» » » Урок-підсумок (укр. літ, 5 клас)

Урок-підсумок (укр. літ, 5 клас)

Мета:

 • навчальна: повторити й поглибити знання школярів про українських письменників, їхні твори, поняття із теорії літератури;

 • розвивальна: розвивати творчі здібності, спостережливість, фантазію, удосконалю-вати комунікативні вміння, уміння працювати в групах;

 • виховна: виховувати любов до читання, повагу до українських митців.

Тип уроку: повторення.

Обладнання: виставка літератури, портрети майстрів художнього слова.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Гра «Казка за підказкою»

Методичний коментар. Клас поділяється на команди. Вони мають відгадати назви відомих українських казок, сприраючись на підказки ведучого. Якщо команда називає казку за першою підказкою, то одержує 5 балів, за другою — 4, за третьою — 3, за четвертою — 2, за пятою — 1.

Казка № 1 

1. Дія відбувається в Києві. 2. У казці використано популярний у світовому фольклорі мотив змієборства. 3. Переконати головного героя казки в тому, що він має порятувати земляків від змія, змогли маленькі діти. 4. Головний герой мав прізвисько за своїм фахом. 5. Головний герой був закоханий у князівну («Кирило Кожумяка»).

Казка № 2.

1. У зачині казки використано популярний у фольклорі композиційний елемент — розповідь про двох братів розмуних і третього дурня. 2. Трьох братів у цій казці кличе в дорогу царський указ. 3. Головний герой казки під час мандрівки зустрічається з багатьма людьми, які володіють надприродними здібностями, бере їх із собою в дорогу. 4. Аби одружитися з царевою донькою, головний герой виконує низку складних доручень царя. 5. Пересувається головний герой за допомогою фантастичного засобу («Летючий корабель»).

Казка № 3

1. Найхарактернішою рисою головного героя казки була ледачість. 2. Серед персонажів казки є маленький дідок з довгою бородою. 3. Головний герой казки у другій частині отримує можливість перетворюватися на різних тварин. 4. Батько лише з терьої спроби зумів визволити головного героя з наймитів. 5. У кінці головний персонаж одружується з донькою царя.

«Доведи свої знання»

Методичний коментар. Учитель заздалегідь готує скриньку, у яку вкладає назви всіх вивчених упродовж року творів. Учні по черзі витягають назви зі скриньки.

Зробіть аналіз художнього твору за такою схемою: 1. Рід літератури, до якого належить твір. 2. Жанр твору. 3. Тема твору. 4. Ідея твору. 5. Художні засоби у творі.

Гра «Інтелектуальний футбол»

Перша група називає твір, друга група має назвати автора твору.

Гра «Хто швидше закінчить речення»

1. Література це… (вид мистецтва). 2. Фольклор це… (усна народна творчість). 3. Народне оповідання про незвичайні, фантастичні події називається… (казка). 4. Казка, створена автором, називається… (літературною). 5. Невеликий твір, у якому в прихованій формі описано задуманий предмет, — це… (загадка). 6. Художнє означення називають… (епітет). 7. Опис зовнішності дійової особи… (портрет). 8. «Оживлення природи» — це… (персоніфікація). 9. Оповідання, у якому розповідь велася за роками… (літопис). 10. Найдавніший літопис у Київській Русі має назви… («Повість временних літ»). 11. Твір, який призначений для вистави на сцені… (драматичний). 12. У повісті Степана Васильченка «В бур'янах» розповідається про дитинство… (Тараса Шевченка).

Гра «Відшукай ключ»

Звертаючись до алфавіту (на одну букву назад чи на одну букву вперед), слід розшифрувати текст, щоб прочитати українські прислів'я.

1. Лпмі тбн епасє оє иобжщ, у поє гпгпсі (Коли сам добре не знаєш, то не говори). 2. Биг сдокнвн ркнбя и киг пнжлдпжяе (Від теплого слова і лід розмерзає). 3. Цуп нпгшіую, упк егпц обгшіую (Хто мовчить, той двох навчить). 4. Ркнбн гн ркнбя жкнєзсрю лнбя (Слово до слова зложиться мова).

V. Підсумок уроку

Угадайте твір за уривком

 1. «Як не будете всі разом / Йти до спільної мети, / Ви, державу зруйнувавши, /Подастеся у світи» («Ярослав Мудрий»).

 2. «Аж ось заляскало щось палицею у двері, аж мати кинулась і застогнала: «Кожний день стукає, а ніяк не звикну». Калатає, аж в ушах лящить, кричить: «Григор — на тік молотить, Катря — до пані прясти. Зараз, бо світає» («В бур'янах»).

 3. «…Розстилає туман сивий, / I тьмою нiмою / Оповиє тобi душу, / Й не знаєш, де дiтись, / I ждеш його, того свiту, /Мов матерi дiти…» («За сонцем хмаронька пливе»)

 4. «…Іще любить він малювати на снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки й водить пальцем сюди, туди. Дивись, хата виходить, з бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями… пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору…» («Дивак»)

 5. «…Іде хтось темним садом-заховайсь! / Іде, й стає знадвору за стіною, / І мокро дихає над мокрою губою; / Як звуть його? / Чи взагалі він звавсь?» («Бабунин дощ»)

 6. «…Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, розлюбив одне місце, і поставив там невеликий городок, і хотів було сісти в ньому своїм родом, та не дали йому навколишні племена…» («Повість минулих літ»)

 7. «І очей не зводить Ігор: / Що за дівчина-краса! / Заговорить: думка — сон-це / Очі — сині небеса. / Хто вона, чия і звідки, /Князь докладно розпитав, / а на другий день по неї / І сватів своїх послав…» («Княжа Україна»)

 8. «Лиха зима сховається, /А сонечко прогляне, /Сніжок води злякається,/ Тихенько тануть стане… » («Хто вона?»)

 9. «…Поки поживеш тут. А далі будемо думати. Треба, щоб минув якийсь час. Потроху-потроху я підготую батька, щоб ти перейшов жити до нас додому. Чого ти сам будеш тинятися? Зграю твою перебили, лишився ти сам… — будеш жити у нас…» («Сіроманець»)

VI. Домашнє завдання

Опрацювати літературу для читання влітку.

5  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря