чотири! Нахилились,

Із струмочка гарно вмились.

П'ять! Шість! Всі веселі

Крутимось на каруселі.

Сім! Вісім! В потяг сіли,

Ніжками затупотіли.

Дев’ять! Десять! Відпочили

І за парти дружно сіли.

III. Вивчення нового матеріалу

Слухання-розуміння тексту «Ласунка йде до школи» (с. 28–29)

Частину тексту, в якій слова поділені на склади, читають діти, які вміють читати.

— Хто така Ласунка? Про що вона найбільше мріяла?

— Що радили Ласунці гості та родичі?

— Що пообіцяла Ласунка?

— Як мама будила вранці Ласунку?

— Якою була лісова школа?

— Що було написано над дверима?

— Хто зібрався на галявині перед школою?

— Де ставали учні?

— Біля кого стала Ласунка?

— Хто був директором школи?

— Як ви вважаєте, чому в Ласунки таке ім'я? А чому вовчика звуть Гризько?

— Розгляньте малюнок. Що не так намалював художник?

Робота за Букварем (с. 26–27)

— Кого художник зобразив на малюнку?

— Хто виступає перед мікрофоном?

— Що директор-лось тримає в руках?

— Опишіть учнів лісової школи.

— Як вони одягнені?

— Який вираз на їхніх обличчях?

— Що вони тривають у руках?

— Прочитайте підкреслені слова.

— Складіть із ними речення.

— Знайдіть під малюнками схеми, які їм відповідають.

— Назвіть звуки у виділених словах.

— Знайдіть схеми, які їм відповідають, на с. 26.

IV. Підсумок уроку

— Про яку школу ми дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Що в поведінці звірят нагадує вас?

— Як треба вчитися звірятам у лісовій школі? Навіщо?

— А як треба вчитися вам?

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря